Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: helvetti
Reset this filter to see all posts.

21.05.2011
00:30

Raamatun näkemys kuoleman jälkeiseen elämään

Raamatun näkemys kuoleman jälkeiseen elämään

Jokainen ihminen kuolee aikanaan. Toinen kuolee jo nuorena toinen taas kypsään ikään ehtineenä. Kaikkia tämän maan tallaajia kuitenkin yhdistää sama kuoleman todellisuus, jota eivät pääse pakoon rikkaat eivätkä köyhät. Kaikki varmasti käyvät elämässään läpi vaiheen, jolloin he muodostavat itselleen vastauksensa kuoleman jälkeisestä elämästä. Löytyy niitä, jotka selittävät tarinoita jälleensyntymisestä, sekä niitä, jotka sanovat kaiken olevan tuolla puolella vain tyhjyyttä. Tähänkin asiaan kuitenkin Raamattu kertoo totuuden ja tutkikaamme sitä.

Ikuinen elämä

Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien."
- Matt. 22:29-32

Jeesus hyvin selvästi tässä palauttaa kuulijoilleen mieleen läpi Raamatun kulkevan totuuden: elämä ei pääty kuolemaan. Jumala ei suinkaan ole kuolleiden patriarkkojen Jumala, vaan elävien patriarkkojen Jumala. Vaikka Aabraham oli ollut jo haudattuna lähes 2000 vuotta tuossa vaiheessa, niin silti Aabraham oli Jeesuksen todistuksen mukaan elossa. Ei hän tietenkään elänyt enää ruumiissaan maan päällä, vaan hän oli kuolemansa jälkeen elossa toisessa paikassa, jota katsomme seuraavaksi.

Odotus

Ensimmäistä kuoleman jälkeistä osaa voitaisiin kutsua odotuksen ajaksi, jolloin henkemme ja sielumme jatkavat elämäänsä ilman ruumista. Ne eivät kuitenkaan vaeltele ympäriinsä missä sattuu, vaan on kaksi "odotustilaa." Näiden odotustilojen välillä on suuri ero kuten näemme seuraavista Raamatun paikoista:

"Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'."
- Luuk. 16:19-31

"Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät."
- Job 24:19

"Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi". Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.""
- Luuk. 23:42-43

Näille kahdelle odotustilalle voisi antaa nimet tuonela ja Aabrahamin helma tai Jeesuksen läsnäolo. Näemme Raamatusta, että kaikki eivät päässeet "parempaan paikkaan", vaan osa joutuu vaivan paikkaan eli tuonelaan. Huomaamme myös, että tuonelaan joutuvat synnin tekijät, kun taas Aabrahamin helmaan tai Jeesuksen läsnäoloon otettiin armosta. Eli Raamatun perusopetus pelastuksesta löytyy tästäkin: uskomalla Jeesuksen Kristukseen saadaan armo ja pelastus myös tästä kuoleman jälkeisestä kärsimyksestä (Joh. 3:36). Tämä ruumiiton olotila ei kuitenkaan ole kuin vain odotusta tulevasta, jolloin toteutuu Raamatun lupaama ruumiin ylösnousemus.

Ensimmäinen ylösnousemus ja 1000 vuotinen valtakunta

"Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta."
- Ilm. 20:4-6

Kun Jeesus palaa takaisin, niin temmataan hänen omansa, niin elävät kuin kuolleet, pilviin kohtaamaan hänet ja samalla me muutumme saaden kirkastetun ruumiin kuten Hänellä (1. Tess. 4:16-17). Samalla matkalla Jeesus saapuu maan päälle asettamaan Tuhat vuotisen rauhan valtakunnan, jossa Hän hallitsee omiensa kanssa. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus eli vanhurskaiden eli Jeesukseen uskovien ylösnousemus. Tuhat vuotisen valtakunnan aikana toteutuu viimeisetkin profetiat, jotka koskevat tätä maata ja erityisesti Israelia maantieteellisenä alueena. Ilmeisesti Jeesuksen omilleen jakama hallintavalta tänä aikana vaihtelee sen mukaan, kuinka olemme jo tässä ajassa osoittaneet uskollisuutta Hänen asioissaan.

Viimeinen tuomio sekä tulinen järvi eli helvetti

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen."
– Ilm. 20:11-15

Tuhat vuotisen valtakunnan jälkeen nousevat viimein kaikki kuolleista kohtaamaan viimeisen tuomion. Tällä tuomiolla ensinnäkin ratkaistaan jokaisen lopullinen iankaikkinen sijoituspaikka sekä myös iankaikkiset palkkiot uskollisuudesta. Jokainen ihminen on tällä tuomiolla ja jokainen vastaa siellä itsestään Kristuksen tuomioistuimen edessä. Ratkaiseva tekijä tällä tuomiolla on Elämän kirja!

Elämän kirjassa olevat eivät joudu tuliseen järveen, joka tarkoittaa helvettiä eli ikuista tuskan ja kidutuksen paikkaa erossa Jumalasta. Totta kai tähän kirjaan saa nimensä vain tuntemalla tämän kirjan kirjoittajan henkilökohtaisesti eli tuntemalla uskon kautta Jeesuksen. Tällöin ei osaksi tule tulista järveä, vaan palkkioiden lukeminen muissa kirjoissa olevista vanhurskaudessa tehdyistä teoista Jumalan Valtakunnan hyväksi.

Uusi Taivas ja Uusi Maa eli Taivas

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
- Ilm. 21:1-4

Nyt saapuu koko maailmanhistorian päätepiste, jolloin Jumala luo kaiken uudeksi. Nyt saapuu se, mitä me kutsumme taivaaksi. Oikeastaan taivas ei ole jossain muualla, vaan taivas on uudeksi luodun luomakunnan maan päällä Jumalan asettuessa asumaan kansansa keskelle. Tämä on oleva valtavan ilon ja rauhan aikaa, jossa ei ole enää mitään pahuutta eikä ongelmia, mitä synti on tähän maailmaan tuonut. Tämä on oleva jokaisen Jeesukseen uskovan iankaikkinen osa.

Jos et vielä ole antanut elämääsi Jeesukselle, niin kehotan sinua tekemään niin. Päätä uskoa Häneen ja seurata Häntä äläkä jätä sitä vain pään tasolle, vaan rupea toteuttamaan sitä käytännössä etsien Hänen tahtoaan kaikessa. Tunnusta syntisi ja ota vastaan Hänen armonsa. Silloin sinunkin osasi on ikuisessa onnessa Jumalan kanssa eikä helvetin ikuisessa kidutuksessa.

back

 

 

Archive