Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: April 1
Reset this filter to see all posts.

28.04.2012
22:36

Uskova on vapaa II: Vapaa kirouksista

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Nykyaikaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa eletään niin sanottua jälkikristillistä aikaa. Tätä leimaa erityisesti jonkinlainen vastenmielisyys tai jopa vihamielisyys kristinuskoa tai mitään siihen viittaavaa kohtaan. Erityisen räikeästi tätä tuodaan esille mediassa, jolla tehokkaasti myös muokataan ihmisten asenteita ja ajattelumalleja. Mediassa mässäillään uskovaisten keskellä tapahtuvilla negatiivisilla asioilla ja vääryyksillä, mutta samalla ollaan hiljaa kaikesta siellä tapahtuvasta ja olevasta hyvästä. Ikävä kyllä näin suljetaan monien ihmisten mielestä ovi, joka veisi heidät vapauteen heitä ja heidän lähipiiriään tuhoavista asioista. Sillä todellinen vapaus löytyy ainoastaan Jeesuksen kautta ja näin on myös kun kyseessä ovat kiroukset!

Mikä on kirous?

Tässä jälkikristillisessä tilassa on myös usein hukassa ymmärrys minkäänlaisiin hengellisiin asioihin. Kirouksestakin puhuttaessa usein ajatellaan lähinnä kirosanoja tai jotain vastaavaa, mutta ei oikeastaan ymmärretä asian vakavuutta. Jossain määrin tässä ajatuksessa ollaan lähellä totuutta, koska Raamatussa kirousta tarkoittava sana tuleekin samasta juuresta kuin pahan puhuminen, eli kiroukseen liittyy ikävien asioiden puhuminen toisen elämään tai toisesta ihmisestä. Kuitenkin todellinen kirouksen langettaminen tai toisen kiroaminen on paljon enemmän, vaikkakin jo toisista pahaa puhuessa ollaan kiroamisen kynnyksellä, millä on myös hengellisesti merkitystä.

Yksinkertaistetusti voidaankin sanoa, että kirous on pahojen asioiden langettamista jonkun ihmisen elämään julistamalla ne häneen ylleen. Tämä kirous sitten vapauttaa pahaa hengellistä toimintaa tämän henkilön elämässä, joka ulkoapäin voi vaikuttaa täysin selittämättömältä. Todellisen kirouksen langettamiseen täytyy olla kuitenkin hengellistä valtaa ja oikeutusta ennen kuin sillä on tällaista voimaa toiseen ihmiseen.

Kolmenlaista kirousta

Raamatusta löytyy eritasoisia kirouksia, joiden vaikutuskin on erilainen. Kaikkiin löytyy kuitenkin samanlainen lääkitys, mutta katsotaan ensin eri kiroukset:

Jumalan langettama kirous

Jumala tahtoo siunata ihmisiä, mutta kun ihminen toimii vastoin Jumalan tahtoa tulee hänen ylleen siunauksen vastakohtana kirous. Näistä on useampia esimerkkejä Raamatussa, joista tässä joitakin:

"...Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."
- 1. Moos. 3:14-19

Koko ihmiskunta on tämän kirouksen alla, joka on helposti todettavissa katselemalla ympärilleen. Tämä on siis sitova ja universaali Jumalan langettama kirous. Toinen esimerkki on ehdollinen kirous:

"Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut..."
- 5. Moos. 28:15-68

Oikeastaan kaikkien kirousten voima pohjautuu ainoastaan Jumalan langettamiin kirouksiin sillä ei ole mitään todellista valtaa kuin Jumalalta tulevaa edes hengellisessä maailmassa. Erityisesti jälkimmäinen esimerkki on pohjana muille kirouksille.

Sukukirous

Ikävä kyllä näemme tämän kirouksen käytännössä toimimassa ympärillämme. Lähes kaikki meistä tuntee tai ainakin tietää ihmisiä, joiden vanhemmat ovat olleet vaikka alkoholisteja ja heidän itsensä elämässään on suuri määrä kaikenlaisia toistuvia sairauksia ja ongelmia. Tätä sukukirous nimenomaan tarkoittaa. Sen lisäksi, että vanhempien toimintamallit siirtyvät lapsien elämään, siirtyvät myös kiroukset eteenpäin:

"Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat"
- 2. Moos. 20:5

Eli edellä mainitaan Jumalan ehdollinen kirous, jonka Jumalan Sana todistaa tulevan kolmanteen ja neljänteen osaksi.

Ihmisten langettama kirous

Raamatusta löytyy myös ihmisten langettamia kirouksia, joista opettavin esimerkki on Vanhassa Testamentissa Israelin kirousta yrittävä Bileam:

"...Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele?..."
- 4. Moos. 23: 1-24:25

Tässä näemme myös ihmisten langettamien kirousten voiman pohjan eli jos ei Jumala jotain kiroa, niin turha on ihmisten sitä yrittää.

Kirouksista vapaaksi

Kuten jo totesimme: Jumala haluaa siunata sinua! Siunaus tarkoittaa kaikkea todellista hyvää kaikilla elämäsi alueilla jo tässä ajassa. Se ei kuitenkaan tarkoita hyvää meidän mittapuullamme vaan hyvää Jumalan mittapuulla, joka toisinaan on hyvinkin erilainen kuin meidän. Tästä osoituksena Jumala antaa meille myös ratkaisun kirouksen murtamiseen.

Usko ja ota käyttöön Jeesuksen lunastus

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu""
- Gal. 3: 13

Tämä puoli antaa todellisen pohjan lopulliselle henkilökohtaiselle vapaudelle kaikista kirouksista. Jeesus lunasti uskovat lain kirouksesta, joka tarkoittaa myös että kaikki ihmistenkin langettamat kiroukset ovat sen tähden voimattomia. Tämä lunastus koskee niin sukulinjassasi olevaa kirousta kuin henkilökohtaisesti saamaasi kirousta. Kun uskot tämän lupauksen, niin löydät todellisen vapauden kirouksesta!

Sanoudu irti

Kun siis Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi, meillä on oikeus olla vapaita ja myös käskeä kaikkea tätä vapautta rajoittavaa tekijää väistymään. Tarvittaessa on hyvä sanoutua irti kaikesta kirouksesta Jeesuksen nimessä ja julistaa itselleen vapautta Jumalan Sanan lupauksen mukaan!

Tee parannus

"Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy."
- Snl. 26:2

Aivan erityisen tärkeää kirouksista vapautumiseen on, että ole tehnyt totisen parannuksen synneistäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että käännyt Jeesuksen puoleen tunnustaen syntisi ja etsien anteeksiantoa Häneltä, teet päätöksen mielessäsi luopua synnistä kokonaan sekä myös pyrit kaikella voimallasi näin toimimaan, sekä langetessasi taas syntiin et jää siihen vaan luovut synnistäsi taas ja jatkat uudestaan parannuksen tekosi mukaista elämää.

Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kirousten voima ei niinkään ole kiroajan taidoissa ja voimassa, vaan siinä oikeutuksesta millä kirous voi toimia elämässämme. Oikeutuksensa kirous saa synnistä eli jos olemme luopuneet synnistämme ja elämme Jeesukselle, niin kirouksella ei ole mitään tilaa tarttua elämäämme. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla täydellisiä saadaksemme tämän vapauden, mutta meidän täytyy olla Jeesuksen osoittamalla parannuksen tiellä.

22.04.2012
08:10

Uskova on vapaa I: Mistä ja miksi

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Jeesuksella on monia nimiä. Häntä kutsutaan Messiaaksi, Pelastajaksi, Parantajaksi, sielujemme Paimeneksi, Uskolliseksi, Alfaksi ja Omegaksi, jne. Jokainen näistä nimistä tuo esille jotain tiettyä puolta hänestä. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin yhteen näistä nimistä ja samalla puolista eli Vapahtajaan.

Jeesus on Vapahtaja eli Vapauttaja ja jotta Hän voisi olla Vapauttaja, täytyy olla joku vapauden tarpeessa olija! Tämän kerran kysymyksiä onkin mistä Jeesus vapauttaa, jonka kautta myös nähdään kukaan Hänen vapauttavaa työtään tarvitsee.

Synnistä vapaa

Jeesus kantoi ristille synnin kokonaisuudessaan. Ei vain yhtä syntiä tai uskovien syntejä, vaan koko synti asian. Sen kautta voimme löytää vapauden synnistä, joka tarkoittaa vapautta seuraavilla osa-alueilla.

Synnin tekemisestä

Synnillä on sitova vaikutus. Synnin tuottama hetkellinen nautinto on kuin huumetta, joka hiljakseen saa ihmisen täysin hallintaansa. Totuushan onkin, että jokainen ihminen ilman elävää Jumalasuhdetta onkin enemmän tai vähemmän synnin vallassa eikä pysty olemaan tekemättä syntiä. Paavali sanoo sen näin:

"Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin."
- 1. Kor. 12:2

Tällaisen maailman keskelle Jeesus tuli tuomaan ilosanomaa vapaudesta! Aviorikoksesta tavatulle naiselle Hän julistaakin näin:

"En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee."
- Joh. 8:11

Ilman Jeesuksen synnistä vapauttavaa voimaa olisi Hänen toivotuksensa enemmänkin ironista pilkkaa. Kun Hän sanoi, että älä enää syntiä tee, tarkoitti Hän juuri mitä Hän sanoi. Ilmeisesti Hän oli niin varma ristin tuomasta vapaudesta synnin alueella, että Hän jo etukäteen pystyi käskemään tätä aviorikoksesta tavattua naista elämään ihmisille omassa voimassaan mahdottomasti eli syntiä tekemättä.

"Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle."
- Room. 6:13

Uskova voi siis päättää antaako itsensä synnin tekemiseen vai ei. Eli hän on vapaa Jeesuksen kautta synnin tekemisestä.

Synnin tuomiosta

Synnin tuomio on kuolema ja ikuinen ero Jumalasta kärsimyksen paikassa, jota kutsutaan Helvetiksi. Tämän julistaa lukuisat Raamatun paikat yhtäpitävästi. Kuitenkin nyt kun Jeesus kuoli ristillä kuullaan toisenlaista julistusta:

"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat."
- Room. 8:1

Eli kun olet Kristuksessa olet täysi vapaa tuomiosta! Kristukseen Jeesukseen sinä pääset uskon kautta eli kun olet uskossa olet myös Kristuksessa Jeesuksessa.

Synnin häpeästä

Synnin tekemiseen liittyy häpeää Jumalan ja usein ihmistenkin edessä. Usein käsittämättämme kannamme tuota häpeää mukanamme, mutta Jeesus kantoi myös häpeän ristillä. Ristiinnaulitut olivat alasti ristillä ja heitä herjattiin kaikin tavoin. Jeesus otti ylleen koko synnin tuottaman häpeän ja kantoi sen, jotta sinä voisit olla vapaa!

Sairaudesta vapaa

Jeesuksen kolmivuotisen näkyvän palvelutyön yksi tärkeä ulottuvuus oli sairaiden parantaminen. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että Hän oli yhtä paljon parantamassa sairaita kuin julistamassa Jumalan Valtakunnasta eli sen mitä Hän sanoillaan julisti osoitti Hän myös käytännössä todeksi. Tämä onkin yhtäpitävä Vanhan Testamentin lupauksen kanssa:

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut."
- Jes. 53:4-5

Jeesus kantoi ristille meidän sairautemme ja kipumme samalla kun hän kantoi syntimme ja rikkomuksemme. Jokainen sairaus on jo kärsitty ristillä, siinä missä jokainen syntikin on siellä kärsitty. Jos siis uskomme Jeesuksen vapauttavan synnistä täytyy meidän myös uskoa Hänen vapauttavan sairauksista.

Lain täyttämisestä vapaa / Uskonnosta vapaa

Jumalan antama Mooseksen kirjoista löytyvä laki on luonteeltaan sitova. Oikeastaan sen tarkoitus on tuoda esiin ilman Jeesuksen kautta tullutta Jumalasuhdetta elävän ihmisen totaalinen syntisyys ja kykenemättömyys elää Jumalan mielen mukaisesti. Jeesus täytti myös lain puolestamme ja tarjoaa meille vapaudessa elämistä lain sijaan:

"Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni."
- Gal. 2:19, 20

Tämä vapaus laista ei kuitenkaan tarkoita laittomuutta! Jeesus vapautti meidät elämään Jumalalle uudessa järjestyksessä eli Hengen mukaan. Jumalan Henki ei riko Jumalan järjestystä vastaan ja sen tähden jos haluamme elää Hengen mukaan emme myöskään riko Häntä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka olemme vapaat laista emme ole vapaat vastuusta! Olemme edelleen vastuussa teoistamme Jumalalle ja sen tähden on tärkeää etsiä Hänen tahtoaan ensimmäisenä.

Perkeleen vallasta vapaa

Perkele ja pahat henget ovat totta. Jopa täällä Suomen maassa nämä pahuuden henkiolennot vaikuttavat ja toimivat aiheuttaen kaikenlaista inhottavaa. Kun pahuuden voimat pääsevät vaikuttamaan ihmisen elämässä, niin tuloksena voi olla vaikka jatkuvia painajaisia, selittämättömiä sairauksia, masennusta, riippuvuuksia ja monia muita ikäviä asioita. Näihin voi tietysti olla muitakin syitä, mutta emme voi sulkea tämän todellisuuden olemassa oloa näillä alueilla.

Kukaan ei täysin ole pimeyden valtojen vaikutuksen ulkopuolella, mutta erityisesti jos olet harrastanut okkultismia, noituutta, saatanan palvontaa tai selkeästi epäjumalan palvontaa, niin olet avannut elämääsi pahoille hengille. Tällöin seuraava tieto on sinulle erityisen tärkeä, mutta se myös on suuri ilouutinen jokaiselle ihmiselle:

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."
- Kol. 1:13

Jeesus on pelastanut meidät uskovat pimeyden vallasta! Eli pimeydellä ei saa olla minkäänlaista valtaa elämässäsi. Jos pimeys harjoittaa vielä jotain valtaa sinua kohtaan, niin silloin se on väärällä maaperällä ja sen täytyy poistua. Joskus meidän tarvitsee kylläkin muistuttaa pimeyttä tästä todellisuudesta ja harjoittaa auktoriteettiamme Kristuksessa. On myös tärkeää tehdä todellinen ja selkeä pesäero kaikesta pimeyteen liittyvästä: jos sinulla on mitään noituuteen, saatanan palvontaan tai okkultismiin käytettäviä esineitä, niin tuhoa ne, ja sanoudu irti Jeesuksen nimessä siitä toiminnasta. Näin et itse anna pimeydelle lupaa olla elämässäsi, vaan vedät maton lopullisesti pimeyden jalkojen alta. Jeesuksen tähden olet pimeydestä täysin vapaa!

Entä jos en ole vapaa?

Jos emme ole vapaita kaikilla näillä elämämme osa-alueilla, emme suinkaan ole jotenkin huonompia tai heikompia kristittyjä. Yleensä asia johtuu enemmänkin tietämättömyydestämme kuin pahuudestamme. Kun Jumalan Sana saa tehdä työtä meissä, niin näemme kyllä vapautemme tulevan todeksi.

"ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."
- Joh. 8:32

Palaamme tähän kysymykseen kuitenkin vielä enemmän seuraavissa osissa, mutta lyhyt vastaus on kuitenkin tämä: tee parannus ja usko evankeliumi! Eli käänny Jeesuksen puoleen, etsi Hänen kasvojaan rukouksessa, Raamatun luvussa ja pyhien yhteydessä, ja usko kohdallesi todeksi kaikki Hänen Sanansa! Vapaus on silloin myös sinulle tuleva täydellisesti:

"Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien."
- 1. Tim. 4:10

 

 

Archive