Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: kirous
Reset this filter to see all posts.

28.04.2012
22:36

Uskova on vapaa II: Vapaa kirouksista

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen."
- Gal. 5:1

Nykyaikaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa eletään niin sanottua jälkikristillistä aikaa. Tätä leimaa erityisesti jonkinlainen vastenmielisyys tai jopa vihamielisyys kristinuskoa tai mitään siihen viittaavaa kohtaan. Erityisen räikeästi tätä tuodaan esille mediassa, jolla tehokkaasti myös muokataan ihmisten asenteita ja ajattelumalleja. Mediassa mässäillään uskovaisten keskellä tapahtuvilla negatiivisilla asioilla ja vääryyksillä, mutta samalla ollaan hiljaa kaikesta siellä tapahtuvasta ja olevasta hyvästä. Ikävä kyllä näin suljetaan monien ihmisten mielestä ovi, joka veisi heidät vapauteen heitä ja heidän lähipiiriään tuhoavista asioista. Sillä todellinen vapaus löytyy ainoastaan Jeesuksen kautta ja näin on myös kun kyseessä ovat kiroukset!

Mikä on kirous?

Tässä jälkikristillisessä tilassa on myös usein hukassa ymmärrys minkäänlaisiin hengellisiin asioihin. Kirouksestakin puhuttaessa usein ajatellaan lähinnä kirosanoja tai jotain vastaavaa, mutta ei oikeastaan ymmärretä asian vakavuutta. Jossain määrin tässä ajatuksessa ollaan lähellä totuutta, koska Raamatussa kirousta tarkoittava sana tuleekin samasta juuresta kuin pahan puhuminen, eli kiroukseen liittyy ikävien asioiden puhuminen toisen elämään tai toisesta ihmisestä. Kuitenkin todellinen kirouksen langettaminen tai toisen kiroaminen on paljon enemmän, vaikkakin jo toisista pahaa puhuessa ollaan kiroamisen kynnyksellä, millä on myös hengellisesti merkitystä.

Yksinkertaistetusti voidaankin sanoa, että kirous on pahojen asioiden langettamista jonkun ihmisen elämään julistamalla ne häneen ylleen. Tämä kirous sitten vapauttaa pahaa hengellistä toimintaa tämän henkilön elämässä, joka ulkoapäin voi vaikuttaa täysin selittämättömältä. Todellisen kirouksen langettamiseen täytyy olla kuitenkin hengellistä valtaa ja oikeutusta ennen kuin sillä on tällaista voimaa toiseen ihmiseen.

Kolmenlaista kirousta

Raamatusta löytyy eritasoisia kirouksia, joiden vaikutuskin on erilainen. Kaikkiin löytyy kuitenkin samanlainen lääkitys, mutta katsotaan ensin eri kiroukset:

Jumalan langettama kirous

Jumala tahtoo siunata ihmisiä, mutta kun ihminen toimii vastoin Jumalan tahtoa tulee hänen ylleen siunauksen vastakohtana kirous. Näistä on useampia esimerkkejä Raamatussa, joista tässä joitakin:

"...Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."
- 1. Moos. 3:14-19

Koko ihmiskunta on tämän kirouksen alla, joka on helposti todettavissa katselemalla ympärilleen. Tämä on siis sitova ja universaali Jumalan langettama kirous. Toinen esimerkki on ehdollinen kirous:

"Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut..."
- 5. Moos. 28:15-68

Oikeastaan kaikkien kirousten voima pohjautuu ainoastaan Jumalan langettamiin kirouksiin sillä ei ole mitään todellista valtaa kuin Jumalalta tulevaa edes hengellisessä maailmassa. Erityisesti jälkimmäinen esimerkki on pohjana muille kirouksille.

Sukukirous

Ikävä kyllä näemme tämän kirouksen käytännössä toimimassa ympärillämme. Lähes kaikki meistä tuntee tai ainakin tietää ihmisiä, joiden vanhemmat ovat olleet vaikka alkoholisteja ja heidän itsensä elämässään on suuri määrä kaikenlaisia toistuvia sairauksia ja ongelmia. Tätä sukukirous nimenomaan tarkoittaa. Sen lisäksi, että vanhempien toimintamallit siirtyvät lapsien elämään, siirtyvät myös kiroukset eteenpäin:

"Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat"
- 2. Moos. 20:5

Eli edellä mainitaan Jumalan ehdollinen kirous, jonka Jumalan Sana todistaa tulevan kolmanteen ja neljänteen osaksi.

Ihmisten langettama kirous

Raamatusta löytyy myös ihmisten langettamia kirouksia, joista opettavin esimerkki on Vanhassa Testamentissa Israelin kirousta yrittävä Bileam:

"...Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele?..."
- 4. Moos. 23: 1-24:25

Tässä näemme myös ihmisten langettamien kirousten voiman pohjan eli jos ei Jumala jotain kiroa, niin turha on ihmisten sitä yrittää.

Kirouksista vapaaksi

Kuten jo totesimme: Jumala haluaa siunata sinua! Siunaus tarkoittaa kaikkea todellista hyvää kaikilla elämäsi alueilla jo tässä ajassa. Se ei kuitenkaan tarkoita hyvää meidän mittapuullamme vaan hyvää Jumalan mittapuulla, joka toisinaan on hyvinkin erilainen kuin meidän. Tästä osoituksena Jumala antaa meille myös ratkaisun kirouksen murtamiseen.

Usko ja ota käyttöön Jeesuksen lunastus

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu""
- Gal. 3: 13

Tämä puoli antaa todellisen pohjan lopulliselle henkilökohtaiselle vapaudelle kaikista kirouksista. Jeesus lunasti uskovat lain kirouksesta, joka tarkoittaa myös että kaikki ihmistenkin langettamat kiroukset ovat sen tähden voimattomia. Tämä lunastus koskee niin sukulinjassasi olevaa kirousta kuin henkilökohtaisesti saamaasi kirousta. Kun uskot tämän lupauksen, niin löydät todellisen vapauden kirouksesta!

Sanoudu irti

Kun siis Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi, meillä on oikeus olla vapaita ja myös käskeä kaikkea tätä vapautta rajoittavaa tekijää väistymään. Tarvittaessa on hyvä sanoutua irti kaikesta kirouksesta Jeesuksen nimessä ja julistaa itselleen vapautta Jumalan Sanan lupauksen mukaan!

Tee parannus

"Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy."
- Snl. 26:2

Aivan erityisen tärkeää kirouksista vapautumiseen on, että ole tehnyt totisen parannuksen synneistäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että käännyt Jeesuksen puoleen tunnustaen syntisi ja etsien anteeksiantoa Häneltä, teet päätöksen mielessäsi luopua synnistä kokonaan sekä myös pyrit kaikella voimallasi näin toimimaan, sekä langetessasi taas syntiin et jää siihen vaan luovut synnistäsi taas ja jatkat uudestaan parannuksen tekosi mukaista elämää.

Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska kirousten voima ei niinkään ole kiroajan taidoissa ja voimassa, vaan siinä oikeutuksesta millä kirous voi toimia elämässämme. Oikeutuksensa kirous saa synnistä eli jos olemme luopuneet synnistämme ja elämme Jeesukselle, niin kirouksella ei ole mitään tilaa tarttua elämäämme. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla täydellisiä saadaksemme tämän vapauden, mutta meidän täytyy olla Jeesuksen osoittamalla parannuksen tiellä.

back

 

 

Archive