Metro-seurakunnan Blogi

22.05.2012
20:26

Uskova on vapaa IV: Elämän tavoista vapauteen

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Sanotaan, että olemme tapojemme orjia, ja ikävä kyllä tämä sanonta pohjautuu vahvasti totuuteen. Useimmiten esimerkiksi erilaisissa riippuvuuksissa onkin kaikkein vaikeinta päästä eroon tapariippuvuudesta. Erilaisten aineiden aiheuttamat vieroitusoireet menevät useimmiten joidenkin viikkojen jälkeen ohi, mutta opittu tapa joudutaan varta vasten tietoisesti muuttamaan, joka voi olla kuukausienkin työn takana. Sen tähden myös uskovat ovat usein omien tapojensa vankeja ja kohta nähdään miten siitä pääsee vapauteen.

Hyvät tavat

Ensinnäkin on tärkeä ymmärtää, etteivät tavat ole itsessään pahasta. Me tarvitsemme elämäämme rutiineja hyvinvointimmekin tähden ja nämä rutiinit muodostuvat meille tavoiksi. Kaikilla on siis tapoja, mutta oikeastaan ongelma onkin millaisia ne ovat. Jeesuksellakin oli tiettyjä tapoja:

"Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä."
- Mark. 10:1

"Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan."
- Luuk. 4:16

Lisäksi myös ainakin Paavalilla oli joitain tapoja:

"Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista"
- Apt. 17:2

Nämä ovat esimerkkejä hyvistä tavoista, jotka toisivat meidänkin harjoittamina hyvinvointia ja todellista vapautta elämäämme. Eli sekä Paavalilla että Jeesuksella oli tapana mennä viikoittain yhteiseen kokoontumiseen, jossa julistettiin Jumalan Sanaa ja palvottiin sekä ylistettiin Jumalaa. Lisäksi molemmilla oli tapana opettaa ja julistaa Jumalan Sanaa myös muille. Myöskin näemme Raamatusta, että Jeesuksella oli tapana ainakin rukoilla toistuvasti.

Teemme hyvin kun kehitämme elämäämme tällaisia vahvoja tapoja kuitenkaan hukkaamatta niistä elämää ja rakkautta. Nämä tavathan kun eivät ketään itsessään auta, mutta kun ne tehdään Jumalaa etsivällä ja rakastavalla sydämellä luovat ne todella vahvan turvan ja pohjan elämäämme.

Pahat tavat

Tavat voitaisiin määritellä pahoiksi kahdessa suhteessa:

  1. Tavat, jotka ovat suoraan jollain lailla vastoin Jumalan Sanaa
  2. Tavat, jotka ovat uskonnollisia

Ensimmäisen luokan tavat ovat suhteellisen helppo tunnistaa omassakin elämässä varsinkin kun Pyhä Henki saa tehdä työtä meissä ja osoittaa myös syntiä meissä. Tällaisia tapoja voisi olla vaikka tapa kiroilla tai puhua pahaa, tapa katsella vieraita naisia himoiten, jne.

Toisen luokan tavat voivat ollakin vaikeampia tunnistaa, koska ne voivat olla ulkoisesti moitteettomia Raamatun valossa. Ongelmana niissä on vain, että niitä tehdään ilman todellista yhteyttä Jumalaan Pyhän Hengen ja Jeesuksen sovitustyön kautta. Toisinaan voivat ennen elävätkin tavat muuttua kuolleiksi kun alammekin seurata tapoja elävän Jumalan sijaan.

Irti pääseminen tavoista

Toisinaan Jumalan voima vapauttaa meidät ihmeellisesti jopa meidän tavoistammekin, mutta nämä tapaukset ovat enemmänkin poikkeus kuin sääntö. Useimmiten Hän työskentelee tapojemme kanssa yhteistyössä meidän kanssamme. Tarvitaan siis meidän kuuliaisuuttamme ja kurinalaisuuttamme, jotta todella pääsemme tavoistamme vapaiksi. Lisäksi tarvitsemme myös paljon kärsivällisyyttä vanhojen tapojemme murtamiseen, sillä tutkimuksissa keskimäärin on mennyt 66 päivää uusien tapojen oppimiseen. Tähän Jumala antaakin meille voimaa!

Tunnista tapa

Ensimmäiseksi tulee sinun tunnistaa muutosta tarvitseva tapa. Tässä hyvänä rukouksena on:

"Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle."
- Ps. 139:24

Tämä sen tähden koska olemme usein todella sokeita vuosien varrella muodostamille tavoillemme ja toteutamme niitä ilman tietoista ajatustoimintaa. Herran Henki on kuitenkin ihanan armollinen ja totuudellinen paljastaessaan jopa vääriä tapojamme. Pyri myös tunnistamaan missä tilanteissa kyseinen tapa vaikuttaa, esim. aina aamuisin haluat polttaa tupakan, tms.

Tee parannus

Raamattu opettaa, että:

"Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."
- Jaak. 4:6

Halutessamme Jumalan apua muutokseemme on meidän tarpeellisesti nöyrtyä, tunnustaa vääryytemme tällä alueella ja etsiä anteeksiantamusta Häneltä. Jeesuksen tähden voimme olla varmoja anteeksiantamuksesta kun lähestymme Häntä nöyryydessä. Hän myös pesee meidät puhtaaksi, joka onkin todella hyvä pohja uusien tapojen oppimiselle. Tee myös selkeä päätös Jumalan edessä luopua kyseisestä tavasta!

Opi uudestaan elämään

Tämä onkin vaikein osa tapojen muuttumisessa. Nimittäin tämä vaatii meiltä kuuliaisuutta, kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta, jota myös Jumala vaikuttaa elämissämme, mutta jota meidän täytyy harjoittaa. Vanha tapa ei nimittäin useimmiten katoa noin vain, vaan meidän täytyy oppia siitä pois eli oppia tilalle hyviä tapoja päästäksemme lopullisesti vapaaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina kun ennen teit jotain pahan tapasi mukaista, niin tietoisesti pyrit korvaamaan sen tilan hyvillä Jumalan mielen mukaisilla tavoilla. Erityisen tehokasta tämä on, jos pyrit toimimaan päinvastaisesti Jumalan kunniaksi kuin entinen tapasi olisi vaatinut, esim. jos olit kitsas ja tapanasi oli olla antamatta mihinkään ja kerätä vain sukanvarteen säästöjä pahan päivän varalle, aloita olemaan antelias, tms. Myöskin rukoilemisen aloittaminen silloin kun ennen teit jotain typerää tapasi mukaan on todella tehokas tapojen muuttaja. Pyydä myös Jumalalta viisautta löytää oikeita Hänen mielen mukaisia toimintamalleja näihin tilanteisiin.

Vielä erityisesti jos kyseessä oli uskonnollinen tapa, niin ole erityisen tarkka sydämesi tilasta tapaa muuttaessa. Ole rehellinen Jumalalle ja itsellesi, jos teet jotain uskonnollisesta velvoitteesta. Tällöin voi olla melkein parempi, että lopetat kyseisen toiminnan kokonaan ainakin joksikin aikaa ja vain nautit Jumalan hyvyydestä tavalla tai toisella, esim. jos tapasi rukoilla tunti päivässä on muuttunut ahdistavaksi ja tyhjäksi pakoksi suoritukseksi Jumalan mielisuosion saavuttamiseksi, lopeta se ja vain vaikka kuuntele hyvää ylistysmusiikkia joku aika nauttien Jumalan läsnäolosta. Voi olla, että jotkut tavat jäävät näin kokonaan elämästäsi, mutta toisinaan kun Jumalan Henki saa vaikuttaa raikkaasti elämässäsi voi olla että palaat taas tekemään tapasi mukaan, mutta ilman uskonnollista pakkoa, vaan sydämesi rakkauden palosta!

Kuten aikaisemmin mainittiin, tämä osio voi viedä aikaa jopa kuukausia kunnes olet todella vapaa entisestä tavastasi. Jumalan ollessa mukana prosessissa voimme olla kuitenkin varmoja, että lopputulos tulee olemaan hyvä, koska Hän ei jätä kesken aloittamaansa työtä.

Lopullinen tavoite

Jumalalla onkin korkeampi tavoite elämällämme täällä maan päälle kuin aina käsitämmekään:

"Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa"
- Room. 8:29

"sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa."
- 1. Joh. 4:17

Jumalan tavoite on siis, että me uskovat olisimme kuin Jeesus täällä maan päällä. Tämä muutos ei tapahdu hetkessä ja siinä muutoksessa meidän tarvitsee oppia uusia tapoja toimia, sillä elämän hektisessä virrassa ei ole aina aikaa pysähtyä miettimään ja rukoilemaan pitkiksi ajoiksi oikean toimintamallin löytämiseksi. Sen sijaan kun päivittäin elämme Jumala yhteydessä ja Hänen kanssaan olemme kehittämässä Jumalan mielen mukaisia eli Kristuksen kaltaisia tapoja elämässämme, alamme toimia vaistomaisesti niin kuin Jeesus kohtaamissamme tilanteissa.

Jumalan unelma on, että maan päällä olisi miljoonia tai jopa miljardeja ihmisiä välittämässä Hänen rakkauttaan ja voimaansa maailman pahuuden ja vääryyden keskelle. Tällöin ei sairaiden tarvitsisi olla epätoivoisia, ei riivattujen vangittuja, ei helvettiin hoippuvien ilman evankeliumin totuutta, vaan jokaiseen elämän tilanteeseen voisi Jumala välittää Valtakuntansa todellisuuden Hänen omiensa tuodessa esiin Hänen Poikaansa kaikkialla maailmassa. Tällaiselta tulee näyttämään Jumalan antama suuri herätys ennen kuin Jeesus palaa takaisin maan päälle. Antakaamme itsemme täysin siemauksin jo tuohon muutokseen, jotta Jumala voi ottaa meidät todella voimallisesti käyttöönsä oikeana aikana.

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive