Metro-seurakunnan Blogi

07.07.2010
22:41

Uskonnollisuus, kontrolli ja noituus

Uskonnollisuus, kontrolli ja noituus

Jeesuksessa näemme yhden todella tärkeän Jumalan tahdon osan, joka on aivan yhtä totta tänäkin päivänä. Jeesusta kutsutaan Vanhassa Testamentissa Immanueliksi. Yksinkertaisuudessa tämä hepreankielinen sana tarkoittaa 'Jumala kanssamme.' Jeesus oli konkreettisesti Jumala meidän kanssamme tuoden esiin Jumalan kirkkauden ja valtakunnan todellisuuden voimatekoina, ihmeinä ja merkkeinä. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan näkyi ja oli koettavissa sekä kuultavissa Hänen kauttaan. Ihmiset kokivat Jumalan läsnäolon niin mukaansa tempaavana, että he jonkun kerran unohtivat jopa syödä muutamaan päivään ollessaan Jeesusta lähellä.

Jumalan tahto on edelleen samanlainen. Hän haluaa olla ‘Jumala kanssamme.' Tänä päivänä se tapahtuu Pyhän Hengen toimiessa vapaasti keskellämme tuoden samanlaisen ilmapiirin ja voiman todellisuuden keskellemme kuin Jeesuksen eläessä keskellämme. Tämä Jumalan läsnäolo on herätyksen ydin.

Koska kun Jumalan tahdon toteutuessa Jumalan Valtakunnan edetessä maan päällä ihmiset vapautuvat, parantuvat ja pelastuvat täydellisesti, niin saatana haluaa estää sitä tapahtumasta. Sen valtakuntahan pienenee samalla kun Jumalan Valtakunta suurenee, ja vaikka lopussa Jumalan saama voitto onkin täysin varma ja selvä, niin yrittää se pitää kiinni valheestaan viimeiseen asti taistellen kuin kiljuva leijona.

Saatanan suurimpia, ja historiallisesti toimivimpia, seurakunnan keskellä vallitsevaa Jumalan läsnäoloa vastaan käyttämiä aseita ovat uskonnollisuus, kontrolli ja noituus. Nämä henkivallat toimivat usein yhdessä ja moninaisissa muodoissa, mutta niiden pääpyrkimys on sama: varastaa todellisen Jumalan läsnäolon ja voiman paikka seurakunnassa. Meidän täytyy kertakaikkisesti kääntyä pois näistä voidaksemme elää samanlaisessa Pyhän Hengen virrassa kuin apostolit elivät alkuseurakunnan keskellä ja missä seurakunnat historian saatossa ja tänä päivänä elävät herätyksen aikoina.

Uskonnollisuus

Selvimpiä esimerkkejä Raamatussa uskonnollisuudesta ovat Jeesusta eniten vastustaneet kaksi puoluetta: fariseukset ja saddukeukset. Nämä poikkesivat toisistaan hyvinkin radikaalisti ulkoisesti, mutta sisäisesti ne toimivat samanlaisen uskonnollisuuden vallassa vastustaen kiivaasti Jeesusta.

Hyvä esimerkki molemmista vastustamassa yhdessä eri tavoilla Jeesusta löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 22. Tässä luvussa fariseukset yrittävät höynäyttää muutaman kerran Jeesusta kompakysymyksellä epäonnistuen siinä ja samoin saddukeukset yrittävät yhtä hyvin tuloksin samaa, ja lopulta Jeesus esittää heille kysymyksen, joka sulkee molempien ryhmien suut lopullisesti. Jeesus antaa erityisen hyvän kuvauksen saddukeuksista ja myös fariseuksista ja samalla koko uskonnollisuudesta tämän luvun jakeessa 29: “Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.”

Uskonnollisuus on valmis tutkimaan kirjoituksia ja rakentamaan sen pohjalta muotoja, perinteitä ja oppeja hyvinkin tarkasti Raamatun pohjalta. Se on myös valmis tunnustamaan Jumalan voiman ilmentymiset menneisyydessä esim. Raamatun tai erinäisten herätysten aikana muodostaen jopa erinäisiä oppeja niidenkin pohjalta. Kuitenkin sillä on vain muoto ilman todellista voimaa ja kaikenlisäksi se väkivaltaisesti kieltää ja taistelee Jumalan läsnäolon ja voiman esille tulemisen tänä päivänä. Tämä voi näkyä vahvana lakihenkisyytenä aivan kuten fariseuksilla, jossa pyritään täyttämään kaikenlaisia lakeja ja säädöksiä, tai se voi myös näkyä liberaalisena hengellisyytenä kuten saddukeuksilla, jossa pyritään järjellä ja omalla mukavuudella määrittelemään riittävä määrä uskonnollista toimintaa omantunnon lepyttämiseksi. Molemmissa tapauksissa oikea oppi ja opetus saavat ylisuuren roolin.

Yhtä kaikki molemmissa tapauksissa Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakessa 39 pätevät hyvin: “Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän -- ja nehän juuri todistavat minusta.” Kaiken Raamatun lukemisen ja tutkimisen tulisi johtaa meidät kohtaamaan Elävää Jumalaa tai siitä on vaarana tulla uskonnollisuuden kahle elämäämme. Raamattu ei ole Jumalamme! Niinkin tärkeä kuin onkaan, niin Raamattu on vain työväline, ikään kuin kartta, jonka avulla voimme kuulla Jumalan ääntä ja kohdata Hänet! Tämä kohtaaminen muutta meidät ja sen kautta Jumalan Valtakunta tulee keskellemme!

Uskonnollisuuden vallitessa ihmiset eivät yksinkertaisesti suostu hyväksymään ihmeitä, merkkejä, voimatekoja ja niihin liittyviä asioita, vaikka näkisivät niitä omin silmin. Sen sijaan heidän täytyy todella kääntyä ahtaasta Raamatun tulkinnastaan hyväksymään koko Raamattu sellaisenaan kuin se on. Näin Jeesuskin totesi Luukkaan evankeliumin luvussa 16 jakeessa 31: 'Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'

Kontrolli

Kontrolli tulee esiin Raamatussa hyvin kuningas Herodeksen vaimon ja Johannes Kastajan tapauksessa, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 14 jakeista 1-12. Herodes oli vanginnut Johannes Kastajan, koska Johannes oli pelotta julistanut hänen haureellista avioliittoaan vastaan. Herodes ei kuitenkaan uskaltanut tappaa Johannesta, koska pelkäsi  kansaa ja oikeastaan hän mielellään kuuntelikin Johannesta aika ajoin. Herodeksen vaimo ei suinkaan tyytynyt tähän, vaan tilaisuuden tullen hän sai Herodeksen mestauttamaan Johanneksen varomattoman lupauksen sitomana. Tämä nainen tahtoi hallita ympäristöään ilman mitään vaikeuksia tai epäkohtia.

Tässä onkin kontrollin ydin: kontrollin vallassa oleva ihminen ei suostu epävarmuuteen ja poistaa kaikki epävarmuustekijät vaikka väkisin ympäristöstään. Keinoja kaihtamatta luodaan ilmapiiri, jossa voidaan olla varmoja, että kaikki menee juuri niin kuin on suunniteltu ja haluttu. Useinkaan tällaiset ihmiset kuluttavat järjettömiä määriä voimavarojaan järjestellessään kaiken oman mielensä mukaisesti. Seurakunnan keskelle suuri määrä kontrollia luo pelon ilmapiirin, jossa ei uskalleta astua uskon alueelle peläten epäonnistumista tai virheitä, tai oikeastaan niiden seuraamuksia. Ihmiset keskittyvät kurin ylläpitämiseen ja todellinen hengellinen erottelu korvataan arvostelulla.

Tässä on suuri ongelma Pyhän Hengen toiminnan kanssa, koska Pyhä Henki ei suinkaan aio toimia meidän mielemme mukaan tai edes meidän aikataulumme mukaan. Ennen Helluntaita opetuslapsetkaan odottaessaan eivät tienneet ollenkaan, milloin Isän lupaama voima korkeudesta on tuleva tai edes mitä se tarkalleen tarkoittaakaan. Jos he eivät olisi suostuneet epävarmuuteen ja epäselvyyteen luottaen uskossa Jumalaan, eivät he olisi saaneet kokea tätä siunausta!

Pohjimmiltaan ihmisen ajaa kontrolliin luottamuksen ja uskon puute, eikä hän pääse siitä eroon ennen kuin on valmis ottamaan uskon askelia. Muutenkaan meidän on turha odottaa uskon kasvavan meissä ilman koettelemuksia! Jeesuskin lupasi, että ne kuuluvat pakettiin. Todellinen usko ja luottamus ovatkin myrkkyä kontrollille, koska joudumme toteamaan, että on vain pakko suostua päästämään Jumala olemaan Jumala suvereenisti.

Noituus

Suoranaisen demonien palvonnan ja saatanallisten voimien ilmenemisen lisäksi noituus voi pukeutua paljon kauniimpiin vaatteisiin ja vaikuttaa seurakunnassakin. Raamattu kertoo, että tottelemattomuus on noituuden syntiä (1. Sam. 15:23), eli pohjimmaisena noituudessakin on tottelemattomuus tai kapina. Oikeastaan noituudessa halutaan koskettaa yliluonnollista ilman Jumalan asettamia rajoja ollen näin tottelemattomia Jumalalle. Tämä näkyy hyvin samarialaisessa Simonissa, jonka löydämme Apostolien tekojen luvusta 8.

Simon oli jo aikaisemmin harjoittanut noituutta ja näillä tempuilla sai ihmiset pitämään häntä Jumalan Voiman välittäjänä. Kuitenkin hän kohtasi todellisen Jumalan voiman Filippoksen saarnatessa evankeliumia Samariassa ihmeiden ja merkkien seuratessa. Tämä ilmeisesti ravisutti Simonin perustuksia, niin että hän uskoi ja otti kasteen. Ilmeisesti nämä vanhat mallit pyörivät Simonin päässä vielä vahvasti, koska kun hän näki Pyhän Hengen koskettavan ihmisiä Pietarin ja Johanneksen käsien kautta, koitti hän ostaa samaa voimaa rahalla eikä nöyrtyä Jumalan järjestykseen.

Noituuden vaikuttaessa ollaan valmiita täyttymään hengellä, kokemaan hengessä asioita, käymään kasteella ja jopa uskomaan Herraan, mutta hän ei kuitenkaan valmiita tekemään parannusta ja ojentautumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Todellinen usko ja Jumalan voima Jumalaan korvataan taikauskolla ja mystisillä kokemuksilla ilman hedelmää. Yleensä vielä väheksytään opetusta ja oppia ja korotetaan henkilökohtainen kokemus tai ymmärrys yli kaiken.

Meidän täytyy ojentautua Jumalan Sanan mukaisesti välttääksemme noituuden etsiessämme Jumalan voimaa. Ennen kaikkea meidän tulee pitää järjestyksemme oikeana: etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli etsikäämme ja odottakaamme Häntä henkilökohtaisesti, niin saamme uuden voiman!

Vapautus

Jeesus on tullut vapauttamaan näistä valheellisista tiloista todelliseen Jumalan lasten vapauteen, jossa saamme nähdä ja kokea Hänen ihmeellistä läsnäoloaan kaikkien ihmeiden ja merkkien seuratessa saarnattua Sanaa. Riittää kun käännymme Hänen puoleensa ja tunnustamme pahat tekomme näilläkin osa-alueilla hyljäten samalla kaiken sen. Sitten vain otamme vastaan anteeksiantamuksen ja todellisen Jumalan Valtakunnan.

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive