Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: palveleminen
Reset this filter to see all posts.

29.09.2010
17:33

Palvelemisen suhteet

“niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." – Matt. 20:28

On kiistatonta, että Jeesus palveli ihmisiä paljon. Hän aloitti palvelemisensa jo lapsesta saakka isänsä opissa puusepän oppipoikana ja kun Joosef oli kuollut elätti Hän perhettään työllään. Sen jälkeen koko Hänen 3-vuotisen palvelutyönsä ajan Hän toimi ihmisten parissa lähes lakkaamatta palvellen heitä Jumalan Valtakunnan voimalla. Kaiken lisäksi Hän palvelee edelleen rukoillen taivaassa.

Meidät kristityt, uudestisyntyneet uskovat, on kutsuttu olemaan Kristuksen kaltaisia. Eli jos palveleminen oli yksi Jeesuksen elämän olennaisimpia kuvauksia, niin sen pitäisi olla meidänkin kohdallamme. Jumalan silmissä palveleminen on niin tärkeässä roolissa, että sen mukaan Hän mittaa suuruutta Valtakunnassaan. Kaiken lisäksi Jumalan mielen mukainen palveleminen ei kuitenkaan hae sijaa itselleen, vaan on rakkauden motivoimaa tekemistä toisen parhaaksi.

Jotta kuitenkin voisimme palvellessamme olla polttamatta itseämme loppuun sekä välttyisimme tuhoamasta laiminlyömällä läheisiä ihmissuhteitamme elämissämme, on hyvä ymmärtää palvelemisessa olevia suhteita ja niiden tärkeysjärjestystä! On ainakin kuusi eri palvelemisen kenttää, joilla jokainen meistä jossain määrin tulee taistelemaan:

  1. Jumala
  2. Perhe
  3. Työ
  4. Seurakunta
  5. Henkilökohtainen palvelutyö
  6. Itse

 

Suhde Jumalaan

“Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi.” – 5. Mooseksen kirja 6:5 (vrt. Matteus 22:37)

Henkilökohtainen rakkaussuhteesi Jumalan kanssa on kaikkein tärkein asia elämässäsi. Millään määrällä muuta palvelemista ei voi korvata päivittäistä laatuaikaa Jumalan kanssa. Jos tämä osio ontuu elämässäsi, niin ontuvat kaikki muutkin osiot!

Meidän on ennen kaikkea palveltava Herraamme ja se ei todellakaan tarkoita saarnaamista ja evankeliumin julistamista, vaan nimenomaan rukouksessa, ylistyksessä, Raamatun lukemisessa, palvonnassa ja paastoissa vietettyä aikaa Jumalan kanssa. Mikään ei saa tulla meille tärkeämmäksi kuin Hän itse!

Parhaiten osoitamme rakkauttamme Jumalallemme ottamalla päivittäin aikaa yksin Hänelle. Tällöin voimme lukea Raamattua, rukoilla, ylistää, jne. ennen kaikkea viettäen aikaa Hänen läsnäolossaan myös kuunnellenkin. Täältä saamme myös voimamme palvella muilla areenoilla.

Suhde perheeseen

“Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.” – 1. Tim. 5:8

Jumala loi miehen ja naisen, joista syntyi lapsia! Tämä ihmisjoukko sitoutui toisiinsa rakastaen tukien ja auttaen toisiaan. Synti kylläkin tuli hajottamaan tätä järjestystä, mutta silti se on edelleen kaikista tärkein ihmisten välinen suhde maan päällä: perhe. Tähän ihmeelliseen yksikköön tulisi meidänkin sijoittaa tärkein voimamme ja rakkaudellinen lähimmäisen palvelemisemme!

Perheenkin sisäisillä suhteilla on tärkeysjärjestys:

  1. Suhde puolisoon
  2. Suhde lapsiin
  3. Suhde omiin vanhempiin ja sisaruksiin sekä appivanhempiin ja puolison sisaruksiin
  4. Suhde muuhun sukuun

 

Jos sinulla on puoliso, niin suhteesi hänen kanssaan on tärkeintä maan päällisistä suhteista. Jumala on antanut teidät toisillenne lahjaksi ja meidän on parasta pitää tätä lahjaa hyvänä! Ennen kaikkea palvele ja osoita rakkauttasi puolisollesi.

Sitten jos sinulla on lapsia, ovat he myöskin Jumalan lahjoja sinulle! Huolehdi heistä! Rakasta heitä! Opeta heitä ja ennen kaikkea ole heidän kanssaan! Me kaikki emme välttämättä pääse saarnaamaan tuhansien ihmisten massoille, mutta monet meistä voivat olla kasvattamassa lapsiaan Jumalisuuteen eikä koskaan tiedä, missä vaiheessa sukulinjaamme Jumalan nostaa jonkun palvelemaan tuhansia jollei miljoonia. Me voimme olla sijoittamassa tuohon tulevaisuuteen lapsissamme rakastamalla heitä!

Tämän oman perheen jälkeen tulevat suhteet vanhempiin ja sisaruksiin, joissa meitä kutsutaan palvelemaan ja rakastamaan heitä! Kun vanhempamme vanhenevat me voimme olla heitä auttamassa ja tukemassa eikä heidän tarvitse jäädä yksinäisyyteen unohdettuina. Jumalan tahto on pelastaa perhekuntia eli sekä vanhempia että sisaruksia, jossa me voimme olla mukana osoittaen rakkauttamme heitä kohtaan.

Kaikkein viimeisenä tulee suhteemme muuhun sukuun, joka voi hyvinkin paljon vaihdella riippuen sukujen suuruudesta ja läheisyydestä. Luulen, että tällä osa-alueella voisimme nykyaikana kokea suurempaa siunausta, jos osaisimme kunnioittaa sitäkin enemmän.

Suhde työhön

“Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.” – 2. Tess. 10-12

Jumala loi ihmisen tekemään töitä emmekä oikeastaan löydä elämämme täyttymystä tekemättä sitä. Toimettomuus aiheuttaa vain masennusta, ahdistusta ja kaikenlaista synnin paljoutta. Kuitenkin meidän täytyy ymmärtää, että on toisinaan elämäntilanteita jolloin ajaudumme työkyvyttömyyteen! Näissä tilanteissa Jumala ei meitä hylkää vaan haluaa meitä auttaa parantavalla voimallaan ja huolenpidollaan!

Mitä sitten on tämä työ, josta Raamattu puhuu? Käsitykseni on, että työ on jotain toisten palvelemista tavalla, josta usein maksetaan palkkaa. Palkan maksaminen ei sinänsä ole työn tekemisen tai laadun mittari, mutta sekin kuuluu kyllä työmiehelle ja on lisäksi Raamatullinen järjestys elatukselle! Vaikka meitä ei olisikaan palkattu mihinkään töihin, niin meidän ei silti olla toimettomia, vaan etsiä vaikka vapaaehtoistöitä. Jumala pitää meistä kyllä huolta, kun me vain pyrimme täyttämään Hänen tahtonsa tältäkin osin.

Työn määrä suhteessa vapaa-aikaan on sitten hankalampi kysymys! Raamatun aikaan tämä oli yksinkertaisempaa: ihminen usein teki töitä sen verran, että hän ja perheensä pysyi elossa ja voi hyvin. Tämä usein tarkoitti hyvinkin täysipäiväistä työskentelyä kuutena päivänä viikossa. Nykypäivänä työelämän vaatimukset, kiire ja paineet ovat muuttuneet erilaisiksi, joka myös kuluttaa aivan eri tavalla kuin muinoin. Yhtä suuri työtuntimäärä kuin silloin ei todennäköisesti olisi enää terveellistä henkisten paineiden tähden! Näemme tässä kuitenkin periaatteen siitä, että työ oli iso osa heidän elämäänsä eikä sitä pelätty tehdä! Samoin tänä päivänäkin voimme aivan hyvin etsiä kokopäiväisesti töitä ellei meillä ole erityistä estettä tähän. Tämä työmäärä voi tietysti koostua useammista eri palasista ja kaikesta ei välttämättä tarvitse edes saadakaan mitään palkkaa!

Kuitenkaan työhön kulutettu aika ei saa häiritä meidän perhe-elämäämme sekä Jumalan kanssa vietettyä aikaamme, vaan niille täytyy varata myös päivittäistä aikaa enemmän kuin aamuin ja illoin tapahtuvat tervehdykset! Emme saa paeta työhömme näitä tärkeämpiä suhteita!

Entäs sitten opiskelu? Opiskelu on hyvin tärkeää, mutta se on tie työelämään ei lopputarkoitus itsessään! Kun opiskelemme voimme nähdä sen työnämme, mutta meidän tulisi myös nähdä, että opiskellessasi et oikeastaan palvele vielä ketään! Voit toki siellä julistaa muille opiskelijoille evankeliumia eli tehdä palvelutyötä, mutta et vielä ole täyttämässä työn tekoa tarkoittavaa palvelemista.

Kaikessa tässä työelämän kentässä meidän tulee myös osoittaa Jumalan mielen mukaista ahkeruutta ja kuuliaisuutta tehden kaiken niin kuin Herralle! Lisäksi meidän on elintärkeää myös etsiä Herran kasvoja ja tahtoa johdatuksen löytämiseksi oikeisiin valintoihin ja päätöksiin!

Suhde seurakuntaan

“Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.” – 1. Piet. 4:10

Seuraava kenttä Jumalan palvelemiselle on meille seurakunta eli pyhien yhteys, johon olemme sitoutuneet! Jumala kutsuu näiden elämän ympyröiden jälkeen meitä ennen kaikkea omassa kotiseurakunnassamme palvelemaan hengellisesti sekä fyysisesti. Vaikka Jumalalta saatu näkymme ja kutsumme olisi maailman laajuinen palvelutyö, lähtee se liikenteeseen seurakunnassa paikallisesti palvelemisesta aivan kuten Paavalillakin Antiokiassa.

Seurakunta ei myöskään pitäisi olla paikka, jossa käymme vain julistamassa, johtamassa ylistystä tai palvelemassa rukouksessa. Sen tulisi olla kotimme, jonka yleiseen olemassa oloon haluamme osallistua. Haluamme antaa voimamme myös yksinkertaiseen seurakunnan palvelemiseen kuten siivoukseen, rakenteluun ja muuhun käytännön palvelutyöhön! Todellinen hengellinen palvelutyö vain kasvaa wc:n siivoamisen ilmapiirissä!

Suhde henkilökohtaiseen palvelutyöhön

‘Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".' – Apt. 13:2

Sen lisäksi, että meillä on yhteinen palvelemisen yksikkömme seurakunta, on meillä Jumalan antama henkilökohtainen kutsumuksemme ja palvelutyömme, jossa Jumala haluaa meitä käyttää. Palvelutyömme voima virtaa kaikkien näiden edellä mainitsemiemme suhteiden toimiessa elämissämme pohjalla! Myös voi olla, että Jumalan niin vaikuttaessa meidän henkilökohtainen palvelutyömme tulee päätoimiseksi työksemme, josta myös saamme elatuksemme.

Kuitenkin vaikka emme olisikaan täyspäiväisesti hengellisessä palvelutyössä tulee meidän tehdä sitä myös mahdollisuuksiemme mukaan. Tämän voi myös yhdistää jossain määrin työnantajiamme kunnioittaen työympäristöömme. Lisäksi voimme etsiä tilaisuuksia palvella  evankeliumia erilaisissa seurakuntien ympyröissä tai aivan maallisissa paikoissa! Kuitenkaan emme voi laiminlyödä edellisiä suhteita tämänkään varjolla, sillä silloin laiminlyömme Jumalan asettamaa järjestystä elämissämme!

Suhde itsensä palvelemiseen

Yksi olennaisen tärkeistä palvelemisen kohteista näiden muiden lisäksi olet myös sinä itse! Meidän ei tule hylätä aikaa itsellemme, lepäämiselle ja virvoittumiselle mistään hinnasta. Todellisuudessa kun olemme terveitä hengellisesti, sielullisesti ja ruumiillisesti, niin emme tarvitse paljoakaan aikaa lepäämiseen ja palautumiseen, mutta tarvitsemme kuitenkin sitä! Älkäämme siis laiminlyökö itseämmekään, mutta älkäämme turhan päiten pyörikö itsemme ympärilläkään! Kumpikaan ei tuota hyvää lopputulosta!

Pitäkäämme siis hyvä huoli itsestämme kaikin puolin. Ravitkaamme kokonaista ihmistämme! Levätkäämme ja viettäkäämme aikaa myös ystäviemme parissa! Jos me emme tule kohdatuksi kaikilla tasoilla, niin emme oikein voi kohdata muitakaan oikein.

Lopputulos!

Maailmassa on todella paljon mahdollisuuksia palvella Jumalaa! Jopa niin paljon, että siinä voi polttaa itsensä loppuun. Kun seuraamme tätä tärkeysjärjestystä elämässämme niin suurin osa turhista ongelmatilanteista ja vaikeuksista vältetään jo etukäteen ja voimme keskittyä todellisten ongelmien voittamiseen! Kaikessa kuitenkin täytyy muistaa Jumalan yksinkertainen seuraaminen, mikä voi toisinaan myös poiketa tästä järjestyksestä! Ilman tätä erityistä selkeää johdatusta pysykäämme Sanan antamassa mallissa elämissämme ja muistakaamme, että Hän ei myöskään koskaan toimi vastoin Sanaansa!

back

 

 

Archive