Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: evankelista
Reset this filter to see all posts.

13.10.2010
18:10

Viisitahoinen palveluvirka - 5 kiveä

Viisitahoinen palveluvirka - 5 kiveä

“Ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta viisi sileätä kiveä, pani ne paimenlaukkuun, joka hänellä oli linkokivisäiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan.” – 1. Sam. 17:40

Vanhan Testamentin taistelujen kuvauksissa törmäämme toistuvasti jättiläisiin. Nämä olivat ilmeisen suuria vihollisen taistelijoita, jotka kokonsa tähden olivat poikkeuksellisen kykeneviä sotureita. Tämä herätti vastustajissa pelonsekaista kunnioitusta, joka saattoi jo ratkaista taistelun psyykkisen puolen saman tien. Tämä Raamatun paikka on myös eräästä jättiläisen kohtaamisesta nimittäin Goljatin, joka yli kolme metriä pitkä ja muutenkin ilmeisen vahva mies.

Siihen aikaan israelilaiset olivat sotineet monia sotia voitokkaasti. He olivat väkeviä sodassa ja Jumala oli heidän puolellaan, mutta kun vastassa ei ollutkaan normaali vihollinen, niin heidän rohkeutensa petti. He antoivat pelolle vallan ja taistelu oli taas hävitty jättiläistä vastaan aivan kuten oli käynyt aikaisemminkin vakoojien kertoessa Luvatussa Maassa asuvista jättiläisistä. Daavidilla oli kuitenkin aseet voittoon ja hän käytti niitä taidokkaasti!

Me elämme nyt Uuden Liiton aikaa ja meidän taistelumme ei ole lihaa ja verta vastaan eli ihmisiä vastaan, vaan erilaisia pahuuden henkiolentoja vastaan (Ef. 6:12). Kuitenkin on kaikki Raamatun tekstit meille hyödyllisiä (2. Tim. 3:16) Pyhän Hengen selittäessä niitä meille! Meidän on siis ymmärrettävä tämäkin Daavidin ja Goljatin taistelu opetukseksi meille taisteluun, jota me käymme! Kulkiessamme Herran kanssa kohtaamme jokainen yksityisesti ja yhdessä vastustusta vihollisen puolelta, jotka aika ajoin kiihtyvät taisteluiksi hengellisesti. Tässä hengellisessä taistelussa käy samoin kuin luonnollisessa eli harjaannumme siinä kokemuksen kautta ja vaelluksemme tulee voittosaaton riemua täyteen jo keskellä taistelujakin tietäessämme voiton tulevan kun seuraamme uskossa Herraamme kuuliaisena! Kuitenkin aika ajoin tulee hetkiä, jolloin vastaamme nouseekin tavanomaisten vihollisten seasta todellinen jättiläinen. Silloin muissa taisteluissa oppimamme joutuu aivan uuteen koetukseen ja saattaa olla, että meidän täytyy oppia jotain aivan uutta voittaaksemme.

Näemme Daavidin toiminnassa useitakin apuja meille jättiläisten kohtaamisessa, joista yhtä tutkimme tällä kertaa. Tämän löydämme esikuvien avulla ja se ohjaa meitä seurakuntaruumiin pariin.

Viisi kiveä

Daavid otti mukaansa taisteluun viisi puron silottamaa kiveä. Tiedämme Raamatussa kivien tarkoittavan toisinaan vertauskuvallisesti meitä uskovia. Olemmehan eläviä kiviä Pietarin mukaan (1. Piet. 2:5)! Voisimme siis ajatella, että jättiläisen kohtaamisessa auttaa lisäjoukot. Tämä pitää täysin paikkansa, mutta pureudutaan syvemmälle. Miksi kiviä oli juuri viisi?

Luku viisi on usein Raamatussa liitetty Jumalan lunastukseen ja laupeuteen. Tässä tapauksessa kun se on liitettynä kivien lukumäärään selitys voisi olla kuitenkin toisenlainen:

“Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen…” – Ef. 4:11-12

Nämä viisi kiveä kuvaavat kokonaisen viisitahoisen palveluviran toimintaa! Kun nämä Kristuksen lahjat seurakunnalle toimivat koko potentiaalissaan yhteiseksi hyödyksi, tulevat pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, jonka olennaisena osana on vihollisen voimien voittaminen omassa ja toisten elämissä! Kohdatessamme suuri jättiläisiä elämissämme voimme tarvita Jumalan kutsumien palvelijoiden apua ja väliintuloa ennen kuin olemme täysin varustettuja taisteluun voitokkaasti.

Viisitahoinen palveluvirka?

Tämä apostolien, profeettojen, evankelistojen, paimenien ja opettajien yhteinen toiminta kantaa nimeä viisitahoinen palveluvirka. Oikeastaan kysymys on koko Jeesuksen Kristuksen palvelutyön jatkumisesta maan päällä Pyhän Hengen kautta. Jeesuksessa näemme kaikkien näiden virkojen ominaisuudet täydessä toiminnassaan: Hän oli apostoli eli lähetetty perustaen seurakunnan maan päälle, Hän oli profeetta julistaen Jumalan ilmoitettua Sanaa, Hän oli evankelista voittaen sieluja, Hän oli paimen johtaen sielumme rauhaan ja Hän oli opettaja jakaen ilmestystä Jumalan Valtakunnasta. Jumalan tahto näissä palveluviroissa tuli puhtaimmalla ja täydellisimmällä tavalla esiin juuri Jeesuksen kautta, ja myös Hän on koetinkivi ja esikuva näille palveluviroille nykypäivänä!

Oikeastaan on siis kysymys yhdestä palveluvirasta eli Jeesuksen esille tulemisesta, joka on tuotu viisitahoisesti esiin nykyään. Näitä palveluvirkoja Henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Lisäksi näiden sisälle mahtuu erilaisia auktoriteetin alueita ja palvelupaikkoja.  Joku voi toimia useammassakin palveluvirassa yhtä aikaa, mutta ainoastaan Jeesus edusti täydellisesti itseään! Me teemme sen vajavaisesti eikä näin ollen kukaan meistä toimi näissä kaikissa palveluviroissa yhtä aikaa elämässään kuten Hän.

Jumala haluaa yhä tänäkin päivänä tuoda koko palvelutyönsä täyteyden seurakuntansa keskelle koko viisitahoisen palveluviran toimiessa aktiivisesti niin paikallisesti kuin laajemmalla alueella!

Voitelu vai virka?

Meidän on kuitenkin erotettava kaksi asiaa tässä vaiheessa ja kutsutaan niitä parempien sanojen puutteessa sanoilla voitelu ja virka. Voitelulla tässä tapauksessa tarkoitan erityistä Jumalan johonkin tiettyyn hetkeen antamaa yliluonnollista varustusta ja voimaa. Viralla tarkoitan tilaa, jossa ihminen jatkuvasti liittyy tuossa samassa voitelussa.

Jokainen uskova on kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja tuomaan siinä esiin koko viisitahoisen palveluviran mukaisia hedelmiä, ja tähän oikeastaan nuo palveluvirat onkin tarkoitettu. Jumala haluaa näiden virkojen kautta valmistaa ennen kaikkea pyhät, eli kaikki uskovat, palveluksen työhön, joka on näiden palveluvirkojen esille tulemista kaikkialla maailmassa. Tällöin uskovat voivat toimivat esimerkiksi apostolisen voitelun alla tai profetaalisen voitelun alla aika ajoin. Se ei kuitenkaan ole heidän elämänsä sisältö, vaan hetkittäinen osa siitä.

Kun Jumala jonkun kutsuu ja asettaakin johonkin näistä palveluviroista, niin silloin tämän ihmisen koko elämä rupeaa tuomaan esiin tuon palveluviran toimintaa. Hän ei ainoastaan hetkittäin liiku tällaisessa voitelussa, vaan elää siinä lähes tulkoon jatkuvasti. Mitä enemmän hän tiedostaa virkansa ja kutsunsa sekä Jumalan läsnäolon sitä enemmän Jeesuksen todellisuus näkyy hänen kauttaan palveluviran mukaisesti.

Purosta otetut kivet

Daavid valitsi nimenomaan sileitä puron virtaavan veden muovaamia kiviä aseikseen. Tämä puhuu meille kokemuksesta ja Jumalan Pyhän Hengen muovaavan työn välttämättömyydestä voiton saamisessa. Raamattu opettaa, että kutsumisella ja valitsemisella on eroa (Matt. 22:14). Tämä on usein ajateltu liittyvän pelkästään Jumalan universaaliin pelastuskutsuun, mutta se on samalla Valtakunnan periaate. Jumala antaa kutsunsa ensin ihmisen elämään, mutta ennen kuin hänet valitaan ja samalla varustetaan suorittamaan tuota tehtävää joutuu hän koetelluksi. Ilman tätä koettelua ei kukaan ole valmis palvelukseen voitokkaasti.

Koetteluissa Pyhä Henki muovaa meitä tavoilla, joita emme edes aina ymmärrä tai käsitä. Meistä hiotaan teräviä kulmia pois ja saatetaan jopa kutistaa sopivammaksi kaikenlaisten vaikeuksien keskellä. Jumala katsoo kaikessa, kuinka uskollisesti käsittelemme näissäkin tilanteissa meille uskottuja talentteja. Tämän koettelemuksen ja kasvattamisen läpi joutuu käymään kaikki, jotka haluavat olla Jumalan käytössä eikä nämä palveluvirkoihin kutsutut ole mikään poikkeus tästäkään. Vasta kun Jumalan valmistava työ saa pyöristää ja hio meidät käyttöön sopivaksi Pyhän Hengen virrassa uskaltaa Jumala uskoa meille valtuudet ja voiman toteuttaa tehtäviään erityisellä tavalla.

Tähän valmistamiseen kuuluu myös oleskelu virrassa eli Pyhällä Hengellä täyttyminen ja Hänen läsnäolossaan oleminen. Tätä ei korvaa mikään muu hengellinen toiminta. Sen kautta kasvamme ja muutumme sekä uudistumme aivan erityislaatuisella tavalla muuttuen kirkkaudesta kirkkauteen (2. Kor. 3:18).

Yksi kivi tuo voiton

Kun nämä palveluvirat toimivat yhteen ja yhdessä kaatuvat monet jättiläiset yksityisistä elämistämme sekä yhteisestä elämästämme. Yhteydessä on voima. Kun todella toimimme yhdessä, niin kukaan ei enää oikeastaan pelkästään meitä vaan he näkevät suuremman kokonaisuuden. Tämä suurempi kokonaisuus onkin kaikista tärkein ja oikeastaan ainoa voiton tie. Tämä suurempi kokonaisuus on itse Jeesus Kristus, joka näkyy yhtenäisen ruumiinsa kautta tälle maailmalle! Hän on se todellinen kompastuskivi tai koetin kivi, joka tuo voiton!

“Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.” – Kol. 2:15

back

 

 

Archive