Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: karsimys
Reset this filter to see all posts.

16.01.2009
12:14

Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa - osa 2 - Smyrna

Kristityn suhtautuminen syntiin

Läpi seurakunnan historian ollaan koitettu tasapainoilla kristityn vapauden ja Jumalan absoluuttisen armon sekä pyhittäytymisen ja syntiä kohtaavan Jumalan tuomion välillä. Eri ryhmittymillä on ollut hyvinkin erilaisia näkemyksiä liittyen tähän asiaan, ja jopa on käytetty Raamatun kohtia todistamaan heidän ajatuksiaan oikeiksi. Räikeimpiä esimerkkejä "halvan armon" ryhmittymistä ovat vaikka Ilmestyskirjassa mainitut nikolaiitat ja Bileamin opin seuraajat, jotka käänsivät armon omien syntisten tekojensa suojaksi edeten jopa haureuteen ja epäjumalanpalvelukseen. Tämän kuitenkin Jeesus tuomitsi hyvin suorasti! Toiselta "legalistiselta" puolelta taas esimerkkinä voisi olla Galatian seurakunta, jota Paavalin täytyi ojentaa kirjeessään, koska he olivat alkaneet vaatia "pyhittäytymistä" tai muita tekoja kuten ympärileikkausta kristityiltä ennen kuin he voisivat olla Kristuksen omia. Tätäkään ei siis Jeesus hyväksy! Mikä siis olisi ratkaisu?

Raamattu?

Paras mielestäni on ihan tarkastella Raamatun kantaa asiaan, ja parhaimpia sekä kattavampia kohtia mielestäni tähän liittyen löytyy 1. Johanneksen kirjeestä. Esimerkiksi kristityn vapaudesta ja Jumalan armosta:

"Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas." – 1. Joh. 2:1

Tässä kohdassa alkukielessä synnin tekemistä tarkoittava sana on kreikan kielen aoristi aikamuodossa, jota ei oikein löydy suomen kielestä. Se sisältää itsessään jo ajatuksen, että tapahtuma on hetkellinen, jolla on alku ja loppu, eikä suinkaan jatkuva. Eli tämä kohta puhuu meille tapauksesta, jossa kristitty lankeaa syntiin, jolloin hänellä on Puolustaja! Tällöin siis kristitty voi olla turvallisella mielellä kulkiessaan Jumalan kanssa, koska satunnaiset lankeamiset eivät hänen pelastustaan vie! Jos taas puhutaan sitten Jumalan vihasta syntiä kohtaan:

"Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut." – 1. Joh. 3:6

Jos tähän kohtaan vielä liitetään Jeesuksen vertauksessa esille tuoma Hänen tuntemisensa tarve pelastukseen (Matt. 7:21-23), kohtaamme nopealla katsahduksella ristiriidan äskeisen kohdan kanssa. Pääsemme kuitenkin tästä ristiriidasta tutkimalla alkukieltä tässäkin kohdin! Tässä kohdin synnin tekemistä tarkoittava sana on kreikan kielen preesens aikamuodossa, joka poikkeaa suomen kielen vastaavasta. Koinee-kreikassa, jolla Raamattu on kirjoitettu alkujaan, preesens muoto tarkoitti jatkuvaa / yhä uudestaan toistuvaa tapahtumaa. Eli tämän kohdan tarkempi käännös voisi olla jotakuinkin näin "kuka ikinä syntiä tekee ja yhä uudelleen tekee." Tässä kohdin siis puhutaan tahallisesta synnissä elämisestä, josta ei suostuta tekemään parannusta ja luopumaan siitä! Tällöin kristitty joutuu taivaan portilla kohtaamaan Jeesuksen, joka sanoo "Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät!"

Parannuksen teko ja armo

Kootaksemme tätä ajatusta voimme todeta, että parannuksen teko on välttämätön pelastukseen, mutta täydellisyys meidän puoleltamme ei, koska Jumala katsoo Jeesuksen täydellisyyteen kohdallamme! Kun teemme selkeän ratkaisun synnin suhteen päättäen luopua siitä Jumalan avulla millä keinolla tahansa, Jumala katsoo meitä Kristuksen läpi, vaikka vielä olisimme epätäydellisiä ja kamppailisimme synnin kanssa. Jos taas emme suostu tähän, olemme Jumalan tuomion alla ja menossa kohti helvettiä. Voimme myös täysin luottaa Jumalan Pyhään Henkeen, että Hän on tekevä selväksi synnin eli selvittää kyllä jokaiselle tavalla tai toisella mikä on syntiä ja mikä ei! Jumala ei myöskään odota meillä olevan voimaa luopua synnistä, vaan Hän on luvannut antaa voiman kun meillä on vain tahto, jolloin voimme Hänen voimallaan luopua synnistä!

Tässä pikaisesti selitettynä näkemykseni tähän asiaan!

back

 

 

Archive