Metro-seurakunnan Blogi

13.02.2009
16:47

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 5 - Smyrna

Elävä kristillisyys

Elävä erämaa!

Jeesus tuli antamaan elämän ja yltäkylläisyyden, tai toisissa käännöksissä sanotaan elämän ja elämän yltäkylläisyyden. Tämä erityisesti puhuu todellisesta sisäisestä elämästä eikä ainoastaan siitä, että hengitämme ja olemme olemassa. Jumalan tahto on siis, että uskovilla olisi elämä sisällään jopa ylenpalttisesti, ja että seurakuntien toiminta olisi elävää eikä vain muotomenoja tai toimintoja. Tällöin muutkin ihmiset kiinnostuvat uskosta, koska se on jotain todellista eikä vain pelkkiä puheita ja tapoja!

Miten saada elämä?

Elämän saaminen on oikeastaan Raamatun mukaan hyvinkin helppo asia. Johanneksen evankeliumista voimme lukea:

"Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus"
– Joh. 1:4

Eli jos haluamme löytää elämän, meidän täytyy löytää Jeesus. Vielä kun ihminen oli paratiisissa Jumala oli antanut heille elämän puun, josta he saivat syödä. Tämän puun hedelmät tuottivat ikuista elämää heissä Raamatun todistuksen mukaan eli jollain tavalla Jumalassa oleva elämä välittyi heihin senkin kautta. Yksi syntiinlankeemuksen seurauksista oli, että elämän puu suljettiin pois ihmisten ulottuvilta ja näin ollen ihmisten elämä rupesi tuhoutumaan. Kuitenkin Jumala katsoi hyväksi pystyttää uuden elämän puun, joka olisi ihmisten ulottuvilla. Tämän puun Hän pystytti Golgatalle vajaa 2000 vuotta sitten, jonka hedelmä, Jeesus, on tänäänkin tuore ja saatavilla. Meidän täytyy vain tulla Hänen luokseen!

Tie Hänen luokseen alkaa kääntymällä pois synnistä ja päättämällä jättää se taakseen, koska tie synnin luokse menee poispäin Jeesuksen luota. Sitten kuljemme rukoillen eli keskustellen Jumalan kanssa ja kiittäen Jumalan läsnäoloon. Eikä tämä oikeastaan ole ollenkaan niin hankalaa kuin usein ajattelemme sen olevan. Jeesus sanoi, että Jumalan Valtakunta on tullut lähelle. Tarkasti ottaen alkukielellä siinä sanotaan, että Jumalan Valtakunta on käden ulottuvilla!

Jeesuksen luokse tuleminen ei ole suurien ponnistusten takana, vaan enemmänkin suuren nöyrtymisen takana. Minun täytyy hyväksyä Hänen tiensä oikeaksi tieksi, ja tunnustaa, että oma tieni on vievä minut lopulta täysin tuhoon, jos ei tässä elämässä, niin tulevassa. Joudumme myös tunnustamaan, että Hän on Jumala ja näin ollen meillä ei ole mitään sanottavaa siitä, miten Hän on toimii tai mitä Hän sanoo. Välittömästi kun nöyrrymme näin Hänen edessään, huomaammekin, että Hän on yllättävän lähellä meitä ja aivan kuin huomaamattammekin sisimpämme täyttyy tuoreella elämän tuulahduksella!

Jatkuvaa elämää

Jumala loi ihmisen olemaan riippuvainen monista asioista. Joudumme syömään ja juomaan elääksemme. Tarvitsemme toisia ihmisiä tueksemme elämässä. Emme selviä hapettomassa tilassa. Ja ennen kaikkea olemme täysin riippuvaisia Jumalasta, jotta todella eläisimme. Tämä tarpeemme ei häviä uskoon tullessamme, vaan siitä tulee elämämme ihanin puute. Jatkuvasti meidän täytyy tulla nöyrässä rukouksessa, ylistyksessä ja yksinkertaisessa odotuksessa Jumalan läsnäoloon. Yhä uudelleen meidän täytyy lukea Hänen Sanaansa. Joskus tuntuu, että Hänen puutteensa meissä jo näivettää meidät kun juuri kohtaammekin Hänet taas! Mikä ihana puute se onkaan, koska tiedämme saavamme siihen vastauksen!

Kun näin pidämme yllä suhdettamme Jumalan kanssa, olemme täynnä Hänen elämäänsä. Samalla kertaa olemme myös täynnä kaikkea sitä, mitä Hän on luvannut omilleen, esim. rauhaa, rakkautta, lepoa, jne. Myöskin silloin meidän kristillisyytemme on elävää eikä vain kuollutta muotomenoa tai tapakristillisyyttä tai vielä pahempaa vain ulkokultaista hurskastelua.

Jeesuksessa on meidän elämämme ja meidän ei tarvitse muuta kuin viettää Hänen kanssaan aikaa rukoillen, ihmetellen, ylistäen, palvoen, opiskellen Hänen Sanaansa ja tuo elämä täyttää meidät, koska oikeastaan Hän on jo meissä uskon kautta Pyhässä Hengessä, ja annamme näin Hänen vain täyttää meitä!

Kiitos Herralle tästä yksinkertaisesta uskon elämästä Hänen yhteydessään!

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive