Metro-seurakunnan Blogi

02.09.2010
09:32

Yhteiseksi hyödyksi

Yhteiseksi hyödyksi

Jumala on erityisellä tavalla synnyttänyt seurakunnan maan päälle näille viimeisille päiville. Pyhän Hengen vuodatuksessa Helluntaina ei ainoastaan ihmiset saaneet voimaa olla todistajia, vaan myös syntyi todellinen Uuden Testamentin seurakunta eli yhdessä Hengessä yhtä oleva ihmisten joukko. Ilman tätä Pyhän Hengen todellista ja elävää läsnäoloa ihmisissä ja ihmisten yllä ei ole olemassakaan seurakuntaa! Voimme kokoontua yhteen jonkun opinkappaleen alle, kirkkokunnan nimen suojiin tai jopa musiikin pauhinan peittoon, mutta olemme vasta todellinen seurakunta kun meitä yhdistää Herran, uskon, kasteen ja Jumalan lisäksi yksi Henki. Vasta Pyhän Hengen kautta seurakunnan keskellä on todellinen Jeesuksen Kristuksen läsnäolo, ja ilman asujaa on huone turha.

Kun siis kokoonnumme näin yhtenä seurakuntana palvomaan Herraa Pyhän Hengen täyteydessä, niin voimme odottaa myös koko Jeesuksen Kristuksen palvelutyön jatkuvan keskellämme omiensa kautta. Hänhän on sanonut olevansa keskellämme kun yksi tai kaksi kokoontuu Hänen nimessään! Jeesuksen ylösnousemuksen tällä puolella Hän ei ole enää sidottu maalliseen lihaan ja vereen, vaan voi olla Pyhän Hengen kautta toimimassa kaikkialla, ja erityisesti tämän pitäisi olla totta seurakunnassa. Meidän tarvitsee kuitenkin tehdä kaksi asiaa: tehdä tilaa ja suojata.

Tilaa Hengelle

“Henkeä älkää sammuttako!” – 1. Tess. 5:19

Alkukielellä tämä kohta puhuu erityisesti tukahduttamisesta! Kun tulta sammutetaan tukahduttamalla siltä riistetään happi, jota se tarvitsee palamiseen. Tämä tehdään esimerkiksi niin, että heitetään sammutuspeite tulen päälle, jolloin uutta happea ei pääse enää virtaamaan ylläpitämään tulta. Samalla tavalla me voimme sammuttaa Hengen palon keskellämme.

Jos yritämme puristaa jo palavan Hengen toiminnan muottiin riistäen siihen kuuluvan vapauden, tukahdutamme ennen pitkää koko liekin jääden lämmittelemään käsiämme hiilloksessa! Jos taas yritämme saada Henkeä toimimaan ahtaisiin kuvioihimme ja tukahtuneeseen joustamattomaan muottiimme, niin voimme ehkä nähdä hetkellisiä lieskahduksia, mutta jatkuva tuli jää vain lähetyssaarnaajien tarinoihin. Jos meillä ei ole valmiutta venymään Hengen mukaan, niin rukoilemme turhaan herätystä ja Hengen täyteyttä!

Jotta voisimme nähdä Hengen valtavan liekin keskellämme, meillä täytyy olla tilaa ja vapautta Pyhälle Hengelle! Virran täytyy antaa virrata niin kuin se haluaa! Jos olemme orjallisesti minuuttiaikataulujemme ja kokousohjelmiemme pauloissa, niin kuinka Pyhä Henki pääsisi toimimaan kuin haluaa! Jos emme ole valmiit heittäytymään Hänen tahtoonsa pitäen kiinni omista suunnitelmistamme, niin kuinka voisi Herran tahto tapahtua keskellämme niin kuin Taivaassa!

Suojapaikka

“Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” – Ef. 4:29-31

Tietysti meillä täytyy olla tulelle tulisija ja virralle kanava, jotta voisimme hyödyntää kaiken ilman tuhoa! Samoin kun Pyhä Henki toimii keskellämme valtavassa voimassaan, on meidän vastuunamme luoda turvallinen paikka sille! Monia kertoja Uudessa Testamentissa kehotetaan koettelemaan erityisesti Hengen toiminta, jotta pysyisimme aidossa oikeassa ja puhtaassa Pyhän Hengen virrassa. Me voimme murehduttaa Pyhän Hengen nimenomaan käytöksellä, joka ei ole Kristuksen kaltaista eikä Häntä korottavaa. Jos toimimme Hänen nimessään, tulisi meidän myös toimia Hänen tavallaan!

Seurakuntana olemme vastuussa suojella ihmisiä, jotka tulevat etsimään Herraa keskellemme! Samalla olemme myös vastuussa suojella ja varjella Hengen toimintaa, jotta se pysyisi puhtaana ja voisi palaa kirkkaalla liekillä! Tähän tarvitsemme Sanan ja kokemuksen tuoman erottelukyvyn lisäksi Henkien erottelun Pyhän Hengen armolahjaa! Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että olemme suojelemassa tulta emme sammuttamassa sitä!

Seurakunta tulessa

“Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa…” – 1. Kor. 14: 26-33

Kun alamme antaa tilaa Pyhälle Hengelle toimia keskellämme, saamme myös varmasti nähdä Hänen toimivan kirkastaen Jeesusta koko ruumiinsa eli jokaisen omansa kautta! Erityisesti saatamme yllättyä, kuinka mielellään Herra antaa omilleen hengellisiä lahjoja käytettäväksi Jeesuksen kunniaksi ja Pyhän Hengen voitelussa jopa mielestämme arvottomille ihmisille. Tämän tähden meillä täytyy olla avoimuutta ja jopa tilaa tehdä virheitä sekä kykyä erotella, koska Pyhä Henki ei katso oppineisuuteen tai kypsyyteen jakaessaan lahjojaan.

Järjestyksessä täytyy muistaa, että ilman sotkua on turha ruveta siivoamaan! Jos meillä ei ole jokaisella jotain jaettavaa eikä profetioita lennä ympäriinsä ja kielten selityksiä tulee eri puolelta huonetta, niin ei meillä ole todellista tarvetta edes järjestykselle. Tavoitteemme on ennen kaikkea vapaa Pyhän Hengen toiminta, ja sen jälkeen järjestys siinä toiminnassa! Liian usein seurakunnassa tapetaan Hengen vapaus pyrkimällä saamaan parempaan järjestykseen jo täysin kliininen ympäristö. Sitten kun tilaisuutemme ovat yhtä kielillä puhumista ja toistemme päälle puhumista, niin olemme todella järjestyksen tarpeessa. Kaiken lisäksi vielä vaikuttaisi, että Jumalan käsitys järjestyksestä on hyvinkin paljon vapaampi ja joustavampi kuin meidän käsityksemme.

Jumalan järjestyksen mukaisessa tilaisuudessa jokainen osallistuu tilaisuuden kulkuun antamalla panoksensa siihen. Tämä panos on ennen kaikkea hengellinen! Se ei tarkoita, että jokainen olisi esillä tai toisi ajatuksensa kaikkien tietoon. Eihän tämä yksinkertaisesti ole voinut edes Korintossa mahdollista, jossa seurakuntaan on voinut historioitsijoiden mukaan kuulua jopa 10 000 kristittyjä. Jos edes kymmenesosa heistä sattui olemaan yhtä aikaa kokoontumassa, niin sekin olisi jo tuhat ihmistä, ja jos jokainen heistä olisi äänessä keskimäärin vaikka 5 minuuttia, niin sekin olisi jo 5000 minuuttia eli noin 83 tuntia eli noin 3,5 päivää. Ei kukaan pystyisi siihen sitoutumaan eikä meidän fysiikkamme sitä kestäisi!

Kuitenkin jollain tavalla kaikkien tulee olla osallisena tilaisuudessa - laulaa ylistystä sydämestään, hymyillä lähimmäiselleen, rukoilla sydämensä pohjasta, tai jopa jos Henki herättää niin esittää kielillä puhuminen tai uskaltautua selittämään tällaista! Kielillä puhuminenkin on sallittua itselleen ja Jumalalle kaikille, mutta julkisesti seurakunnalle esitettynä vain kahden tai kolmen tulisi ilmaista tämä ja silloinkin siihen tulisi tulla selitys! Kaikki voivat profetoida, mutta profeetoista puhukoon vain kaksi tai kolme! Eli Hengen täytyy saada puhua seurakunnassa, mutta meidän täytyy uskoa ja luottaa, että Henki on kykenevä välittämään sanomansa noiden muutamien kautta koko seurakunnalle!

Nyrkkisääntönä onkin kaikessa seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa, että siellä tapahtuva toiminta on yhteiseksi rakennukseksi. Ilman Pyhän Hengen toimintaa rakennus ei rakennu, mutta ilman suojausta rakennus voi rakentua väärin! Molempia tarvitaan aitoon Pyhän Hengen virtaan seurakunnan keskellä.

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive