Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: sankarit
Reset this filter to see all posts.

13.01.2011
09:42

Sankarit

Sankarit

“Nämä ovat Daavidin sankarien nimet: Jooseb-Bassebet, tahkemonilainen, vaunusoturien päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kahdeksansadan kaatuneen yli yhdellä kertaa.

Hänen jälkeensä Eleasar, Doodin poika, joka oli erään ahohilaisen poika. Hän oli yksi niistä kolmesta urhosta, jotka olivat Daavidin kanssa silloin, kun he häpäisivät filistealaisia, jotka olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Israelin miehet vetäytyivät silloin takaisin, mutta hän jäi paikalleen ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä uupui niin, että se kouristui kiinni miekkaan. Ja Herra antoi suuren voiton sinä päivänä; väki kääntyi vain hänen jälkeensä ryöstämään.

Hänen jälkeensä Samma, Aagen poika, hararilainen. Kerran olivat filistealaiset kokoontuneet yhteen joukkoon, ja siellä oli peltopalsta, kokonaan hernettä kasvamassa. Ja väki pakeni filistealaisia, mutta hän asettui keskelle palstaa, sai sen pelastetuksi ja voitti filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton.”
– 2. Sam. 23:8-12

Pidän sankaritarinoista. Jo nuorena olin haltioissani lukiessani erilaisten supersankareiden täyttämiä sarjakuvia koittaen samalla samaistua noihin urhokkaisiin miehiin ja naisiin. Tämä samaistuminen tuli esiin myös leikeissä, jossa leikkijöiden kesken vaihtelimme sankarirooleja rymisevissä taisteluissa. Myöhemmin sankarini inhimillistyivät. Aloin kunnioittamaan hyvin menestyneitä ja taitavia jääkiekkoilijoita, koska harrastin itsekin sitä. Kukaan ei opettanut minua etsimään itselleni kunnioitettavia sankareita, vaan se kumpusi luonnostaan itsestäni. Samalla jossain sisimmässäni kaipasin syvästi olla itse samanlainen urhoollinen, peloton ja voitokas sankari.

Uskon tämän olevan yleinen ihmisten tarve ja samalla yleismaailmallinen arvo. Urhoollisuus ja sankarillisuus täyttävät niin vanhat kansantarinat kuin uusimmat kolmiulotteiset elokuvatkin. Vieläkin lapset leikkivät sankareita, nuorten seinät ovat pullollaan kuvia heidän sankareistaan ja aikuiset lukevat lehdistä menestystarinoita yhtiöpomoista. Jokainen ihminen kunnioittaa luonnostaan urhollisuutta ja samalla sydämessään kaipaa olla itsekin oman elämänsä taistelukenttien sankari.

Ikävä kyllä tämän maailman pahuus iskee usein kuolettavan haavan unelmiemme herkkään nahkaan ja monet ovatkin joutuneet hautaamaan omat sankaritarinansa jokapäiväisen arjen kylmään hautaan. Elämän huolet ja yksinkertainen selviäminen ovat täyttäneet mielemme emmekä enää jaksa olla toiveikkaita. Saatamme vielä katsoa lukea tarinoita suurista sankareista, mutta sydämemme ei enää uskalla unelmoida suuria.

Jumala on suuri ja Hänellä on suuret unelmat

“Ja kun israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden, lähetti Herra israelilaisten luo profeetan, joka sanoi heille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä; minä pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajainne käsistä; minä karkoitin heidät teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne, älkää peljätkö amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni."

Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!" Niin Gideon vastasi hänelle: "Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: 'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin." Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut.”
– Tuom. 6:7-14

Israelin kansa kaipasi kipeästi sankaria. Oi, jos nousisi urho, joka vapauttaisi kansansa! Jumala kuuli heidän huutonsa ja lähetti enkelinsä nostamaan heille kaipaamansa sankarin. Ongelmana tässä oli vain, että tämä sankari ei oikein pitänyt itseään sankarina. Hän oli kenties pettynyt tai jopa katkeroitunut elämän vaikeuksien keskellä ja yritti vain pysytellä itse elossa. Jumala oli kuitenkin luonut hänet sankariksi ja vihollisten kaatajaksi, kuten jo hänen nimensäkin meille kertoo. Jumala on niin suuri, että kykeni ottamaan tämän vastentahtoisen miehen ja tehdä hänestä sankarin kansansa vapauttamiseksi.

Gideonin sydämen täytyi vaan päästä käsiksi Jumalan unelmiin ja todelliseen identiteettinsä Jumalan tarkoituksessa syttyäkseen taas elämään ja toteuttaa Jumalan tahdon maan päällä. Tämä ilmestys hänestä itsestään sotaurhona yllätti hänet aluksi niin paljon, ettei hän osannut kuin valittaa surkeuttaan. Jumala oli kuitenkin pitkämielinen ja kesti Gideonin purkaukset sekä soi hänen saada tarvittaessa rohkaisuja matkansa varrella. Lopulta Gideon todella löi vihollisen ja Jumala sai kunnian tästä suuresta sankarista, jonka oli nostanut tahtonsa toteuttajaksi.

Voitonsankari

Jumalalla ei tänä päivänä ole tärkeämpää suunnitelmaa, kuin sielujen pelastuminen kaikissa kansakunnissa! Ei kulta eikä öljy ole tämän maailman halutuinta tavaraa, vaan nimenomaan ihmiset. Tämä selviää meille kun tarkastelemme tavaroiden hintoja. Mistään muusta ei ole maksettu Elävän Jumalan Pojan virheettömällä elämällä ja kuolemalla, kuin ihmisistä. Tämä hinta on niin suuri, että öljyn ja kullan kurssit jäävät siitä niin kauas kuin itä on lännestä. Ihmisten kalliista sieluista käydään tämän vuoksi tänäkin päivänä totista hengellistä sotaa.

Tämä sota alkoi jo kauan sitten ihmisten lähtiessä mukaan saatanan vehkeilyyn syntiin lankeemuksessa, mutta todellinen ratkaiseva taistelu käytiin noin 2000 vuotta sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siellä Jumala sai ylenpalttisen ja täydellisen voiton Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä voitto ratkaisi sodan päätöksen, mutta nyt saatana pyrkii vähentämään tuon voiton suuruutta eksyttämällä ihmisiä pois Jumalan lunastuksen luota. Monet ihmiset huutavatkin sisimmässään apua heille vielä tuntemattomalta Jumalalta kaivaten vapautta ja todellista elämää maailman pahuuden edessä. Jumala kuulee nämä huokaukset, mutta kenet Hän lähettäisi.

Jeesuksen? Ei ennen kuin on Viimeisen Tuomion aika. Jeesus tuli jo kerran ja Hän teki täydellisesti sen, mitä kukaan toinen ei koskaan olisi pystynyt tekemään. Hän on todellakin vertaansa vailla oleva sotasankari, mutta nyt Hän istuu Isän, Jumalan oikealla puolella eikä siltä paikaltaan fyysisesti poistu ennen Lopun Aikojen loppuvaiheita. Hän saattaa kyllä vierailla Hengen kautta tänäkin päivänä täällä, mutta ei Jumala ole Häntä tänne lähettämässä ennen aikojaan.

Entäs Pyhä Henki? Isä lähetti Hänet maan päälle jo kaksi tuhatta vuotta varten Puolustajaksi ja Auttajaksi. Ei Pyhä Henki ole palannut Taivaaseen, vaan Hän edelleen toimii ja vaikuttaa maan päällä, mutta ei Hänkään suostu tekemään toisten töitä. Enkelit? Nämä palvelevat henget suorittavat monia Jumalan antamia tehtäviä ja ovat mukana sielujen pelastamisessa, mutta hekään eivät ole saaneet kunniaa lähteä edustamaan Jumalaa ihmisille pelastuksen ilosanoman julistajina itsekseen. Kenet siis Jumala lähettäisi? Kuka olisi Hänen urhonsa tänä päivänä?

Ihminen, Jumalan kuva

Kuka sopisikaan paremmin Hänen edustajakseen kuin ihminen, luotu Hänen kuvakseen ja ennalleen asetettu Kristuksen lunastustyön kautta uudestisyntymisessä! Jumala haluaa tänäkin päivänä lähettää ihmisen ihmisten luokse tuomaan toteen Hänen tahtonsa. Hän edelleen etsii ympäri maanpiiriä ihmistä, joka olisi ehyellä sydämellä antautunut Hänelle, jotta Hän voisi voimallisesti auttaa tätä ihmistä ja tuoda tahtonsa todeksi maan päälle. Hänellä on suuret unelmat sinusta, vaikka et itse ehkä sitä uskokaan.

“Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.”
– Room. 8:37

Jokainen uskova on voitonsankari. Alkukielellä tässä jakeessa sanotaan, että me olemme enemmänkin kuin voittajia tai valloittajia Hänessä eli Jeesuksessa. Jumalan totuus sinusta voi tuntua järjettömältä elämäsi vaikeuksien ja epäonnistumisien keskellä, mutta se ei poista totuutta. Sinun sydämesi tarvitsee vain kuulla ja uskoa Jumalan sana sinusta ja Hän tekee kaiken lopun.

Jumala haluaa käyttää sinua tässä sodassa sieluista. Hän haluaa tehdä sinusta oikean sotaurhon sielujenvoittamisessa. Jokainen Jeesuksen Kristuksen oma on äärimmäisen vaarallinen viholliselle. Meidän tarvitsee vain ottaa vastaan Jumalan unelma meistä, syttyä siitä ja alkaa toimimaan, vaikka se aluksi olisikin pientä ja vajavaista. Voitto tulee kuitenkin Hänen kauttaan!

Voimme olla kuin ne Daavidin sotaurhot ja todeta, että tämä piskuinen herneitä kasvava pelto on minun kansani peltoni. Olkoon se ulkoiselta olemukseltaan vähäinen, niin kuitenkin se on arvokas, koska Jumala on minut sille asettanut, eikä vihollinen olkoon kuinka suuri vain tule saamaan sitä itselleen. Tehdessämme vain sen mitä voimme tehdä sortumatta pelon ja epäuskon ansaan saammekin nähdä, kuinka Jumala antaakin voiton kaiken keskellä.

Kotona juhlitaan sotasankareita

“Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle”
– Hebr. 12:1-2

Tähän ihmeelliseen taisteluun sieluista haluavat enkelitkin päästä edes vilkaisemaan ja lisäksi seisovat menneiden vuosisatojen pyhät seuraamassa tilannetta jo voittonsa saaneina. Meidän täytyy muistaa, että ollessamme uskossa Taivaasta meitä katsotaan Jeesuksen Kristuksen sovintoveren läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän heikkoutemme, epäonnistumisemme ja syntimme verhotaan Kristuksen täydellisyydellä. He näkevät todellisen minämme ja Jumalan tahdon meissä sekä riemuitsevat voitoistamme.

Kaikista voitoista eniten riemua taivaassa tuottaa kun ihminen tekee parannuksen ja kääntyy seuraamaan Jeesusta. Tästä riemuitsee koko Taivas. Silloin Jumala saa kiitoksen ja kunnian tämänkin ihmisen kautta voitostaan ja voimastaan. Silloin Jumalan Valtakunta menee eteenpäin ja Hänen tahtonsa pääsee tapahtumaan. Me voimme olla tuottamassa riemua Taivaaseen antautuessamme voittamaan sieluja Jeesuksen kunniaksi.

Tällaisessa taistelussa me saamme olla mukana ja tehdä osamme olkoon se mielestämme kuinka pieni tahansa. Kun saavumme kerran kotiimme, Taivaaseen, tullaan meitä kaikkia juhlimaan sankareina, jotka olivat mukana Jumalan tahdossa maan päällä. Jotkut siellä saavat taivaallisia mitaleita, ansiomerkkejä ja suosiota suorituksistaan, mutta kaikki saavat pelastuksen seppeleen tarkoittaen, että kaikkia meitä kunnioitetaan voittajina.

back

 

 

Archive