Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: ilmestys
Reset this filter to see all posts.

01.02.2009
19:38

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 4 - Tyatira

Kristityn kirkastuva vaellus

 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka." – Snl. 4:18

Jumalan suunnitelma on jokaisen Hänen omansa kohdalle elämä, joka kohti loppuaan vain kokee yhä suurempaa Jumalan kirkkautta, armoa, läsnäoloa, jne. Missään tapauksessa Jumala ei halua yhdenkään kristityn, eli Kristuksen vanhurskauttaman, kokevan uskonelämänsä tai yleensäkään oman elämänsä hiipuvan hiljakseen kohti loppua! Tämä Sananlaskujen kohta ei tarkoita, että tulisi jotain lisätietoa, jota ei jo Jumalan Sanassa ole, vaan että vanhurskaan elämään alkaa tulla näkyväksi Jumalan lupauksia, jotka ovat jo olleet siellä Kristuksen tähden koko ajan! 

Hän on täysin kykenevä kaikkivoipaisuudessaan tekemään tämän mahdolliseksi jokaisen kohdalla, mutta elämäämme todellisuuteen vaikuttaa hyvin paljon, mihin todella uskomme. Jumala toimii kanssamme uskomme kautta, joka on myös Hänen työtään meissä kun annamme Hänelle luvan ja aikaa tehdä työtä!

Uskon tärkeys

"Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva." – Mark. 11:24

Jeesus opettaa tässä siitä, kuinka voimme ottaa vastaan Jumalan lupauksia! Monet meistä rukoilevat ja anovat Hänen tahtonsa mukaan jo paljon, mutta meiltä puuttuu hyvin tärkeä elementti - nimittäin usko! Kaiken lisäksi tässä kohdassa kuvataan hyvinkin hyökkäävää uskoa, joka uskoo saaneensa jo ennen kuin on saanut yhtään mitään konkreettisesti. Kun nämä elementit ovat kohdallaan, Jumalan Sana lupaa, että anomamme asiat tulevat meille!

Usein meillä on myös ongelma jota voitaisiin kutsua "vääräksi uskoksi." Tämä tarkoittaa, että me uskomme kyllä johonkin asioihin hyvinkin vahvasti, mutta nämä asiat eivät olekaan Jumalan Sanan mukaisia, vaan jostain muualta temmattuja. Esimerkiksi monet uskovat Jumalan olevan vihainen ja äkkipikainen, joka tahtoo kostaa välittömästi ja väkivaltaisesti pienetkin pahat teot. Tällaiselta jumalalta ei oikein voi odottaa saavansa mitään hyvää! Samoin ei voisi odottaa, että elämämme tulisi olemaan vaan parempaa kohti elämämme loppua. Tällainen kuva Jumalasta ei kuitenkaan ole ollenkaan Jumalan Sanan mukainen! Raamattu opettaa Jumalan olevan iloinen ja läpikotaisin hyvä Jumala, joka on "armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas." Tältä Jumalalta voisi jo odottaa hyviäkin asioita ja uskoa niitä saavansa!

Eli meidän täytyy uudistaa mielemme Jumalan Sanalla, jotta meillä voisimme todella uskoa oikeita asioita! Kun uskomme Sanan mukaisesti ja anomme Sen pohjalta, näemme näiden asioiden varmasti tapahtuvan elämissämme.

Sana on sinua lähellä

Meidän ei tarvitse lähteä hakemaan Kristusta alas taivaasta tai ylös tuonelasta, tai mistään muualtakaan, vaan Raamatun mukaan Sana on meitä lähellä suussamme ja sydämessämme! Eli meidän täytyy sydämessämme uskoa ja tunnustaa se suullamme, jotta jotain todella tapahtuu. Ymmärrämme tämän jossain määrin liittyneenä pelastukseen, mutta emme useinkaan tajua, että sama uskon periaate toimii meidän elämissämme muussakin tapauksissa.

Jumala herättää sydämissämme uskon Sanansa kautta ja meidän täytyy tunnustaa se suullamme, jotta se tulisi todeksi, olkoon missä tapauksessa vain. Eli emme voi vain passiivisesti ajatella, että usko jotenkin oudolla tavalla vaan sisällämme jyllää ja muuttaa elämämme. Ei, vaan meidän täytyy uskoa, että usko sisällämme jyllää ja meidän täytyy toimia sen mukaisesti, tunnustaa Jumalan mielen mukaisia tunnustuksia tulevaisuudestamme ja elämistämme, ja silloin elämämme alkaa muuttua.

Sinunkin polkusi on tarkoitettu vain kirkastumaan kirkastumisestaan, jos olet uskossa tänään! Ala uskoa siihen ja tunnustaa sitä ja toimimaan sen mukaisesti, että kaikki tämä olisi mahdollista!

back

09.01.2009
12:43

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 1 - Efeso

Nikolaiitoista

Nokkelimmat jo huomasivat pienoisen epätarkkuuden viime keskiviikon opetuksessa koskien nikolaiittojen oppia. Efeson kohdalla Ilmestyskirjassa ei juurikaan asiaa enempää kommentoida, mutta toinen maininta kyseisestä lahkosta on hiukan eteenpäin samaa lukua Pergamon seurakunnan kohdalla. Tässä kohti 33/38 Raamatun käännös sanoo näin:

"Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista." - Ilm. 2: 14-15

Tästä voisi siis tulkita, että nikolaiitat ovat toinen ryhmä kuin ne, jotka Bileamin opista pitävät kiinni. Näinhän asia on todennäköisesti ollutkin, ja toisissa käännöksissä tuo ero tulee selvemmin vielä esille. Kuitenkin tämänkin käännöksen ja alkuseurakunnan kirjoittajien mukaan nikolaiittain oppi on ilmeisesti, jos ei aivan sama, niin ainakin haureuteen ohjaamisensa puolesta sama kuin mainittu Bileamin oppi.

Keskiviikon opetuksessa oli siis virhettä siinä osin, jossa suoraan rinnastettiin Bileamin oppi ja nikolaiitat, koska ne ovat todennäköisesti tarkoittaneet erillisiä ryhmiä. Kuitenkin ilmeisesti molempien harhaoppien sisältö on ollut joko täysin sama tai ainakin seksuaalisen epäpuhtautensa puolesta vastaava.

Kotisatamasta löytyy esimerkiksi seuraava sitaatti: 'Yleisesti lahkon opin siis uskotaan painottaneen antinomismia eli "oppia, jonka mukaan usko ja Jumalan armo ovat vapauttaneet kristityn kaikesta lain noudattamisesta mukaan lukien moraalilain ja kulttuurin asettamat moraalinormit". Tällainen oppi johti vääjäämättä halvan armon teologiaan, moraalittomaan ja ylisuvaitsevaiseen elämäntapaan; oli aivan sama, mitä ihminen teki, koska kaiken hän sai anteeksi.'

Lisätietoa nikolaiitoista voi käydä myös vilkaisemassa wikipediasta englanninkielellä.

Uusinta uutta

Nyt on mahdollista saada saarnoista lisäinfoa ja materiaalia täältä blogin kautta, jota päivitetään kun jaksetaan ;)

Lisäilen siis tänne saarnarunkoja, jne. materiaaleja, kommentteja, ajatuksia ja muita. Osan pääset lukemaan ilman tunnuksia, mutta suurimpaan osaan, kuten materiaaleihin, sinun pitää rekisteröityä ja kirjautua sisään sivuille.

back

 

 

Archive