Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: January 1
Reset this filter to see all posts.

23.01.2009
11:30

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 3 - Pergamon

Sielujemme vihollisesta

Taiteilijan näkemys langenneesta saatanasta.

Pergamon seurakunta oli siellä, missä saatana asui. Tätä ei ole myöskään mitään syytä pitää jotenkin vain kielikuvallisena ilmaisuna vaikeuksista, joita seurakunta joutui kohtaamaan pakanallisen kulttuurin keskellä. Miksi ihmeessä Jeesus sanoisi näin, jos Hän ei tarkoittaisi sitä? Eli ymmärtääksemme tätä käydään pikkuisen läpi sielujemme vihollista.

Langennut enkeli

Raamatun todistus saatanasta on jo Vanhan Testamentin puolella, että se on ollut enkeli ja todennäköisesti hyvinkin korkea arvoinen Taivaassa. Viittauksia tähän löytyy mm. Jobin kirjasta, jossa saatanaa on Jumalan poikien joukossa, jotka tässä tapauksessa ovat ilmeisesti enkeleitä. Jesaja 14:sta kuvaus Baabelin kuninkaasta ja Hesekiel 28:n kuvaus Tyyron kuninkaasta on katsottu myös viittaavan saatanaan.

Eli se nousi kapinaan Jumalaa vastaan haluten olla itse Jumalan paikalla saaden kaiken palvonnan ja ylistyksen itselleen. Tähän kapinaan lähti mukaan pienempi osa enkeleistä, mutta sen lopputulos oli jo ennalta arvatenkin täydellinen tappio. Nämä pimeyden joukot lyötiin ja heitettiin maan päälle, jossain hyvin varhaisessa alkuhistorian vaiheissa. Ajankohta tälle kapinalle on täysin arvailujen varassa, mutta sen on jo täytynyt tapahtua ennen ihmisen lankeemusta, koska Paratiisissa oleva käärme on selvä viittaus jo saatanaan Raamatun oman todistuksen nojallakin. Eli tappionsa jälkeen saatanasta on tullut Jumalan vastustaja, ihmiskunnan viekoittelija sekä syyttäjä ja kaiken hyvän ja jumalallisen vihollinen.

Enkelinä saatanalla ei ole mitään Jumalan ominaisuuksia, kuten kaikkivoipaisuutta, kaikkitietävyyttä, kaikkialla läsnäolevuutta, jne., vaan se on rajoittunut luotu henkiolento. Eli se on hyvinkin voimakas (esim. kaksi enkeliä riitti tuhoamaan Sodoman ja Gomorran), mutta Jumala on täysin suvereenisti voimakkaampi, se on hyvinkin nopeasti eri paikoissa, mutta yhdessä paikassa kuitenkin kerrallaan, se tietää paljon asioita, mutta ei missään tapauksessa kaikkea, jne.

Tämä rajoitteisuus tulee selvästikin esille saatanan ja Jeesuksen kohtaamisissa erityisesti Ilmestyskirjassa, jossa Jeesus vie täydellisen voiton ilman mainittavaa tarvetta edes taistella (Hän saa voiton suunsa henkäyksellä). Samoin tämän Jeesuksen jo ristillä saaman täydellisen voiton saavat kristitytkin jakaa jo tänä päivänä uskon kautta.

demonien joukko

Osittain tämä rajoitteisuus on myös syynä demonienarmeijan olemassaoloon. saatana ei yksinkertaisesti pysty tekemään kaikkea itse, joten sillä on kätyreitä, ainakin muita sen kanssa langenneita enkeleitä, tai muita luotuja, jotka toimivat sen vallassa omasta suostumuksestaan. demonit eli pahat / saastaiset henget ovat järjestäytyneet jonkinlaiseen hierarkiseen järjestelmään, joka on levittäytynyt koko maan ympäri vastustamaan kaikkea Jumalan toimintaa ja sitomaan ihmisiä syntiin ja epäjumalan palvelukseen. Tästä hierarkiasta löydämme vihjeitä esimerkiksi Efesolaiskirjeen 6:sta luvusta. Paavali myös sanoo 1. Korinttolaiskirjeessa luvussa 10, että pakanat uhraavat riivaajille eli pahoille hengille eli demoneille, eli suuri osa epäjumalanpalveluksesta on demonien inspiroimaa.

Kuitenkin myös demonit ovat täysin alisteisia Jumalan voimalle ja ne tulevat kokemaan saman tuomion tulisessa järvessä kuin saatanakin. Myös kristityt saavat jakaa Kristuksen voiton tälläkin osa-alueella! Jeesushan itsekin lupasi, että Hän antaa voiman yli kaiken vihollisen vallan!

saatanan valtaistuin

Koska siis saatana ei voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan, täytyy sen olla strateginen toimissaan. Ilmeisesti tämänkin Raamatunpaikan nojalla saatanalla on joko tietty tai tiettyjä paikkoja maan päällä, jossa se erityisesti itse viettää aikaansa hallinnoiden demonienarmeijaansa sieltä käsin. Pergamon oli tällainen paikka Ilmestyskirjan aikaan ja se näkyi myös kaupungin yleisessä olemuksessa ja epäjumalanpalveluksen paljoudessa.

Kristuksen täydellistä voittoa kuvastaa hyvin myös tässä tapauksessa, kuinka nimenomaan tuolle alueelle oli syntynyt seurakunta, joka piti kiinni todistuksestaan. Itse asiassa kaiken sen aikaisen epäjumalanpalveluksen keskellä ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta levisi kulovalkean tavoin ja Jumalan voiman osoitukset todistivat Jumalan Valtakunnan ylivoimaisuudesta! Paavalikin meni pelottomasti lähetysmatkoillaan kaiken epäjumalanpalveluksen keskelle ja julisti Jeesuksen Kristuksen Herrautta ja sanomaa pelastuksesta, joka vapautti ihmisiä epäjumalanpalveluksesta!

Voitto

Jeesus on siis voittanut vihollisemme aivan täydellisesti ja eläessämme Jeesuksen kanssa jaamme Hänen voittonsa. Käymämme hengellinen taistelu kristittyinä ei siis ole jotain epätoivoista kamppailua saada voittoa, vaan enemmänkin uskon täyteistä vaellusta täydellisessä voitossa. Voittajanhan ei tarvitse ruveta haastamaan häviäjää taisteluun! Vaikka vihollisemme ovat voimakkaita, on Kristus meissä voimakkaampi, ja voimme seistä julistaen evankeliumia kaikille kansoille kaiken vihollisen painostuksen keskellä. Lopussa kuitenkin täydellinen voitto tulee täysin todeksi, kuten voimme lukea Ilmestyskirjan lopusta!

16.01.2009
12:14

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 2 - Smyrna

Kristityn suhtautuminen syntiin

Läpi seurakunnan historian ollaan koitettu tasapainoilla kristityn vapauden ja Jumalan absoluuttisen armon sekä pyhittäytymisen ja syntiä kohtaavan Jumalan tuomion välillä. Eri ryhmittymillä on ollut hyvinkin erilaisia näkemyksiä liittyen tähän asiaan, ja jopa on käytetty Raamatun kohtia todistamaan heidän ajatuksiaan oikeiksi. Räikeimpiä esimerkkejä "halvan armon" ryhmittymistä ovat vaikka Ilmestyskirjassa mainitut nikolaiitat ja Bileamin opin seuraajat, jotka käänsivät armon omien syntisten tekojensa suojaksi edeten jopa haureuteen ja epäjumalanpalvelukseen. Tämän kuitenkin Jeesus tuomitsi hyvin suorasti! Toiselta "legalistiselta" puolelta taas esimerkkinä voisi olla Galatian seurakunta, jota Paavalin täytyi ojentaa kirjeessään, koska he olivat alkaneet vaatia "pyhittäytymistä" tai muita tekoja kuten ympärileikkausta kristityiltä ennen kuin he voisivat olla Kristuksen omia. Tätäkään ei siis Jeesus hyväksy! Mikä siis olisi ratkaisu?

Raamattu?

Paras mielestäni on ihan tarkastella Raamatun kantaa asiaan, ja parhaimpia sekä kattavampia kohtia mielestäni tähän liittyen löytyy 1. Johanneksen kirjeestä. Esimerkiksi kristityn vapaudesta ja Jumalan armosta:

"Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas." – 1. Joh. 2:1

Tässä kohdassa alkukielessä synnin tekemistä tarkoittava sana on kreikan kielen aoristi aikamuodossa, jota ei oikein löydy suomen kielestä. Se sisältää itsessään jo ajatuksen, että tapahtuma on hetkellinen, jolla on alku ja loppu, eikä suinkaan jatkuva. Eli tämä kohta puhuu meille tapauksesta, jossa kristitty lankeaa syntiin, jolloin hänellä on Puolustaja! Tällöin siis kristitty voi olla turvallisella mielellä kulkiessaan Jumalan kanssa, koska satunnaiset lankeamiset eivät hänen pelastustaan vie! Jos taas puhutaan sitten Jumalan vihasta syntiä kohtaan:

"Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut." – 1. Joh. 3:6

Jos tähän kohtaan vielä liitetään Jeesuksen vertauksessa esille tuoma Hänen tuntemisensa tarve pelastukseen (Matt. 7:21-23), kohtaamme nopealla katsahduksella ristiriidan äskeisen kohdan kanssa. Pääsemme kuitenkin tästä ristiriidasta tutkimalla alkukieltä tässäkin kohdin! Tässä kohdin synnin tekemistä tarkoittava sana on kreikan kielen preesens aikamuodossa, joka poikkeaa suomen kielen vastaavasta. Koinee-kreikassa, jolla Raamattu on kirjoitettu alkujaan, preesens muoto tarkoitti jatkuvaa / yhä uudestaan toistuvaa tapahtumaa. Eli tämän kohdan tarkempi käännös voisi olla jotakuinkin näin "kuka ikinä syntiä tekee ja yhä uudelleen tekee." Tässä kohdin siis puhutaan tahallisesta synnissä elämisestä, josta ei suostuta tekemään parannusta ja luopumaan siitä! Tällöin kristitty joutuu taivaan portilla kohtaamaan Jeesuksen, joka sanoo "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät!"

Parannuksen teko ja armo

Kootaksemme tätä ajatusta voimme todeta, että parannuksen teko on välttämätön pelastukseen, mutta täydellisyys meidän puoleltamme ei, koska Jumala katsoo Jeesuksen täydellisyyteen kohdallamme! Kun teemme selkeän ratkaisun synnin suhteen päättäen luopua siitä Jumalan avulla millä keinolla tahansa, Jumala katsoo meitä Kristuksen läpi, vaikka vielä olisimme epätäydellisiä ja kamppailisimme synnin kanssa. Jos taas emme suostu tähän, olemme Jumalan tuomion alla ja menossa kohti helvettiä. Voimme myös täysin luottaa Jumalan Pyhään Henkeen, että Hän on tekevä selväksi synnin eli selvittää kyllä jokaiselle tavalla tai toisella mikä on syntiä ja mikä ei! Jumala ei myöskään odota meillä olevan voimaa luopua synnistä, vaan Hän on luvannut antaa voiman kun meillä on vain tahto, jolloin voimme Hänen voimallaan luopua synnistä!

Tässä pikaisesti selitettynä näkemykseni tähän asiaan!

09.01.2009
12:43

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 1 - Efeso

Nikolaiitoista

Nokkelimmat jo huomasivat pienoisen epätarkkuuden viime keskiviikon opetuksessa koskien nikolaiittojen oppia. Efeson kohdalla Ilmestyskirjassa ei juurikaan asiaa enempää kommentoida, mutta toinen maininta kyseisestä lahkosta on hiukan eteenpäin samaa lukua Pergamon seurakunnan kohdalla. Tässä kohti 33/38 Raamatun käännös sanoo näin:

"Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista." - Ilm. 2: 14-15

Tästä voisi siis tulkita, että nikolaiitat ovat toinen ryhmä kuin ne, jotka Bileamin opista pitävät kiinni. Näinhän asia on todennäköisesti ollutkin, ja toisissa käännöksissä tuo ero tulee selvemmin vielä esille. Kuitenkin tämänkin käännöksen ja alkuseurakunnan kirjoittajien mukaan nikolaiittain oppi on ilmeisesti, jos ei aivan sama, niin ainakin haureuteen ohjaamisensa puolesta sama kuin mainittu Bileamin oppi.

Keskiviikon opetuksessa oli siis virhettä siinä osin, jossa suoraan rinnastettiin Bileamin oppi ja nikolaiitat, koska ne ovat todennäköisesti tarkoittaneet erillisiä ryhmiä. Kuitenkin ilmeisesti molempien harhaoppien sisältö on ollut joko täysin sama tai ainakin seksuaalisen epäpuhtautensa puolesta vastaava.

Kotisatamasta löytyy esimerkiksi seuraava sitaatti: 'Yleisesti lahkon opin siis uskotaan painottaneen antinomismia eli "oppia, jonka mukaan usko ja Jumalan armo ovat vapauttaneet kristityn kaikesta lain noudattamisesta mukaan lukien moraalilain ja kulttuurin asettamat moraalinormit". Tällainen oppi johti vääjäämättä halvan armon teologiaan, moraalittomaan ja ylisuvaitsevaiseen elämäntapaan; oli aivan sama, mitä ihminen teki, koska kaiken hän sai anteeksi.'

Lisätietoa nikolaiitoista voi käydä myös vilkaisemassa wikipediasta englanninkielellä.

Uusinta uutta

Nyt on mahdollista saada saarnoista lisäinfoa ja materiaalia täältä blogin kautta, jota päivitetään kun jaksetaan ;)

Lisäilen siis tänne saarnarunkoja, jne. materiaaleja, kommentteja, ajatuksia ja muita. Osan pääset lukemaan ilman tunnuksia, mutta suurimpaan osaan, kuten materiaaleihin, sinun pitää rekisteröityä ja kirjautua sisään sivuille.

 

 

Archive