Metro-seurakunnan Blogi

30.03.2010
19:28

Lesken öljy - resepti läpimurtoon

‘Eräs nainen, profeetanoppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen: "Minun mieheni, sinun palvelijasi, kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli herraapelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen." Elisa sanoi hänelle: "Mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi." Hän vastasi: "Palvelijattarellasi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidellakseni itseäni". Silloin hän sanoi: "Mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilta naapureiltasi, tyhjiä astioita, tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin. Ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään." Niin hän meni pois hänen tyköänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat, ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa: "Tuo minulle vielä yksi astia". Mutta hän vastasi hänelle: "Ei ole enää astiata". Silloin öljy tyrehtyi. Ja hän meni ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä sanoi: "Mene ja myy öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi elätte siitä, mikä jää jäljelle."' – 2. Kun. 4: 1-7

Jumala on hyvä! Hänen tekonsa ovat hyvät. Hänen tahtonsa on hyvä. Hänen valtakuntansa on hyvä. Hän on vain kaikin puolin hyvä! Hänessä ei ole millään pahuudella edes sijaa sanoo Raamattu. Paras termi tämän hyvyyden kuvaamiseen on näin maallisessa kielenkäytössä varmaan absoluuttinen eli ehdoton, rajoittamaton, riippumaton!  Raamatusta löydämme toisen hyvin kuvaavan sanan, joka ehkä tuttuudellaan hämää meitä. Tämä sana on nimittäin pyhä. Pyhä tarkoittaa täydellisen puhdasta, erilleen asetettua. Voisimme ajatella, että jos jokin asia on pyhä, niin se on täydellisen erillään muista avain kuin kaiken ulkopuolella tai yläpuolella ja se on puhdas ilman mitään saastaisuutta tai vastaavaa. Meidän Jumalamme on siis hyvä Jumala ja pyhä, eli Hänen ominaisuutensa ovat täysin vertaansa vailla olevat ja puhtaat!

Kuitenkin usein kohtaamme tilanteita, jossa Hänen hyvyytensä ei näyttäydykään meille, vaan kohtaamme tässä maailmassa vallitsevaa vääryyttä ja pahuutta. Voi olla, että sairaus kalvaa, masennus vaivaa, talous ei toimi tai, kuten tällä vaimolla, kohtaammekin yllättävän menetyksen. Tämän inhimillisen tragedian keskellä näemme kuitenkin, kuinka Jumala halusi auttaa naista ja hänen koko perhettään ylenpalttisesti. Jos Jumala toimii jonkun kohdalla näin, niin voimme olla varmoja, että Hän haluaa toimia kaikkien kohdalla samalla tavalla, sillä Hänessä ei ole erotusta ihmisten kesken (Apt. 10:34). Kun olosuhteet ovat oikeat, Hän toimii samassa Hengessä aina.

Jotta löytäisimme avun oikeaan aikaan elämäämme ja myös läheistemme elämiin ja miksei jopa kaupunkiemme ja kansakuntiemme elämiin, niin ottakaamme oppia tästä tarinasta ja erityisesti tästä juuri leskeksi tulleesta naisesta.

Tarve ja tunnustus

Ensimmäinen selkeä asia, jonka tästä tarinasta löydämme on tarve. Tarinan leskellä oli selkeä tarve. Vaikka tämä vaikuttaakin pieneltä ja vähäpätöiseltä yksityiskohdalta, niin Jumalan silmissä se on tärkeä asia. Jeesus sanoi, että Hän ei tullut terveitä varten vaan sairaita. Terveet eivät tarvinneet Häntä mihinkään, mutta sairailla taas oli tarve, jonka Hän pystyi täyttämään. Toistuvasti myös Jeesus ajoi ihmiset tilanteeseen, jossa he joutuivat ensin tunnustamaan tarpeensa vastaanottaakseen ihmeen Häneltä.

Tämä on toinen tärkeä asia. Sen lisäksi, että on tarve, täytyy se myös tunnustaa! Todellisuudessahan jokaisella maan päällä elävällä ihmisellä on elämässään valtavasti asioita, jotka voisivat olla paremmin eli toisin sanoen tarpeita, mutta usein olemme langenneet vääränlaiseen tyytyväisyyteen ja ajattelemme, että eihän tässä nyt mitään, kyllä tässä selvitään. Tämä on kyllä todella hyvä asenne ongelmia kohdatessa ja niistä puhuessa, mutta ei Isä halua kuulla lapsensa suusta, että tämä selviää, jos tällä on avoin haava käsivarressaan. Isä haluaa tietää, missä tämä haava on, jotta voisi hoitaa sitä. On täysin oikein olla Jumalan edessä kuin köyhin kerjäläinen.

Saatamme myöskin olla langenneita kuviteltujen tarpeiden suohon varsinkin näin länsimaissa. Ajattelemme tarvitsevamme isomman talon, auton, koiran, kissan, vaimon, isot lihakset, kauniit kasvot, terävän mielen, paljon rahaa, muotivaatteet, sisäfilettä, ja niin edelleen. Todellisuudessa peilaamme itseämme toisiin ihmisiin tai yleiseen kulttuuriin ja otamme tarpeemme sieltä sen sijaan, että rehellisesti kohtaisimme elämämme tarpeita. Olemme ehkä ajatelleet, että Jumala on vain keino saavuttaa parempi elintaso. Jumala ei ole kiinnostunut näistä näennäisistä tarpeista! Hän on luvannut pitää meistä huolen ja se Paavalinkin mukaan tarkoittaa vaatteita ja elatusta (1. Tim. 6:8). Jumala on kyllä rikas antaja ja antaa lapsilleen ylenpalttisesti, mutta Hän haluaa siunatessaan sinua siunata koko maailmaa sinun kauttasi. Voimme myös luottaa siihen, että Jumala todella tietää syvimmät tarpeemme eikä täytä turhia tarpeitamme!

Kun kohtaamme rehellisesti todelliset tarpeemme ja unohdamme suomalaisen ylpeytemme ja tuomme tarpeemme rehellisesti tunnustaen ihmisillekin Jumalan tietoon, niin voimme olla varmoja, että taivaassa alkaa liikehdintä tuon tarpeen täyttämiseen. Tai oikeammin Jumala on jo valmistanut kaiken valmiiksi ja odottanut sinunkin vihdoin tajuavan tarvitsevasi Jumalaa!

Riittävä määrä ja lupaus

Jatkakaamme tarinaa eteenpäin. Seuraavaksi profeetta kääntääkin puheen aivan yllättävään suuntaan. Juuri kun nainen on valittanut, että hänellä ei ole yhtään mitään, niin profeetta kysyy, että mitä sinulla on. Ilmeisesti profeetta tiesi paremmin, että naisella oli kuitenkin jotain ja Jumala halusi tuoda ihmeensä tuon asian kautta esiin. Törmäämme tässä erääseen todelliseen Jumalan mysteeriin.

Nimenomaan kun tajuamme, kuinka köyhiä olemme itsessämme ja niin vajavaisia, ja ruikutamme siitä Jumalalle, niin aivan kuin nurkan takaa Jumala kääntääkin katseemme, johonkin vähäpätöiseen seikkaan, joka meillä jo on, ja tuo siunauksen sen kautta. Kuinka usein tämä toistuukaan Raamatussakin. Mooses valitti Jumalalle pensaan edessä, että ei hän voi mennä Egyptiin ja Jumala kysyi, mitä hänellä on kädessään. Mooseksen kädessä ollut sauva muuttuikin välineeksi, jonka kautta Jumala toi ihmeensä esiin. Katon läpi ramman laskeneet ystävät saivat kuulla, että heidän uskonsa olikin riittävä tuomaan ihmeen rammalle. Pieni poika toi leipänsä ja kalansa Jeesukselle ja Hänen siunauksensa voimasta se riitti monelle tuhannelle ruuaksi.

Useimmiten on niin, ettemme tarvitse suinkaan lisää Jumalalta, vaan meidän tulisi osata käyttää sitä meitä meillä jo on. Useinkaan emme tarvitse uusia profetioita tai sanoja Herralta, vaan meidän tulisi osata toimia niiden kanssa, joita meillä jo on. Kaikkihan on jo kuitenkin tullut Jumalalta, eikä elämäsi ole jotenkin ilman Hänen tietoisuuttaan ajautunut siihen tilaan, missä se nyt on. Hän on jo sijoittanut elämääsi asioita, kontakteja, ihmisiä, tavaroita, ajatuksia, näkyjä, profetioita, uskoa, jne., joiden kautta Hän tekee ihmeensä. Luulen Hänen haluavan tämän kautta aktivoida meitäkin, ettemme vain makaisi ongelmissamme ja valittaisi loputtomasti odottaen jonkun tulevan meitä paapomaan.

Kun nainen huomaa hänellä olevankin jotain, kuulee hän valtavan lupauksen: se riittää ylenpalttisesti. Tämä on myös äärimmäisen tärkeää: Jumala ei ole täyttämään muita kuin omia lupauksiaan! Jos haluamme muutoksen tapahtuvan, auttaa suuresti jos meillä on lupaus Jumalalta muuttaa tilannetta. Miten muuten voisimme vaatia mitään, jos Jumala ei ole luvannut edes koko asiaa hoitaa? Onneksemme Jumalan lupaukset kattavat kyllä täysin ihmiselämän jokaisen tarpeen! Tässä muutamia:

Sairaalle: “hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi” – Ps. 103:3, “hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” – Jes. 53:5

Masentuneelle: “ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan” – Jes. 61:3

Surulliselle: “Sillä silmänräpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa; ehtoolla on itku vieraana, mutta aamulla ilo.” – Ps. 30:5

Synnin orjalle: “Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” – Joh. 8:36

Elatuksesta murehtivalle: “Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” – Matt. 6:33

Ja minun suosikkini: “Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta” – 2. Piet. 1:3

Näiden lisäksi Raamatusta löytyy vielä satoja lupauksia! Ne ovat aivan varmoja, ja Jumala tahtoo toteuttaa ne. Voimme siis uskossa tarrautua niihin kiinni ja alkaa toimia!

Toiminta ja tyhjyys

Nainen teki juuri näin. Hän uskoi Jumalan lupauksen yksinkertaisesti ja alkoi toimia sen mukaisesti. Ehkä hän ajatteli, että aivan sama kokeilla edes. Tai ehkä hän tiesi Elisan sanojen olevan Jumalasta. Tärkeintä ei kuitenkaan ole hänen sisäiset varmuutensa tai kamppailunsa, vaan se, että hänen uskonsa sai hänet toimimaan. Eikä hän toiminut summittaisesti, vaan Jumalan Sanan mukaisesti.

Usein selitämme meillä olevan uskoa, mutta todellisuudessa koko elämämme heijastaa päinvastaista. Luotamme muka Jumalaan, mutta samalla pelaamme elämämme täysin inhimillisten asioiden varaan. Jaakobkin nuhteli voimakkaasti uskovia siitä, että heidän uskonsa oli kuollut, jos ei ollut sen mukaisia tekoja. Jeesuskin muuten vaati tekoja. Hän vaati kuollutta nousemaan. Hän käski miestä ojentamaan kuivettuneen kätensä. Hän vaati antamaan koko elämänsä. Teot ja todellinen usko ovat erottamattomasti yhdessä. Emme suinkaan pelastu tai saavuta siunausta tekojen tähden, vaan uskon kautta. Kuitenkin jos uskomme ei tuota sen mukaisia tekoja elämässämme ei se ole ollenkaan uskoa! Niin yksinkertaista se on.

Hyvin olennaisesti nainen valmisti tilaa Jumalan siunaukselle. Ensiksikin hän kaivoi esiin omat astiansa ja ehkä heitti niissä olevan sisällön menemään tehdäkseen tilaa sille, mitä Jumala antaa. Sen lisäksi hän meni etsimään lisää tyhjiä astioita saadakseen enemmän tilaa Jumalan ilmestymiselle. Jos ei olisi ollut tyhjyyttä, niin ei olisi voinut tulla täyteyttä.

Tämä on usein meidän ongelmamme. Pidämme kynsin hampain kiinni elämämme hyvistä ja huonoista asioista ja pyydämme Jumalaa antamaan jotain uutta. Mihin käteen Jumala sen uuden antaisi, kun molemmat kätesi ovat niin täynnä? Kun lapsi on syntymässä perheeseen, niin tulevat vanhemmat valmistavat sille tilaa. He saattavat hankkiutua eroon turhista huonekaluista valmistaakseen sijan vauvalle tai he ehkä jopa muuttavat isompaan asuntoon, jotta olisi riittävästi tilaa. Jumalan lupaus tarvitsee myös sijan toteutukseen.

Jeesushan oli Jumalan luvattu Vapahtaja, Messias. Jotta Jeesus pystyi syntymään, täytyi löytyä neitsyt, joka oli valmis antamaan tilan kohdussaan Hänelle. Täytyi olla kehto, johon Hänet voitiin laskea. Täytyi olla mies, joka ei säikähtänyt Jumalan ihmettä, vaan varmisti paikan Hänen kasvamiselleen turvassa. Täytyi olla tilaa ja mahdollisuus Hänen tulla! Sinä voit myös tutkia sydäntäsi ja elämääsi tehdäksesi tilaa Jumalalle elämässäsi!

Odotus ja läpimurto

Kun vihdoin nainen oli laittanut kaiken valmiiksi. Hän oli tunnustanut tarpeensa, vastaanottanut uskossa lupauksen ja valmistanut sijan sen toteutumiselle, niin mitä sitten. Sitten täytyi odottaa ihmettä! Nainen otti öljypullon ja alkoi kaatamaan. Öljyn valuessa hitaasti pullosta ulos hänen sydämensä varmasti pamppaili odottaen ihmettä. En tiedä ehtikö ensimmäinen astia täyttyä ennen kuin nainen tajusi ihmeen juuri tapahtuvan hänen silmiensä edessä. Aivan yllättäen, ilman suuri torventoitotuksia, Jumalan lupaus täyttyi ja ihme tapahtui! Aivan kuin helluntainakin, kun opetuslapset olivat koolla yläsalissa odottaen Jumalan luvattua Pyhää Henkeä, yllättäen Henki vuodatettiinkin heidän ylleen. Varmaankaan heidän rukouskokouksensa ei ollut juuri sen kummallisempi ennen tätä vuodatusta, mutta sen jälkeen se oli. Aivan normaalilta vaikuttavan tilanteen Jumala muutti yliluonnolliseksi.

Tässä piilee eräs ongelma. Emme osaakaan ottaa vastaan Jumalan ihmettä kun se tapahtuu meille. Ajattelemme, että ei se nyt näin pitäisi mennä tai sen pitäisi tuntua jotenkin erilaiselta tai jotain muuta. Hylkäämmekin Jumalan ihmeen sen sijaan, että innoissamme syleilisimme sitä! Helluntainakin opetuslapset olivat kai niin tavallisen näköistä ja tuntuista porukkaa, että ihmiset eivät keksineet mitä oli tapahtunut eivätkä osanneet ottaa vastaan Jumalan työtä. Eräs hoviherra Raamatussa meinasi myös mennä ohi ihmeensä, kun hän ajatteli, että sen pitäisi tulla aivan erityisellä tavalla.

Läpimurto tulee aivan varmasti, kun valmistamme itsemme siihen, mutta otammeko sen sitten vastaan on myös kysymys, johon voimme itseämme valmistaa. Tämä nainen oli viisas ja otti sen vastaan. Ehkä hänellä ei ollut paljoa ennakko-odotuksia tai sitten hän tiesi Jumalan toimivan niin kuin haluaa. Hän kuitenkin antoi öljyn vuotaa loppuun asti kunnes kaikki tyhjyys oli täyttynyt ylenpalttisesti.

Tämän Jumalakin haluaa tehdä meille tänään! Valmista siis sydämesi tänään ja  ota vastaan Jumalan ihme elämässäsi!

 

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive