Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: seksi
Reset this filter to see all posts.

26.03.2011
15:10

Raamatun näkemys seksiin

Raamatun näkemys seksiin

Elämme maailman keskellä joka on mennyt aivan seksihulluksi. Media suoltaa kaikenlaista seksuaalisesti virittynyttä ohjelmaa ulos kaikista lähteistä. Koulukirjatkin puhuvat siitä ja kouluissa on jos minkälaista seksuaalivalistusta. Yhä nuorempana koetaan pakottavaa painetta menettää neitsyytensä ja vielä suuremmin ihmetellään, jos ei seurusteluaikana suostuta seksiin. Oikeastaan vaikuttaa kuin rakkaus ja seksi käsitettäisiin tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa.

Tämän myllytyksen keskellä moni uskovakin on sekaisin Jumalan tahdosta. Maailman paineen alla ovat Raamatun arvot päässeet monelta unohduksiin ja ollaan mukauduttu ehkä jopa kyseenalaistamattakin erilaisiin malleihin ja tapoihin seksin suhteen. Onneksi voimme luottaa Jumalan Sanasta löytyvän hyvä ja puhdas opetus myös tästä jokaista ihmistä koskevasta tärkeästä asiasta. Raamatulla on todellakin viimeinen sanansa sanottavana seksiinkin!

Kuka keksi seksin?

Monet kokevat Jumalan olevan ainoastaan tuomiomielinen seksin suhteen ja luulevat oikeastaan ihmisten keksineen seksin. Meitä saattaakin järkyttää Raamatun selvä julistus siitä, että seksi on alkujaan Jumalan idea!

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"."
- 1. Moos. 1:27-28

Jumala nimenomaan loi ihmisen mieheksi ja naiseksi luoden heille samalla yhteensopivat sukupuolielimet. Tämän lisäksi hän vielä kehotti käyttämään näitä sukupuolielimiä seksuaalisessa kanssakäymisessä, jonka tuloksena tulisi syntymään jälkeläisiä. Eli Jumala loi seksin!

Aivan varmasti Aatami ja Eeva nauttivat seksistä jo ennen syntiinlankeemusta. He elivät yhdessä halliten maapalloa ilman kilpailuja, katkeruuksia, tai muita heidän parisuhdetta häiritseviä synnin vaikutuksia ja siltä pohjalta he nauttivat yhteisestä seksielämästään ilman vain itselleen tyydytystä etsivää himoa. Tämä fyysiseenkin yhteyteen kaipaava into on kuultavissa Aatamin lausahduksesta kun hän ensimmäisen kerran näki Eevan:

"Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa."
- 1. Moos. 2:23-25

Näemme kuinka Aatami innostui näkemästään todeten olevansa jo yhtä tämän naisen kanssa. Näistä jakeista näemme myös muita tärkeitä seksiin liittyviä asioita. Ensinnäkin nainen luotiin valloitettavaksi. Mies tulisi lähtemään kodistaan hänen peräänsä eikä toisin päin. Naisen sydän kaipaa valloitusta ja samalla myös miehen sydän janoaa olla valloittaja! Tämä näkyy historiassakin siinä, että miehet ovat tuoneet naisille kukkia, avanneet ovia, tms.? Tämä on hyvä varsinkin miesten muistaa etsiessään kumppaniaan ja myös eläessään kumppaninsa kanssa.

Toiseksi kumpikaan ei alkujaan hävennyt itseään alastomuudessaan. Ei ollut tarvetta vertailla omaa kehoaan toisiin eikä yritystä olla jotenkin parempi kuin oli. Sellaisenaan heidät oli luotu toisiaan varten ja tämä miellytti molempia. Nykyäänkin todellisuudessa kaikista kauneinta tai komeinta on kun ihminen on sinut oman itsensä kanssa eikä yritä olla jotain muuta. Oma kumppani onkin suuressa roolissa vahvistamassa tätä omaa itsekunnioitusta hyväksynnällään ja ihailullaan luoden näin hyvän pohjan tasa-arvoiselle fyysiselle kumppanuudelle.

Kenen kanssa harrastaa seksiä?

Jumala siis loi miehen ja naisen elämään yhdessä, johon kuului myös nautinnollinen fyysinen yhteys. Lukiessamme Raamattua alusta eteenpäin huomaamme kuitenkin pian syntiinlankeemuksen jälkeen tämän yksinkertaisuuden tulevan monimutkaiseksi. Alkaa ilmaantua moniavioisuutta, esiaviollista seksiä eli haureutta, prostituutiota, homoseksuaalisuutta ja kaikenlaista muutakin seksuaalista käyttäytymistä. Miten tämän sekamelskan keskeltä oikein onnistuu määritellä se oikea seksin harjoittamisen tapa vai voiko sitä määritellä ollenkaan? Onneksi Raamattu selkeydessään kertoo tähänkin vastauksen:

"Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?" Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.""
- Matt. 19:4-9

Jeesus asetti tässä seksillekin oikean kontekstin eli elinikäisen avioliiton. Hän kääntää ihmisten silmät katsomaan pois maailman tavoista siihen miten Jumala oli kaiken alkujaan luonut. Eli Jumalan mielestä edelleenkin seksi sopii yhden miehen ja yhden naisen väliseen elinikäiseen liittoon. Tämä sama asia voidaan myös nähdä Raamatun kahdesta heteroseksuaalisuuteen liittyvästä syntisanasta nimittäin haureudesta ja aviorikoksesta.

Raamatussa haureus on käännös hebreankielisestä sanasta זנוּת (zanah) ja kreikankielisestä sanasta πορνεία (porneia). Nämä molemmat sanat tarkoittavat vapaaehtoista seksiä yksiavioisen heteroseksuaalisen avioliiton ulkopuolella. Erityisesti kreikan sana πορνεία (porneia) käsittää vielä laajemmin kaikenlaisen tästä mallista poikkeavat seksuaaliset käyttäytymiset, kuten homoseksuaalisuuden, aviorikoksen, eläimiin sekaantumisen, jne. Nämä molemmat sanat löydetään Raamatusta Jumalan tuomion ansaitsevina tekoina eli syntinä.

Syrjähypyistä ja aviouskottomuudesta Raamatussa on kuitenkin vielä lisäksi toiset sanat hebreaksi נאף (nâ'aph) ja kreikaksi μοιχεα (moikheia). Nämä tarkoittavat selkeästi avioliitossa elävän henkilön avioliiton ulkopuolista seksin harrastamista. Tämäkin on Raamatussa selkeästi kuvattu synniksi.

Seksille oikea konteksti on siis yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen avioliitto. Tässä ympäristössä seksiin liittyvä herkkyys ja sitä myötä haavoittuvuus voi tulla esiin turvallisesti ja molemmat osapuolet pystyvät löytämään todellisen tyydytyksen. Näin myös molempien itsetunto ja olemus miehenä tai naisena saa vahvistua ja kukoistaa vapaasti.

Miten harrastaa seksiä?

Raamatulla on vielä hyvää sanottavaa myös seksin olemukseen avioliitossa:

"Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa."
- 1. Tess. 4:4-5 (Raamatun käännös 1992)

Eli uskovien ei tule antautua maailmalliseen himoon missään vaiheessa ei edes seksissä. Meidän täytyy tässä kuitenkin erottaa kaksi asiaa toisistaan nimittäin intohimo ja himo. Intohimo kuuluu seksiin ja sitä ei Raamattu missään vaiheessa kiellä. Se tarkoittaa tässä yhteydessä sitä vahvaa innostusta, jota vastakkainen sukupuoli kokee toista sukupuolta kohtaan seksuaalisessa kanssakäymisessä kiihottuessaan. Seksi saa olla täynnä molemmin puolista intohimoa. Himo taas ei ole ollenkaan tätä, vaan jonkun tunteen vallassa etsitään enemmänkin vain jotain täyttymystä ja tyydytystä vain itselleen. Himo johtaa lopulta syntiin ja oikeastaan päinvastaiseen kuin se lupaa antaa. Tällaista himoa ei seksiin kaivata. Seksin tulee tapahtua molempien kumppaneiden tunteita ja haluja kunnioittaen molempien etsiessä yhteistä hyvää.

Erityisesti miesten tarvitsee useimmiten oppia tässä kärsivällisyyttä! Heitähän kutsutaan rakastamaan vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa (Ef. 5:25) antaen itsensä alttiiksi. Kun mies on valmis vaikka vain pitämään puolisoaan tuntikausia kädestä jakaen tunteita ja ajatuksia, voi nainen helpommin uskaltautua antautumaan turvallisuuden tähden ja kokemaan myös täyttymyksen seksissä.

Eikä seksiin kannata todellakaan hakea virikkeitä maailman malleista, vaan enemmänkin avoimesti keskustella puolisonsa kanssa tarpeista, kokemuksista ja tunteista etsien näin molempia tyydyttävää kanssakäymistä. Kysymyshän ei pohjimmiltaan ole kuitenkaan pelkästään ruumiillisen tarpeen tyydyttämisestä, mahdollisimman monen erilaisen asennon kokeilemisesta tai onnistuneesta suorituksesta orgasmin saavuttamisessa, vaan miehen ja naisen väliseen kumppanuuteen kuuluvasta intiimistä osasta. Tämä ei missään tapauksessa ole ainut eikä edes tärkein osa, mutta kuitenkin olennainen ja herkkä osa tyydyttävää ja täyteläistä kumppanuutta.

Entäs lapset?

Jokaisessa yhdynnässä on mahdollisuus hedelmöittymiseen ja vaikkakin tämä voi toisinaan olla myös pitkällisen yrityksen takana pohtiikin moni uskova ehkäisyä. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei mikään ehkäisykeino voi täydellisellä varmuudella estää lisääntymisen mahdollisuutta. On siis parasta kaikesta huolimatta harrastaa seksiä ainoastaan sitten kun ollaan sillä mielellä, että lapsia voi tulla perheeseen. Lapset ovat Jumalan lahja, joten emme halua heitä aliarvostaa leimaamalla heidät ei-toivotuiksi. Lisääntyminen on muutenkin osa Jumalan suunnitelmaa seksissä, joten ehkäisyä ei pidä ajatella pakokeinona pelkkään elämän pituiseen kahden henkilön parisuhteeseen, vaan se on enemmänkin keino hallita viisaasti perheensä tulevaisuutta.

Ehkäisy ei kuitenkaan muuten ole vastoin Raamattua, vaikka pääasiallisesti katoliset ja vanhoillislestadiolaiset väittävät ehkäisyn olevan syntiä. Tätä perustellaan Onanin kuolemalla ja Jumalan käskyllä täyttää maa, mutta kumpikaan Raamatun kohta ei suoranaisesti puhu ehkäisyä vastaan varsinkaan, jos edellä mainitut asiat pidetään mielessä.

Mitenkä sitten suhtautua itsetyydytykseen?

Useimmilla nuorilla sukukypsyyden saavuttamisen tietämillä itsetyydytystä itsensä tutkiskelun ohessa. Monilla tämä saattaakin jäädä nopeasti pois, mutta nykypäivänä siitä tulee usein aikuisikäisenäkin toistettava tapa. Itsetyydytys ei ole kuitenkaan Raamatun mukaan mitenkään rohkaistava asia muutamastakin syystä.

Ensinnäkin kuten jo totesimme Jumala loi seksin osaksi miehen ja naisen välistä avioliittoa. Itsetyydytyksessä ohitetaan tämä järjestys kokonaan ja keskitytään pelkästään itseensä. Lisäksi itsetyydytykseen liittyy lähes aina erilaiset mielikuvat tai joskus jopa todelliset kuvat tai videot. Näistä Jeesus sanoi hyvin selvästi:

"Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa."
- Matt. 5:28

Edellä totesimme jo huorin tekemisen olevan syntiä, joten myös tällaiset mielikuvitus leikit tai kiihottavat kuvat ja videot ovat samoin syntiä Jeesuksen lausuman mukaan.

Varsinkin yksin elävillä voi toisinaan olla seksuaaliset paineet ja halutkin kovat, mutta silti ei kannata antaa periksi edes itsetyydytykselle. Useimmiten lopputulos on kuitenkin enemmänkin häpeän kuin lopullisen vapautuksen tunne. Asia kannattaa ennemmin rehellisesti tunnustaa Jumalan edessä ja pyytää Jumalan apua ja voimaa elää puhtaana. Jumala on kykenevä pitämään meidät puhtaana ja vapaana, kun vaellamme Hänen tahdossaan rukoillen, lukien Hänen Sanaansa ja viettäen aikaa pyhien yhteydessä.

Olenko mokannut koko jutun?

Usein ihmiset tulevat uskoon liian myöhään välttyäkseen seksuaalisilta synneiltä tai toisinaan kaikenlaisten paineiden keskellä uskovatkin lankeavat mitä ikävimpiin synteihin tälläkin alueella. On täysin varma asia, että nämä synnit aiheuttavat syviä haavoja ihmiseen itseensä ja muihin osallisiin. Raamattukin opettaa varsinkin haureuden kohdistuvan ihmisen omaa ruumista vastaan (1. Kor. 6:18). Ymmärtäessämme tämän synnin inhottavuuden meidän ei suinkaan pidä lähteä sitä kuitenkaan peittelemään häpeässämme vaan toimia Jumalan Sanan mukaan:

"Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä."
- 1. Joh. 1:9

Jeesuksen uhriveri riittää kaiken synnin tuomion poistamiseen sekä kaiken synnin vaikutuksen puhdistamiseen! Meidän ei tarvitse kuin rehellisesti tunnustaa syntimme ja jättää ne Jumalalle etsien armoa, niin Hän antaa anteeksi syntimme ja pystyy muuttamaan jopa sisimpäämme. Varsinkin seksuaalisissa syntien ollessa kyseessä on hyvä etsiä Jumalan parantavaa ja eheyttävää voimaa sekä antaa todella aikaa Jumalan työstää näitä osa-alueita kuntoon. Ei ole välttämättä viisasta lähteä liian nopeasti edes Jumalan tahdon mukaiseen seksin toteuttamiseen avioliitossa ennen kuin oma sisimpäsi on käynyt läpi parantumisen ja vapautumisen. Näin ei tarvitse menneisyyden taakkojen ja vaikeuksien tulla ylen määrin häiritsemään tämän päivän elämää.

Joskus näissä tapauksissa voi olla myös hyvä rukoilla ovatko Jeesuksen seuraavat sanat tarkoitettu omalle kohdalle:

"Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon."
- Matt. 19:12

Tässä puhutaan erityisestä pienestä joukosta eikä suinkaan suurimmasta osasta uskovia. Eikä tämä suinkaan tee jotakuta paremmaksi kuin toista, vaan ainoastaan erilaisen kutsumuksen tai elämän tien kanssa kulkevaksi. Jumala kyllä puhuu tästä selvästi jokaiselle, jolle tämä Raamatun kohta on tarkoitettu omakohtaiseksi.

Loppupäätelmä

Seksi on Jumalan luoma hieno asia kun sitä oikein käytetään. Oikea konteksti seksille onkin yhden miehen ja yhden naisen välinen elinikäinen avioliitto, jossa on myös tilaa lapsille. Kun molemmat kumppanit etsivät yhdessä toistensa ja yhteistä parasta hyljäten maailmallisen himon, niin seksi voi olla valtavan ihana ja kaunis osa heidän parisuhdettaan loppuun asti.

back

 

 

Archive