Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: May 1
Reset this filter to see all posts.

22.05.2012
20:26

Uskova on vapaa IV: Elämän tavoista vapauteen

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Sanotaan, että olemme tapojemme orjia, ja ikävä kyllä tämä sanonta pohjautuu vahvasti totuuteen. Useimmiten esimerkiksi erilaisissa riippuvuuksissa onkin kaikkein vaikeinta päästä eroon tapariippuvuudesta. Erilaisten aineiden aiheuttamat vieroitusoireet menevät useimmiten joidenkin viikkojen jälkeen ohi, mutta opittu tapa joudutaan varta vasten tietoisesti muuttamaan, joka voi olla kuukausienkin työn takana. Sen tähden myös uskovat ovat usein omien tapojensa vankeja ja kohta nähdään miten siitä pääsee vapauteen.

Hyvät tavat

Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää, etteivät tavat ole itsessään pahasta. Me tarvitsemme elämäämme rutiineja hyvinvointimmekin tähden ja nämä rutiinit muodostuvat meille tavoiksi. Kaikilla on siis tapoja, mutta oikeastaan ongelma onkin millaisia ne ovat. Jeesuksellakin oli tiettyjä tapoja:

"Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä."
- Mark. 10:1

"Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan."
- Luuk. 4:16

Lisäksi myös ainakin Paavalilla oli joitain tapoja:

"Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista"
- Apt. 17:2

Nämä ovat esimerkkejä hyvistä tavoista, jotka toisivat meidänkin harjoittamina hyvinvointia ja todellista vapautta elämäämme. Eli sekä Paavalilla että Jeesuksella oli tapana mennä viikoittain yhteiseen kokoontumiseen, jossa julistettiin Jumalan Sanaa ja palvottiin sekä ylistettiin Jumalaa. Lisäksi molemmilla oli tapana opettaa ja julistaa Jumalan Sanaa myös muille. Myöskin näemme Raamatusta, että Jeesuksella oli tapana ainakin rukoilla toistuvasti.

Teemme hyvin kun kehitämme elämäämme tällaisia vahvoja tapoja kuitenkaan hukkaamatta niistä elämää ja rakkautta. Nämä tavathan kun eivät ketään itsessään auta, mutta kun ne tehdään Jumalaa etsivällä ja rakastavalla sydämellä luovat ne todella vahvan turvan ja pohjan elämäämme.

Pahat tavat

Tavat voitaisiin määritellä pahoiksi kahdessa suhteessa:

 1. Tavat, jotka ovat suoraan jollain lailla vastoin Jumalan Sanaa
 2. Tavat, jotka ovat uskonnollisia

Ensimmäisen luokan tavat ovat suhteellisen helppo tunnistaa omassakin elämässä varsinkin kun Pyhä Henki saa tehdä työtä meissä ja osoittaa myös syntiä meissä. Tällaisia tapoja voisi olla vaikka tapa kiroilla tai puhua pahaa, tapa katsella vieraita naisia himoiten, jne.

Toisen luokan tavat voivat ollakin vaikeampia tunnistaa, koska ne voivat olla ulkoisesti moitteettomia Raamatun valossa. Ongelmana niissä on vain, että niitä tehdään ilman todellista yhteyttä Jumalaan Pyhän Hengen ja Jeesuksen sovitustyön kautta. Toisinaan voivat ennen elävätkin tavat muuttua kuolleiksi kun alammekin seurata tapoja elävän Jumalan sijaan.

Irti pääseminen tavoista

Toisinaan Jumalan voima vapauttaa meidät ihmeellisesti jopa meidän tavoistammekin, mutta nämä tapaukset ovat enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Useimmiten Hän työskentelee tapojemme kanssa yhteistyössä meidän kanssamme. Tarvitaan siis meidän kuuliaisuuttamme ja kurinalaisuuttamme, jotta todella pääsemme tavoistamme vapaiksi. Lisäksi tarvitsemme myös paljon kärsivällisyyttä vanhojen tapojemme murtamiseen, sillä tutkimuksissa keskimäärin on mennyt 66 päivää uusien tapojen oppimiseen. Tähän Jumala antaakin meille voimaa!

Tunnista tapa

Ensimmäiseksi tulee sinun tunnistaa muutosta tarvitseva tapa. Tässä hyvänä rukouksena on:

"Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle."
- Ps. 139:24

Tämä sen tähden koska olemme usein todella sokeita vuosien varrella muodostamille tavoillemme ja toteutamme niitä ilman tietoista ajatustoimintaa. Herran Henki on kuitenkin ihanan armollinen ja totuudellinen paljastaessaan jopa vääriä tapojamme. Pyri myös tunnistamaan missä tilanteissa kyseinen tapa vaikuttaa, esim. aina aamuisin haluat polttaa tupakan, tms.

Tee parannus

Raamattu opettaa, että:

"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."
- Jaak. 4:6

Halutessamme Jumalan apua muutokseemme on meidän tarpeellisesti nöyrtyä, tunnustaa vääryytemme tällä alueella ja etsiä anteeksiantamusta Häneltä. Jeesuksen tähden voimme olla varmoja anteeksiantamuksesta kun lähestymme Häntä nöyryydessä. Hän myös pesee meidät puhtaaksi, joka onkin todella hyvä pohja uusien tapojen oppimiselle. Tee myös selkeä päätös Jumalan edessä luopua kyseisestä tavasta!

Opi uudestaan elämään

Tämä onkin vaikein osa tapojen muuttumisessa. Nimittäin tämä vaatii meiltä kuuliaisuutta, kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta, jota myös Jumala vaikuttaa elämissämme, mutta jota meidän täytyy harjoittaa. Vanha tapa ei nimittäin useimmiten katoa noin vain, vaan meidän täytyy oppia siitä pois eli oppia tilalle hyviä tapoja päästäksemme lopullisesti vapaaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina kun ennen teit jotain pahan tapasi mukaista, niin tietoisesti pyrit korvaamaan sen tilan hyvillä Jumalan mielen mukaisilla tavoilla. Erityisen tehokasta tämä on, jos pyrit toimimaan päinvastaisesti Jumalan kunniaksi kuin entinen tapasi olisi vaatinut, esim. jos olit kitsas ja tapanasi oli olla antamatta mihinkään ja kerätä vain sukanvarteen säästöjä pahan päivän varalle, aloita olemaan antelias, tms. Myöskin rukoilemisen aloittaminen silloin kun ennen teit jotain typerää tapasi mukaan on todella tehokas tapojen muuttaja. Pyydä myös Jumalalta viisautta löytää oikeita Hänen mielen mukaisia toimintamalleja näihin tilanteisiin.

Vielä erityisesti jos kyseessä oli uskonnollinen tapa, niin ole erityisen tarkka sydämesi tilasta tapaa muuttaessa. Ole rehellinen Jumalalle ja itsellesi, jos teet jotain uskonnollisesta velvoitteesta. Tällöin voi olla melkein parempi, että lopetat kyseisen toiminnan kokonaan ainakin joksikin aikaa ja vain nautit Jumalan hyvyydestä tavalla tai toisella, esim. jos tapasi rukoilla tunti päivässä on muuttunut ahdistavaksi ja tyhjäksi pakoksi suoritukseksi Jumalan mielisuosion saavuttamiseksi, lopeta se ja vain vaikka kuuntele hyvää ylistysmusiikkia joku aika nauttien Jumalan läsnäolosta. Voi olla, että jotkut tavat jäävät näin kokonaan elämästäsi, mutta toisinaan kun Jumalan Henki saa vaikuttaa raikkaasti elämässäsi voi olla että palaat taas tekemään tapasi mukaan, mutta ilman uskonnollista pakkoa, vaan sydämesi rakkauden palosta!

Kuten aikaisemmin mainittiin, tämä osio voi viedä aikaa jopa kuukausia kunnes olet todella vapaa entisestä tavastasi. Jumalan ollessa mukana prosessissa voimme olla kuitenkin varmoja, että lopputulos tulee olemaan hyvä, koska Hän ei jätä kesken aloittamaansa työtä.

Lopullinen tavoite

Jumalalla onkin korkeampi tavoite elämällämme täällä maan päälle kuin aina käsitämmekään:

"Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa"
- Room. 8:29

"sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."
- 1. Joh. 4:17

Jumalan tavoite on siis, että me uskovat olisimme kuin Jeesus täällä maan päällä. Tämä muutos ei tapahdu hetkessä ja siinä muutoksessa meidän tarvitsee oppia uusia tapoja toimia, sillä elämän hektisessä virrassa ei ole aina aikaa pysähtyä miettimään ja rukoilemaan pitkiksi ajoiksi oikean toimintamallin löytämiseksi. Sen sijaan kun päivittäin elämme Jumala yhteydessä ja Hänen kanssaan olemme kehittämässä Jumalan mielen mukaisia eli Kristuksen kaltaisia tapoja elämässämme, alamme toimia vaistomaisesti niin kuin Jeesus kohtaamissamme tilanteissa.

Jumalan unelma on, että maan päällä olisi miljoonia tai jopa miljardeja ihmisiä välittämässä Hänen rakkauttaan ja voimaansa maailman pahuuden ja vääryyden keskelle. Tällöin ei sairaiden tarvitsisi olla epätoivoisia, ei riivattujen vangittuja, ei helvettiin hoippuvien ilman evankeliumin totuutta, vaan jokaiseen elämän tilanteeseen voisi Jumala välittää Valtakuntansa todellisuuden Hänen omiensa tuodessa esiin Hänen Poikaansa kaikkialla maailmassa. Tällaiselta tulee näyttämään Jumalan antama suuri herätys ennen kuin Jeesus palaa takaisin maan päälle. Antakaamme itsemme täysin siemauksin jo tuohon muutokseen, jotta Jumala voi ottaa meidät todella voimallisesti käyttöönsä oikeana aikana.

12.05.2012
21:30

Uskova on vapaa III: Perkeleen ja demonien vallasta vapauteen

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Maailmassa on käsittämätöntä pahuutta. Kaikkea mitä tapahtuu ei voida selittää yksinomaan ihmiskunnan pahuudella, vaikka silläkin saadaan jo todella paljon pahaa aikaiseksi. Raamatusta löytyy tähänkin pätevä selitys: on olemassa persoonallisia pahuuden henkiolentoja demoneja ja niiden johtaja perkele. Nämä henkiolennot taistelevat Jumalan hyvää tahtoa vastaan erityiskohteenaan Jumalan luomakunnan helmet eli ihmiset ja erityisesti uskovat.

Tunne vihollisesi

Jääkiekossakin ollaan huomattu, että on helpompaa taistella kun tuntee edes vähän vihollistaan. Aloitetaan tutustuminen pahuuden joukkojen johtajasta eli perkeleestä.

perkele - langennut enkeli

perkeleellä on Raamatussa monia nimiä: ikiaikojen käärme, saatana, paholainen, jne. Kaikkien näiden nimien takana on kuitenkin sama pahuuden henkiolento, joka on itseasiassa langennut enkeli.

"Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman."
- Luuk. 10:18

Raamattu on muuten aika hiljainen perkeleen alkuperästä, mutta yleisesti ajatellaan Jesajan kirjan luku 14 ja erityisesti jae 12 puhuvan perkeleen lankeamisesta:

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!"
- Jes. 14:12

Myös usein jakeet Hesekiel 28:1-19 on usein liitetty perkeleen historiaan.

Näistä vertauskuvallisista teksteistä voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä perkeleestä:

 • Lankesi ylpeyden ja kunnianhimon tähden.
 • Oli tärkeässä ja voimallisessa asemassa enkeleiden joukossa.
 • Tahtoi Jumalan sijalle.

Tällainen pahuuden joukkojen johtaja, mutta katsotaan seuraavaksi muihin pahuuden henkiolentoihin.

demonit - langenneita enkeleitä

Jossain historian ajansaatossa Jumala loi enkelit eli Häntä palvelevat henkiolennot. Alussa kaikki oli hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa perkele halusi päästä Jumalan paikalle ja myös sai puolelleen joukon enkeleitä.

"Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa."
- Ilm. 12:7-9

Näissä perkeleen kanssa langenneissa enkeleissä oli kaikenlaisia ja eri tehtävissä toimivia enkeleitä. Nämä niiden ominaisuudet, voimat ja kyvyt tulivat sitten valjastetuksi pimeyden tekoihin. Jotkut näistä enkeleistä tulivat riivaajiksi ja muita pahuuden toiminta-asteita kuvaa Raamattu näin:

"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."
- Ef. 6:12

demonit toimivat siis eri hallintoasteilla vaikuttaen näin eri suuruisiin ihmisjoukkoihin muodostaen näin koko maapallon kattavan pahuutta tekevän ja inspiroivan verkoston.

pimeyden vaikutukset

Nämä pimeyden voimat saavat aikaan kaikenlaisia asioita. Yksilöihmisen kohdalla voidaan todeta pahuuden henkiolentojen voivan aiheuttaa ainakin seuraavia asioita:

 • sairaus (esim. Luuk. 13:11)
 • henkiset ongelmat (pelko, masennus, jne.) (2. Tim. 1:7, Jes. 61:3)
 • mielisairaus (Luuk. 8:27)
 • kiusauksia (Matt. 4:3)

Suuremmassa mittakaavassa pahuuden henkiolennot voivat vaikka sitoa eri alueita erilaiseen epäjumalanpalvelukseen (Apt. 19) tai inspiroida johtajia hirmuhallintoon ja pahuuteen (Matt. 2:16) sotien näin kaikkea Jumalan hyvää tarkoitusta vastaan.

Kaikkeen näihin ei suinkaan aina tarvita demonien aktiivista toimintaa sillä ihmisen langennut luontokin ja synnin vaikutuksen alla oleva luomakuntakin aiheuttavat itsessään jo paljon ongelmia. Kuitenkin oletettavasti demonit ovat vaikuttamassa enemmän ja useammassa tilanteessa kuin länsimaisessa kristillisyydessä osataan ajatella tai odottaa.

Sisäinen hyökkäys vai ulkoinen painostus?

Uskovien kohdalla on ollut paljon kiistelyä pimeyden joukkojen vaikutuksen sijainnista. Toinen ääripää metsästää ärhäkkäästi sisällä asuvia demoneja jopa uskovien eri ruumiinjäsenistä kun taas toinen ääripää toteaa kaikkien demonien vaikutusten olevan ulkopuolisia. Omalla tavallaan molemmat nämä ääripäät vetävät Raamattua tuekseen. Esimerkiksi seuraavat kohdat voisivat viitata siihen, että uskovissa voisi asua sisäisesti demoneja:

"Älkääkä antako perkeleelle sijaa."
- Ef. 4:27

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."
- Jaak. 4:7

Toisaalta taas tämä Raamatun jae viittaisi koko ruumiin kuuluvan Pyhälle Hengelle:

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?"
- 1. Kor. 6:19

Raamattu ei siis anna suoraa kantaa kumpaankaan ääripäähän eli se ei ilmeisesti ole Jumalan mielestä kovinkaan olennainen tieto, joten meillekin olisi viisasta olla tekemättä turhan pitkiä johtopäätöksiä tai liian suuria painotuksia tälle osa-alueelle.

Selvää on kuitenkin, että uskovaankin pahuuden joukoille voi olla vaikutusta enemmän tai vähemmän. Kuitenkaan uskova ei koskaan voi olla samalla lailla pimeyden valtaama kuin esimerkiksi klassisessa riivaamistilanteessa nähdään Raamatussa, koska Pyhä Henki on uskovassa hallintapaikalla. Lisäksi kaikki pimeyden toiminta uskovan elämässä on vääryyden kautta saatua kuten seuraavassa nähdään.

Jeesus on voittanut täydellisesti

"Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun."
- Kol. 2:13-15

Kiitos Jumalalle tästä käsittämättömän suuresta armosta! Jeesus voitti ristillä kaiken pahuuden vallan. Synnin kautta pimeyden joukot olivat saaneet laillisen vallan ihmisen yli ja sitä kautta myös luomakunnan yli. Ihminen oli liittynyt samaan kapinaan Jumalaa vastaan perkeleen vallan alaisina alkaessaan toimia vastoin Jumalan tahtoa ja tämä asema jäi ihmiselle. Nyt kuitenkin Jeesus kertakaikkisella uhrillaan käsitteli kokonaan synnin poistaen samalla pimeyden joukoilta täydellisesti kaiken laillisen oikeuden harjoittaa valtaa ihmisen tai luomakunnan yli. Risti nöyryytti vihollisen täydellisesti ja riisui sen täysin aseista!

Lisäksi uskovalle on tapahtunut valtava käytännön asia:

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan"
- Kol. 1:13

Uskova on pelastettu pois pimeyden vallasta! Jeesuksen saama voitto vihollisesta annetaan uskovan osaksi ja uskova on täysin vapaa vihollisen vallasta. Eli mikäli pimeyden joukot vaikuttavat uskovaan toimivat ne täysin vastoin Jumalan järjestystä ja ne joutuvat taipumaan Jumalan tahdon mukaisesti kun niitä kestävinä vastustetaan uskossa.

Tee parannus, usko ja ota asemasi!

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."
- Jaak. 4:7

On kuitenkin muutama tilanne jolloin annamme itse perkeleelle ja demoneille mahdollisuuden tai jopa oikeuden harjoittaa vääryyttä elämissämme uskovina. Nämä ovat tietämättömyys, synti ja epäusko. Tämän tähden meidän on ensin oltava Jumalalle alamaiset ja sitten perkeleen vastustaminen on toimivaa!

Tietämättömyys

perkele on valheen isä ja todella taitava valehtelemaan. Kun sitten uskova ei tiedä Raamatusta löytyvää Jumalan tahtoa, niin on se nopeasti syöttämässä todella taidokkaita valheitaan tilalle. Tuloksena voi olla, että uskova luulee olevansa vieläkin pimeyden vallan alla ja alistuu vain tilaansa tai yrittää ponnettomasti taistella omilla voimillaan ilman tulosta. Onkin todella tärkeää tuntea Jumalan lupaukset ja Jumalan Sana Pyhän Hengen sitä vielä valottaessa, jotta ei anna turhaan tilaa valheille omassa elämässään.

Synti

Alunperin perkele sai valta-asemansa nimenomaan synnin kautta. Ihminen alistui uskomaan valheita ja toteutti niitä liittyen näin perkeleen kapinaan Jumalaa vastaan. Edelleenkin synti pitää yllä tätä valta-asemaa, mutta kuten edellä jo näimme on tähän täysin pätevä ja kestävä ratkaisu. Kuitenkin jos me uskovina tieten tahtoen elämässämme teemme syntiä emmekä suostu tekemään siitä parannusta asetamme itsemme ennen pitkää kokonaan Jumalan armon ulkopuolelle (Hepr. 10:26) sekä myös asetamme koko ajan itseämme perkeleen maalitauluksi ja heittosäkiksi.

Epäusko

Tämä on kaikista vaikein tila uskovalle. Jos olemme tietoisessa epäuskossa, niin Jumala todellakaan toteuta lupauksiaan elämässämme. Tietämättömyys tai epävarmuus ovat eri asioita kuin epäusko, jossa me valitsemme olla uskomatta Jumalan Sanaan syystä tai toisesta. Ehkä traditio tai teologia tulee Jumalan Sanan tielle tai muuten vaan emme usko. Tällöin todellisuudessa sanomme Jumalalle, että Hän on valehtelija, koska mielestämme jokin Hänen Sanansa ei olekaan totta. Ei olekaan ihme, että Raamatussa ei juurikaan löydy Jumalan osoittamaa lämmintä hellyyttä epäuskoa kohtaan, jota taas löytyy yllättävästikin syntisiä kohtaan.

Ratkaisu

Lyhyesti ratkaisu perkeleen ja demonien vallasta vapautumiseen on:

 1. Tee parannus eli tunnusta syntisi, luovu niistä ja ala elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tee erityisen tarkasti täydellinen pesäero noituuteen, okkultismiin, saatanan palvontaan tai vastaavaan suoranaiseen pimeyden joukkojen kanssa tapahtuvaan toimintaan, ja tuhoa kaikki siihen liittyvät kirjat tai esineet.
 2. Usko Jumalan Sanan lupaukset todeksi omalle kohdallesi. Tämä ei ole tunteistasi kiinni, vaan ennen kaikkea päätöksestäsi.
 3. Vastusta perkelettä päättäväisesti uskossa ja se tulee pakenemaan. Voi olla hetkiä jolloin meidän täytyy suoraan puhutella pimeyden voimia Jeesuksen nimessä ja käskeä niitä poistumaan, mutta pääasiallisesti vastustaminen on enemmänkin Jumalan puoleen kääntymistä ylistyksessä ja palvonnassa perkeleen yrittäessä houkutella sinua taisteluun. Miksi taistella hävinnyttä vihollista vastaan? Nauti ennemmin voitostasi ja Jeesuksen ihanasta läsnäolosta ja ainoastaan ääritilanteissa keskity käskemään pimeyden joukkoja Jeesuksen nimessä. Tällöin ne tulevat jättämään sinut rauhaan, koska jokainen hyökkäys ajaa sinua vain lähemmäs Jeesusta ja täyttää ympäristösi Jumalan ylistyksellä!

Jumalan tahto on jokaisen uskovan kohdalla sama: täydellinen vapaus perkeleen ja demonien vallasta. Tämä vapaus on sinunkin osasi, jos olet uskossa. Ota siis se todesta ja ala elää vapaudessa!

 

 

Archive