Metro-seurakunnan Blogi

12.05.2012
21:30

Uskova on vapaa III: Perkeleen ja demonien vallasta vapauteen

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Maailmassa on käsittämätöntä pahuutta. Kaikkea mitä tapahtuu ei voida selittää yksinomaan ihmiskunnan pahuudella, vaikka silläkin saadaan jo todella paljon pahaa aikaiseksi. Raamatusta löytyy tähänkin pätevä selitys: on olemassa persoonallisia pahuuden henkiolentoja demoneja ja niiden johtaja perkele. Nämä henkiolennot taistelevat Jumalan hyvää tahtoa vastaan erityiskohteenaan Jumalan luomakunnan helmet eli ihmiset ja erityisesti uskovat.

Tunne vihollisesi

Jääkiekossakin ollaan huomattu, että on helpompaa taistella kun tuntee edes vähän vihollistaan. Aloitetaan tutustuminen pahuuden joukkojen johtajasta eli perkeleestä.

perkele - langennut enkeli

perkeleellä on Raamatussa monia nimiä: ikiaikojen käärme, saatana, paholainen, jne. Kaikkien näiden nimien takana on kuitenkin sama pahuuden henkiolento, joka on itseasiassa langennut enkeli.

"Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman."
- Luuk. 10:18

Raamattu on muuten aika hiljainen perkeleen alkuperästä, mutta yleisesti ajatellaan Jesajan kirjan luku 14 ja erityisesti jae 12 puhuvan perkeleen lankeamisesta:

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!"
- Jes. 14:12

Myös usein jakeet Hesekiel 28:1-19 on usein liitetty perkeleen historiaan.

Näistä vertauskuvallisista teksteistä voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä perkeleestä:

 • Lankesi ylpeyden ja kunnianhimon tähden.
 • Oli tärkeässä ja voimallisessa asemassa enkeleiden joukossa.
 • Tahtoi Jumalan sijalle.

Tällainen pahuuden joukkojen johtaja, mutta katsotaan seuraavaksi muihin pahuuden henkiolentoihin.

demonit - langenneita enkeleitä

Jossain historian ajansaatossa Jumala loi enkelit eli Häntä palvelevat henkiolennot. Alussa kaikki oli hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa perkele halusi päästä Jumalan paikalle ja myös sai puolelleen joukon enkeleitä.

"Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa."
- Ilm. 12:7-9

Näissä perkeleen kanssa langenneissa enkeleissä oli kaikenlaisia ja eri tehtävissä toimivia enkeleitä. Nämä niiden ominaisuudet, voimat ja kyvyt tulivat sitten valjastetuksi pimeyden tekoihin. Jotkut näistä enkeleistä tulivat riivaajiksi ja muita pahuuden toiminta-asteita kuvaa Raamattu näin:

"Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa."
- Ef. 6:12

demonit toimivat siis eri hallintoasteilla vaikuttaen näin eri suuruisiin ihmisjoukkoihin muodostaen näin koko maapallon kattavan pahuutta tekevän ja inspiroivan verkoston.

pimeyden vaikutukset

Nämä pimeyden voimat saavat aikaan kaikenlaisia asioita. Yksilöihmisen kohdalla voidaan todeta pahuuden henkiolentojen voivan aiheuttaa ainakin seuraavia asioita:

 • sairaus (esim. Luuk. 13:11)
 • henkiset ongelmat (pelko, masennus, jne.) (2. Tim. 1:7, Jes. 61:3)
 • mielisairaus (Luuk. 8:27)
 • kiusauksia (Matt. 4:3)

Suuremmassa mittakaavassa pahuuden henkiolennot voivat vaikka sitoa eri alueita erilaiseen epäjumalanpalvelukseen (Apt. 19) tai inspiroida johtajia hirmuhallintoon ja pahuuteen (Matt. 2:16) sotien näin kaikkea Jumalan hyvää tarkoitusta vastaan.

Kaikkeen näihin ei suinkaan aina tarvita demonien aktiivista toimintaa sillä ihmisen langennut luontokin ja synnin vaikutuksen alla oleva luomakuntakin aiheuttavat itsessään jo paljon ongelmia. Kuitenkin oletettavasti demonit ovat vaikuttamassa enemmän ja useammassa tilanteessa kuin länsimaisessa kristillisyydessä osataan ajatella tai odottaa.

Sisäinen hyökkäys vai ulkoinen painostus?

Uskovien kohdalla on ollut paljon kiistelyä pimeyden joukkojen vaikutuksen sijainnista. Toinen ääripää metsästää ärhäkkäästi sisällä asuvia demoneja jopa uskovien eri ruumiinjäsenistä kun taas toinen ääripää toteaa kaikkien demonien vaikutusten olevan ulkopuolisia. Omalla tavallaan molemmat nämä ääripäät vetävät Raamattua tuekseen. Esimerkiksi seuraavat kohdat voisivat viitata siihen, että uskovissa voisi asua sisäisesti demoneja:

"Älkääkä antako perkeleelle sijaa."
- Ef. 4:27

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."
- Jaak. 4:7

Toisaalta taas tämä Raamatun jae viittaisi koko ruumiin kuuluvan Pyhälle Hengelle:

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?"
- 1. Kor. 6:19

Raamattu ei siis anna suoraa kantaa kumpaankaan ääripäähän eli se ei ilmeisesti ole Jumalan mielestä kovinkaan olennainen tieto, joten meillekin olisi viisasta olla tekemättä turhan pitkiä johtopäätöksiä tai liian suuria painotuksia tälle osa-alueelle.

Selvää on kuitenkin, että uskovaankin pahuuden joukoille voi olla vaikutusta enemmän tai vähemmän. Kuitenkaan uskova ei koskaan voi olla samalla lailla pimeyden valtaama kuin esimerkiksi klassisessa riivaamistilanteessa nähdään Raamatussa, koska Pyhä Henki on uskovassa hallintapaikalla. Lisäksi kaikki pimeyden toiminta uskovan elämässä on vääryyden kautta saatua kuten seuraavassa nähdään.

Jeesus on voittanut täydellisesti

"Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun."
- Kol. 2:13-15

Kiitos Jumalalle tästä käsittämättömän suuresta armosta! Jeesus voitti ristillä kaiken pahuuden vallan. Synnin kautta pimeyden joukot olivat saaneet laillisen vallan ihmisen yli ja sitä kautta myös luomakunnan yli. Ihminen oli liittynyt samaan kapinaan Jumalaa vastaan perkeleen vallan alaisina alkaessaan toimia vastoin Jumalan tahtoa ja tämä asema jäi ihmiselle. Nyt kuitenkin Jeesus kertakaikkisella uhrillaan käsitteli kokonaan synnin poistaen samalla pimeyden joukoilta täydellisesti kaiken laillisen oikeuden harjoittaa valtaa ihmisen tai luomakunnan yli. Risti nöyryytti vihollisen täydellisesti ja riisui sen täysin aseista!

Lisäksi uskovalle on tapahtunut valtava käytännön asia:

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan"
- Kol. 1:13

Uskova on pelastettu pois pimeyden vallasta! Jeesuksen saama voitto vihollisesta annetaan uskovan osaksi ja uskova on täysin vapaa vihollisen vallasta. Eli mikäli pimeyden joukot vaikuttavat uskovaan toimivat ne täysin vastoin Jumalan järjestystä ja ne joutuvat taipumaan Jumalan tahdon mukaisesti kun niitä kestävinä vastustetaan uskossa.

Tee parannus, usko ja ota asemasi!

"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee."
- Jaak. 4:7

On kuitenkin muutama tilanne jolloin annamme itse perkeleelle ja demoneille mahdollisuuden tai jopa oikeuden harjoittaa vääryyttä elämissämme uskovina. Nämä ovat tietämättömyys, synti ja epäusko. Tämän tähden meidän on ensin oltava Jumalalle alamaiset ja sitten perkeleen vastustaminen on toimivaa!

Tietämättömyys

perkele on valheen isä ja todella taitava valehtelemaan. Kun sitten uskova ei tiedä Raamatusta löytyvää Jumalan tahtoa, niin on se nopeasti syöttämässä todella taidokkaita valheitaan tilalle. Tuloksena voi olla, että uskova luulee olevansa vieläkin pimeyden vallan alla ja alistuu vain tilaansa tai yrittää ponnettomasti taistella omilla voimillaan ilman tulosta. Onkin todella tärkeää tuntea Jumalan lupaukset ja Jumalan Sana Pyhän Hengen sitä vielä valottaessa, jotta ei anna turhaan tilaa valheille omassa elämässään.

Synti

Alunperin perkele sai valta-asemansa nimenomaan synnin kautta. Ihminen alistui uskomaan valheita ja toteutti niitä liittyen näin perkeleen kapinaan Jumalaa vastaan. Edelleenkin synti pitää yllä tätä valta-asemaa, mutta kuten edellä jo näimme on tähän täysin pätevä ja kestävä ratkaisu. Kuitenkin jos me uskovina tieten tahtoen elämässämme teemme syntiä emmekä suostu tekemään siitä parannusta asetamme itsemme ennen pitkää kokonaan Jumalan armon ulkopuolelle (Hepr. 10:26) sekä myös asetamme koko ajan itseämme perkeleen maalitauluksi ja heittosäkiksi.

Epäusko

Tämä on kaikista vaikein tila uskovalle. Jos olemme tietoisessa epäuskossa, niin Jumala todellakaan toteuta lupauksiaan elämässämme. Tietämättömyys tai epävarmuus ovat eri asioita kuin epäusko, jossa me valitsemme olla uskomatta Jumalan Sanaan syystä tai toisesta. Ehkä traditio tai teologia tulee Jumalan Sanan tielle tai muuten vaan emme usko. Tällöin todellisuudessa sanomme Jumalalle, että Hän on valehtelija, koska mielestämme jokin Hänen Sanansa ei olekaan totta. Ei olekaan ihme, että Raamatussa ei juurikaan löydy Jumalan osoittamaa lämmintä hellyyttä epäuskoa kohtaan, jota taas löytyy yllättävästikin syntisiä kohtaan.

Ratkaisu

Lyhyesti ratkaisu perkeleen ja demonien vallasta vapautumiseen on:

 1. Tee parannus eli tunnusta syntisi, luovu niistä ja ala elää Jumalan tahdon mukaisesti. Tee erityisen tarkasti täydellinen pesäero noituuteen, okkultismiin, saatanan palvontaan tai vastaavaan suoranaiseen pimeyden joukkojen kanssa tapahtuvaan toimintaan, ja tuhoa kaikki siihen liittyvät kirjat tai esineet.
 2. Usko Jumalan Sanan lupaukset todeksi omalle kohdallesi. Tämä ei ole tunteistasi kiinni, vaan ennen kaikkea päätöksestäsi.
 3. Vastusta perkelettä päättäväisesti uskossa ja se tulee pakenemaan. Voi olla hetkiä jolloin meidän täytyy suoraan puhutella pimeyden voimia Jeesuksen nimessä ja käskeä niitä poistumaan, mutta pääasiallisesti vastustaminen on enemmänkin Jumalan puoleen kääntymistä ylistyksessä ja palvonnassa perkeleen yrittäessä houkutella sinua taisteluun. Miksi taistella hävinnyttä vihollista vastaan? Nauti ennemmin voitostasi ja Jeesuksen ihanasta läsnäolosta ja ainoastaan ääritilanteissa keskity käskemään pimeyden joukkoja Jeesuksen nimessä. Tällöin ne tulevat jättämään sinut rauhaan, koska jokainen hyökkäys ajaa sinua vain lähemmäs Jeesusta ja täyttää ympäristösi Jumalan ylistyksellä!

Jumalan tahto on jokaisen uskovan kohdalla sama: täydellinen vapaus perkeleen ja demonien vallasta. Tämä vapaus on sinunkin osasi, jos olet uskossa. Ota siis se todesta ja ala elää vapaudessa!

 •  
 • 0 Comment(s)
 •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive