Metro-seurakunnan Blogi

23.07.2012
09:39

Oletko sinä todella Jumalan poika?

Toisin kuin Usain Bolt me suomalaiset emme ole kuuluisia hyvästä itsetunnostamme. Pikemminkin olemme kuuluisia itsemme vähättelijöitä tai jopa itsemme haukkujia. Ikävä kyllä emme tajua kuinka paljon tällä toiminnalla tuhoamme oman elämän tarkoituksemme ja näkymme toteutumista. Toimintamme stressitilanteissa määrittelee pitkälti se mikä meidän todellinen identiteettimme on eli millaisena itseämme pidämme.

Helppona päivänä ilman paineita kuka vaan onnistuu omalla tasollaan hyvin tai jopa paremmin kuin normaalisti, mutta kun elämän paineet ja vaikeudet käyvät päällemme toimimme sen mukaan kuin luulemme kykenevämme. Kun identiteettimme on esimerkiksi alkoholistin identiteetti, niin vaikeina hetkinä luonnollisin reaktiomme on palata siihen, koska ajattelemme että emme kuitenkaan pysty parempaan tai että se on osamme tai emme edes osaa muuta. On siis äärimmäisen tärkeää löytää ja tuntea oikea identiteettisi, koska elämä ei todellakaan ole mikään yksinkertainen mukava piknikreissu ja eteemme tulee päiviä, joita emme haluaisi edes elää. Näissä hetkissä selviäminen määrittelee todellisen menestyksemme.

saatana pyrkii tuhoamaan kaksi identiteettiä mielessämme

sielumme vihollinen haluaa saastuttaa mielissämme erityisesti kaksi identiteettiä: Jumalan identiteetti ja oman itsemme idetiteetti. Jo alussa saatana hyökkäsi Jumalan identiteettiä vastaan ovelasti vihjaten Jumalan toimineen vastoin ihmisen parasta kieltäessään syömästä Hyvän ja Pahan tiedon puusta ja Jeesusta vastaan hyökätessään paholainen ovelasti kyseenalaisti Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Eli ensimmäisessä tapauksessa se pimensi ihmisen näkemyksen täydellisen hyvästä Jumalasta saaden heidät lankeamaan ja toisessa se yritti pimentää Jeesuksen käsitystä itsestään epäonnistuen siinä.

Kun saatana saa kieroutettua Jumalan identiteetin ihmisten mielissä, häviää ihmisiltä koko elämän todellinen tasapaino ja pohja. Nimittäin ainoastaan Jumalan täydellinen rakkaudessa puhuttu totuus tuo ja myös ylläpitää elämää ja yltäkylläisyyttä. Kun ihminen luulee Jumalan olevan esimerkiksi tiukkapipoinen sairauksien, nälänhätien ja yleisesti muiden kärsimysten aiheuttaja, on hän syystäkin hyvin vastahakoinen ottamaan vastaan Jumalan sanoja ainoana totuutena hyljäten näin samalla ainoan todellisen elämän lähteen. Ihmisen jäädessä itse muodostamaan totuutta tuloksena on tietenkin juuri sitä tuskaa ja kärsimystä mitä maailmassa näemme.
Jumala

Raamatun ilmoitus Jumalasta on kuitenkin alusta loppuun yllättävän yhtenäinen ja selkeä: Jumala on täydellisen hyvä! Tässä muutama Raamatun kohta siihen liittyen:

"Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti."
- 1 Aik. 16:34

"Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa."
- Ps. 145:9

"Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii."
- Val. 3:25

"Hyvä ja vakaa on Herra; sentähden hän neuvoo syntiset tielle."
- Ps. 25:8

"Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti."
-Ps. 106:1, 107:1, 118:1, 29, 136:1, 3

"Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se mies, joka häneen turvaa!"
- Ps 34:8

"Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin."
-Mark. 10:18

Vielä kun Raamattu julistaa, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva (Kol. 1:15) ja Jumalan kirkkauden säteily sekä Jumalan olemuksen täydellinen kuva (Hebr. 1:3), voimme Jeesusta seuratessani todeta, että Jumala on todellakin hyvä!

"te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa."
- Apt. 10:38

Jumalan kuva

Oikeastaan meidänkin identiteettimme on kietoutunut Jumalan identiteettiin sillä olemmehan luodut Hänen kuvakseen. Vasta kun kohtaamme Jumalan täydellisen rakkauden uskallamme löytää myös todellisen itsemme. Hänen rakkautensa suojassa herkkä identiteettimme saa vahvistua Hänen totuudestaan puhjeten todelliseen kukoistukseensa tuoden Jumalalle kunniaa!

Erityisesti tietyt valheet vaivaavat meitä uskovia tässä identiteetin löytämisessä:

1. Minun täytyy tehdä tätä ja tuota, koska olen uskossa

Raamattu kyllä selkeästi sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut (Jaak. 2:26), mutta ikävä kyllä jos identiteettimme perustuu tekoihimme olemme pahasti metsässä. Pelkkä juokseminen ei tee minusta ammattilaisurheilijaa, kuten eivät myöskään "kristilliset teot" tee minusta uskovaa! Todellisuudessa kun tulemme uskon kautta, parannusta tehden Jumalan luokse ja saamme kohdata Jumalan pelastavan sekä uudestisynnyttävän voiman, niin me olemme siitä hetkestä lähtien uusia luomuksia (2. Kor. 5:17), pyhiä (Ef. 1:4), vanhurskaita (Room. 3:23-24) ja menossa Taivaaseen. Tämä on totta, vaikka emme tekisi yhtään mitään loppuelämämme aikana.

Kuitenkin on selvää, että terveelliseen uskon elämään liittyvät myös sen mukaiset hyvät teot (Tiitus 2:14). Nämä eivät kuitenkaan virtaa pakosta käsin, vaan olemisestamme käsin. Aivan kuten tervettä lasta ei tarvitse pakottaa opettelemaan kävelyä tai puhumista, niin ei tarvitse tervettä kristittyäkään pakottaa tekemään hyviä tekoja. Ne virtaavat hänen sisimmästään ja hän on valmis tekemään ne iloiten Jumalan kunniaksi!

2. Olen liian heikko vastustaakseni saatanaa ja kiusauksia

saatana on todella voimakas henkiolento kuten myös muut pimeyden voimat ovat vahvoja. Normaali ihmisellä ei olekaan mahdollisuutta voittaa taistelua näitä voimia vastaan. Kuitenkin uskovan täytyy muistaa, ettei hän ole tämän maailman mittapuulla normaali ihminen, vaan uudestisyntynyt Jumalan lapsi, jonka sisimmässä asuu itse Jeesus. Tämä tekee uskovasta monin verroin väkevämmän kuin mikään pimeyden voima eli oikeastaan pimeyden voimien tulisi pelätä sinua! Kaiken lisäksi taivaan sotajoukot ovat taistelemassa puolestasi ja Jeesus on luvannut sinulle jalon voiton kaikissa tilanteissa!

"Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa."
- 1. Joh. 4:4

"Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa"."
- 2. Kun. 6:16

"Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari"."
- Joel 3:10

"Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut."
- Room. 8:37

"Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?"
- Hebr. 1:14

3. Olen armosta pelastettu syntinen

On totta, että Pelastus tulee armosta uskon kautta (Ef. 2:8-9) ja että jokainen on syntiä tehnyt ja pelastusta vailla (Room. 3:23). Ei ole kuitenkaan totta, että uudestisyntynyt uskova kristitty olisi vielä syntinen. Raamattu todistaa uskovan olevan pyhä ja syntinen ei koskaan voi olla pyhä. Eli joko Raamattu valehtelee uskovan olevan pyhä tai sitten uskova ei enää ole syntinen!

Tämä ei kuitenkaan tee uskovasta kykenemätöntä synnin tekoon tai immuunia kiusauksille tai jotain vastaavaa. Kuitenkin jos uskovasta on syntiä tai toisin sanoen hän tekee syntiä, niin tilanne on samanlainen kuin sinulla olisi naula jalkapohjassasi - et sinä muutu naulaksi sen tähden, että sinussa on jonkin verran naulaa! Eli sinä et uskovana ole enää syntinen tai haureellinen tai alkoholisti tai narkomaanien tai hekumoitsija tai vastaavaa, vaan pyhä Jumalan lapsi. Tältä pohjalta ponnistaessa tekommekin ohjautuvat paljon luontevammin pois päin synnistä!

"Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen."
- Ef. 4:17-24

"Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."
- 1. Kor. 6:9-11

  •  
  • 0 Comment(s)
  •  

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.Click here to login.

back

 

 

Archive