Metro-seurakunnan Blogi

22.04.2012
08:10

Uskova on vapaa I: Mistä ja miksi

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Jeesuksella on monia nimiä. Häntä kutsutaan Messiaaksi, Pelastajaksi, Parantajaksi, sielujemme Paimeneksi, Uskolliseksi, Alfaksi ja Omegaksi, jne. Jokainen näistä nimistä tuo esille jotain tiettyä puolta hänestä. Tällä kertaa keskitymme kuitenkin yhteen näistä nimistä ja samalla puolista eli Vapahtajaan.

Jeesus on Vapahtaja eli Vapauttaja ja jotta Hän voisi olla Vapauttaja, täytyy olla joku vapauden tarpeessa olija! Tämän kerran kysymyksiä onkin mistä Jeesus vapauttaa, jonka kautta myös nähdään kukaan Hänen vapauttavaa työtään tarvitsee.

Synnistä vapaa

Jeesus kantoi ristille synnin kokonaisuudessaan. Ei vain yhtä syntiä tai uskovien syntejä, vaan koko synti asian. Sen kautta voimme löytää vapauden synnistä, joka tarkoittaa vapautta seuraavilla osa-alueilla.

Synnin tekemisestä

Synnillä on sitova vaikutus. Synnin tuottama hetkellinen nautinto on kuin huumetta, joka hiljakseen saa ihmisen täysin hallintaansa. Totuushan onkin, että jokainen ihminen ilman elävää Jumalasuhdetta onkin enemmän tai vähemmän synnin vallassa eikä pysty olemaan tekemättä syntiä. Paavali sanoo sen näin:

"Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin."
- 1. Kor. 12:2

Tällaisen maailman keskelle Jeesus tuli tuomaan ilosanomaa vapaudesta! Aviorikoksesta tavatulle naiselle Hän julistaakin näin:

"En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee."
- Joh. 8:11

Ilman Jeesuksen synnistä vapauttavaa voimaa olisi Hänen toivotuksensa enemmänkin ironista pilkkaa. Kun Hän sanoi, että älä enää syntiä tee, tarkoitti Hän juuri mitä Hän sanoi. Ilmeisesti Hän oli niin varma ristin tuomasta vapaudesta synnin alueella, että Hän jo etukäteen pystyi käskemään tätä aviorikoksesta tavattua naista elämään ihmisille omassa voimassaan mahdottomasti eli syntiä tekemättä.

"Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle."
- Room. 6:13

Uskova voi siis päättää antaako itsensä synnin tekemiseen vai ei. Eli hän on vapaa Jeesuksen kautta synnin tekemisestä.

Synnin tuomiosta

Synnin tuomio on kuolema ja ikuinen ero Jumalasta kärsimyksen paikassa, jota kutsutaan Helvetiksi. Tämän julistaa lukuisat Raamatun paikat yhtäpitävästi. Kuitenkin nyt kun Jeesus kuoli ristillä kuullaan toisenlaista julistusta:

"Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat."
- Room. 8:1

Eli kun olet Kristuksessa olet täysi vapaa tuomiosta! Kristukseen Jeesukseen sinä pääset uskon kautta eli kun olet uskossa olet myös Kristuksessa Jeesuksessa.

Synnin häpeästä

Synnin tekemiseen liittyy häpeää Jumalan ja usein ihmistenkin edessä. Usein käsittämättämme kannamme tuota häpeää mukanamme, mutta Jeesus kantoi myös häpeän ristillä. Ristiinnaulitut olivat alasti ristillä ja heitä herjattiin kaikin tavoin. Jeesus otti ylleen koko synnin tuottaman häpeän ja kantoi sen, jotta sinä voisit olla vapaa!

Sairaudesta vapaa

Jeesuksen kolmivuotisen näkyvän palvelutyön yksi tärkeä ulottuvuus oli sairaiden parantaminen. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että Hän oli yhtä paljon parantamassa sairaita kuin julistamassa Jumalan Valtakunnasta eli sen mitä Hän sanoillaan julisti osoitti Hän myös käytännössä todeksi. Tämä onkin yhtäpitävä Vanhan Testamentin lupauksen kanssa:

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut."
- Jes. 53:4-5

Jeesus kantoi ristille meidän sairautemme ja kipumme samalla kun hän kantoi syntimme ja rikkomuksemme. Jokainen sairaus on jo kärsitty ristillä, siinä missä jokainen syntikin on siellä kärsitty. Jos siis uskomme Jeesuksen vapauttavan synnistä täytyy meidän myös uskoa Hänen vapauttavan sairauksista.

Lain täyttämisestä vapaa / Uskonnosta vapaa

Jumalan antama Mooseksen kirjoista löytyvä laki on luonteeltaan sitova. Oikeastaan sen tarkoitus on tuoda esiin ilman Jeesuksen kautta tullutta Jumalasuhdetta elävän ihmisen totaalinen syntisyys ja kykenemättömyys elää Jumalan mielen mukaisesti. Jeesus täytti myös lain puolestamme ja tarjoaa meille vapaudessa elämistä lain sijaan:

"Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni."
- Gal. 2:19, 20

Tämä vapaus laista ei kuitenkaan tarkoita laittomuutta! Jeesus vapautti meidät elämään Jumalalle uudessa järjestyksessä eli Hengen mukaan. Jumalan Henki ei riko Jumalan järjestystä vastaan ja sen tähden jos haluamme elää Hengen mukaan emme myöskään riko Häntä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka olemme vapaat laista emme ole vapaat vastuusta! Olemme edelleen vastuussa teoistamme Jumalalle ja sen tähden on tärkeää etsiä Hänen tahtoaan ensimmäisenä.

Perkeleen vallasta vapaa

Perkele ja pahat henget ovat totta. Jopa täällä Suomen maassa nämä pahuuden henkiolennot vaikuttavat ja toimivat aiheuttaen kaikenlaista inhottavaa. Kun pahuuden voimat pääsevät vaikuttamaan ihmisen elämässä, niin tuloksena voi olla vaikka jatkuvia painajaisia, selittämättömiä sairauksia, masennusta, riippuvuuksia ja monia muita ikäviä asioita. Näihin voi tietysti olla muitakin syitä, mutta emme voi sulkea tämän todellisuuden olemassa oloa näillä alueilla.

Kukaan ei täysin ole pimeyden valtojen vaikutuksen ulkopuolella, mutta erityisesti jos olet harrastanut okkultismia, noituutta, saatanan palvontaa tai selkeästi epäjumalan palvontaa, niin olet avannut elämääsi pahoille hengille. Tällöin seuraava tieto on sinulle erityisen tärkeä, mutta se myös on suuri ilouutinen jokaiselle ihmiselle:

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."
- Kol. 1:13

Jeesus on pelastanut meidät uskovat pimeyden vallasta! Eli pimeydellä ei saa olla minkäänlaista valtaa elämässäsi. Jos pimeys harjoittaa vielä jotain valtaa sinua kohtaan, niin silloin se on väärällä maaperällä ja sen täytyy poistua. Joskus meidän tarvitsee kylläkin muistuttaa pimeyttä tästä todellisuudesta ja harjoittaa auktoriteettiamme Kristuksessa. On myös tärkeää tehdä todellinen ja selkeä pesäero kaikesta pimeyteen liittyvästä: jos sinulla on mitään noituuteen, saatanan palvontaan tai okkultismiin käytettäviä esineitä, niin tuhoa ne, ja sanoudu irti Jeesuksen nimessä siitä toiminnasta. Näin et itse anna pimeydelle lupaa olla elämässäsi, vaan vedät maton lopullisesti pimeyden jalkojen alta. Jeesuksen tähden olet pimeydestä täysin vapaa!

Entä jos en ole vapaa?

Jos emme ole vapaita kaikilla näillä elämämme osa-alueilla, emme suinkaan ole jotenkin huonompia tai heikompia kristittyjä. Yleensä asia johtuu enemmänkin tietämättömyydestämme kuin pahuudestamme. Kun Jumalan Sana saa tehdä työtä meissä, niin näemme kyllä vapautemme tulevan todeksi.

"ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."
- Joh. 8:32

Palaamme tähän kysymykseen kuitenkin vielä enemmän seuraavissa osissa, mutta lyhyt vastaus on kuitenkin tämä: tee parannus ja usko evankeliumi! Eli käänny Jeesuksen puoleen, etsi Hänen kasvojaan rukouksessa, Raamatun luvussa ja pyhien yhteydessä, ja usko kohdallesi todeksi kaikki Hänen Sanansa! Vapaus on silloin myös sinulle tuleva täydellisesti:

"Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien."
- 1. Tim. 4:10

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive