Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: seksuaalisuus
Reset this filter to see all posts.

09.04.2011
13:33

Raamatun näkemys seksuaalisuuteen

Raamatun näkemys seksuaalisuuteen

Seksuaalisuus puhuttaa ihmisiä näinä päivinä. Keskustelua käydään niin kodeissa kuin eduskunnassa. Mediassakin erilaiset asiaa koskettavat kampanjat saavat suhteettomiakin huomion mittasuhteita. Löytyy kaikenlaisten oppien puolesta puhujia ja löytyy myös ihmisten välisen vihan lietsojia.

Maailman mennessä menojaan on uskovan hyvä etsiä kestävä totuus Raamatun sanomasta! Raamatun selittäjät ja opettajat voivat sanoa tästäkin asiasta kaikenlaista, joten on parasta aivan itse tutkia sitä, mitä Raamattu todella sanoo. Onhan se kuitenkin Jumalan Sana meille, josta löydämme Jumalan tahdon tähänkin asiaan.

Seksuaalisuus on osa ihmistä

Raamatun selvä opetus on, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi sekä käski heitä lisääntymään. Eli Jumalan alkuperäiseenkin suunnitelmaan kuului seksuaalisuus. Ihminen luotiin seksuaaliseksi olennoksi, jolla oli myös seksuaalisia haluja ja tarpeita. Tämä totuus voidaan lukea aivan Raamatun alkulehdiltä 1. Mooseksen kirjan luvuista 1 ja 2:

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"."
- 1. Moos. 1:27-28

"Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa."
- 1. Moos. 2:23-25

Näemme myös näistä Raamatun paikoista Jumalan mielen mukaisen oikean seksuaalisuuden nimittäin elinikäiseen uskollisuuteen sitoutuneiden yhden miehen ja yhden naisen välisen seksuaalisuuden.

Raamattu ei ole vanhentunutta tietoa

Usein kuitenkin nykypäivänä hyökätään tätä yksinkertaista Raamatun totuutta vastaan seuraavanlaisilla väitteillä:

 

  • Raamatun kirjoittamisen aikaan ei tunnettu samanlaista rakastavaa poikkeavaa seksuaalisuutta kuin nyt tunnetaan.
  • Raamattu on vanhentunut ja meidän tulisi luottaa uusimpiin tutkimustuloksiin seksuaalisuudessakin.

Nämä kummatkin väitteet ovat kuitenkin peränsä pitämättömiä. Ensinnäkin Raamattu tuntee kaikenlaista poikkeavaa seksuaalista käyttäytymistä jo hyvin alusta alkaen:

"Kirottu olkoon se, joka makaa äitipuolensa kanssa, sillä hän nostaa isänsä peitteen. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. Kirottu olkoon se, joka sekaantuu eläimeen. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. Kirottu olkoon se, joka makaa sisarensa, isänsä tyttären tai äitinsä tyttären, kanssa. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'. Kirottu olkoon se, joka makaa anoppinsa kanssa. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen'."
- 5. Moos. 27: 20-23

"Älköön kukaan teistä ryhtykö veriheimolaiseensa paljastaakseen hänen häpyänsä. Minä olen Herra ... Älä ryhdy vaimoon paljastaaksesi hänen häpyänsä, kun hän on saastainen kuukautisaikanansa. Älä makaa lähimmäisesi vaimon kanssa, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys."
- 3. Moos. 18: 6-23

Koska Jumalan tarvitsi kieltää tällaisen seksuaalisuuden esille tuleminen, täytyi sitä esiintyä maan päällä. Eikä ihminen ole sisimmässään todellakaan muuttunut teknologian ja tiedon kehityksen keskellä. Painimme yhä samanlaisten ongelmien kanssa itsemme ja lähimmäistemme kanssa kuin tuhansia vuosia sitten. Ympäristömme on toki muuttunut, mutta ei juurikaan sisimpämme. On totta, että Raamatun aikaan esiintyi alistavaa seksuaalista kanssakäymistä esimerkiksi homoseksuaalisuudessa, mutta niin esiintyy tänäkin päivänä sekä hetero- että homoseksuaalisuudessa. On myös totta, että Raamatun aikaan esiintyi myös aivan samantyylistä ns. "rakkauteen" pohjautuvaa homoseksuaalisuutta. Eli Raamatun aikaan todellakin tunnettiin myös kaikenlaiset poikkeavat seksuaaliset käyttäytymiset.

Toiseksi Raamattu ei ole vanhentunut miltään osalta. Yhtäkään Raamatun sisältävää totuutta ei ole voitu tieteellisesti kumota. Päinvastoin esimerkiksi arkeologian uusimmat löydöt todistavat toistuvasti Raamatun tarinoiden historiallisen totuuden puolesta. Raamatun käsitys universumista, maapallon muodosta ja luonnosta on myös todettu paikkansa pitäviksi. Kirkon ja oppien luomat ns. tieteelliset käsitykset on kyllä onnistuttu kumoamaan syystäkin. Edes suurinta kiistakapulaa luomisesta ei ole voitu millään pätevällä tieteellisellä todisteella kumoamaan. Pääasiallisesti voidaan myös todeta, että Raamattu ei ennen kaikkea ole mikään tieteen oppikirja, vaan opaskirja Jumalan löytämiseen Jeesuksen kautta.

Meidän täytyy kyllä muistaa, että Vanhan Testamentin lakiliitto on vanhentunut liitto pakanoiden osalta. Kuitenkin Paavali meitä muistuttaa, että se sisältää tärkeän ja oikean moraalisen pohjan asioihin. Me emme pelastu sen kautta, mutta näemme mitä mieltä Jumala on asioista sen kautta. Lisäksi näemme vahvistuksia Uudessa Testamentissa erityisesti oikeanlaiseen seksuaalisuuteen, jotka ovat täysin vastaavia kuin Vanhassa Testamentissa. Suurin ero Uuden Testamentin sanomassa onkin julistus ilosanomasta Jeesuksessa Kristuksessa, jossa jokainen voi uskon kautta löytää uuden elämän ja vapauden Jumalan kanssa elämiseen!

Vapaus?

Usein vapaudella tarkoitetaan kaiken mahdollisen tekemisen oikeutta. Jumalan tarjoama vapaus Jeesuksessa on kuitenkin enemmän kuin tämä. Siinä vapaudessa olemme vapaat ilman pakkoa tai velvoitetta elää Jumalan tahdon mukaisesti. Voimme kyllä myös valita elää Jumalan tahdon vastaisesti, mutta se tie vie turmioon. Jumala ei kuitenkaan pakota ketään elämään tahtonsa mukaisesti, mutta osoittaa kyllä molempien valintojen seuraukset selvästi. Tämä on vapautta, koska aina valintamme muutenkin sisältävät seuraamuksia. Vapautemme on siis annettu meille käytettäväksi viisaasti, tai kuten Paavali sanoo:

"Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa."
- Gal. 5:13

Lihan ollessa Paavalin käyttämä termi uskovan sisimmässä vaikuttavalle Jumalan tahtoa vastaan taistelevalle voimalle näemme hyvin selvästi, että vapaus on tarkoitusta varten! Kolikon kääntöpuolella on myös, että kun elämme oikein Jumalan tahdon mukaan sydämemme saa nauttia tuosta täydellisestä vapaudesta ja tekojemme hyvästä hedelmästä eli ilosta, levosta, rauhasta, jne. hyvistä asioista Jumalan kanssa. Jumala ei suinkaan haluaa pidättää meiltä parasta, vaan haluaa säästää meidät hyvältä näyttävältä asioilta, jotka ovatkin vain halpoja kopioita aidosta tavarasta.

Seksuaalisuus päivittäisessä elämässä

Kun siis Jumala on luonut seksuaalisuuden ja luonut naiset kauniiksi ja miehet komeiksi, niin mikä olisi sitten sopiva tapa ja paikka tämän esille tulemiseen. Nyrkkisääntönä voidaan tähän sanoa, että seksuaalisuuden esille tulemisen todellinen ja oikea paikka on yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen avioliitto. Tämän kehyksen sisällä seksuaalisuus saakin löytää Jumalan avulla täyden ja molempia tyydyttävän kukintansa. On kuitenkin joitain alueita yhteiskunnassamme, jossa joudumme jokainen vetämään rajaa seksuaalisuuden ja tavallisuuden välille.

Pukeutuminen

Erityisesti pukeutuminen on seksuaalisuuden raja-alueita. Varsinkin miesten ollessa yleensä vahvasti visuaalisia ja naisten yleensä nauttiessa heidän ihastelustaan olemme keskellä itseään ruokkivaa järjestelmää, joka liikkuu aika ajoin vahvasti hyvän maun rajoilla. Yleensä siis pukeutumisen ongelma koskee naisia, mutta nykypäivänä joudutaan toisinaan miestenkin pukeutumista pohtimaan, jolloin pätee pitkälti samat periaatteet. Paavali sanoi tähän asiaan seuraavasti:

"niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla"
- 1. Tim. 2:9

Paavalin neuvo oli siis naisille pukeutua säädyllisesti eikä kaunistaa itseään yli kaikenlaisilla koruilla tai hiuslaitteilla. Varsinaisesti palmikoidut hiukset olivat Paavalin aikaisten prostituoitujen merkki, eli tässä Raamattu ei suinkaan kiellä ketään käyttämästä koruja, ei edes korvakoruja, mutta opastaa olemaan siveä niidenkin käytössä. Sama koskee myös meikkaamista. Voisi ehkä sanoa, että naisen ei kannata yrittää olla kaunis korostamalla itseään koruilla, meikillä, vaatetuksella, tai muulla vastaavalla, vaan nainen on jo kaunis ja voi tukea sitä säädyllisesti ulkoisilla asioilla.

Vaatteissa ei kannata myöskään luottaa nykymuotiin, sillä monet muodintekijät ovat täysin jumalattomia miehiä ja naisia. Ennemmin kannattaa oikeasti miettiä, mitä vaatteillaan haluaa tehdä. Jos rehellinen vastaus on viekoitella vastakkaista sukupuolta tai vastaavaa, niin silloin mennään väärillä raiteilla. Miehillä ei todellakaan tee hyvää nähdä syvään uurrettujen paitojen kauluksesta mitään osaa naisten rinnoista tai rintojen välistä, eikä myöskään puoleen reiteen tai sen yläpuolelle loppuvia hameita tai mitään arvelujen varaan jättämättömiä järjettömän tiukkoja vaatteita. Nainen voi korostaa kauneuttaan paljon paremmin hillitymmällä vaatetuksella!

Nainen saa totta kai pukeutua kauniisti ja naisellisesti eikä hänellä ole mitään tarvetta pukeutua säkkiin miesten tähden, mutta hänen on myös hyvä ymmärtää, milloin hän on myymässä kauneuttaan halvalla kaikille miehille sen sijaan, että säästäisi parhaat palat elinikäiselle kumppanilleen! Tähän vaikuttaa myös paljon ruumiin rakenteet ja kulttuuri, joten on hyvä olla avoin Pyhän Hengen ohjaukselle näinkin yksinkertaiseen asiaan.

Puhuminen

Toinen yllättäväkin osa-alue, jossa törmäämme seksuaalisuuteen on puhuminen. Monesti puhumme seksuaalisuuden osa-alueista hyvinkin rivoilla tavoilla näinä päivinä eikä tämä rajoitu vain rakennusmiesten kahvipöytään, vaan se työntyy korviimme jopa tavallisista televisio-ohjelmista. Taas saamme hyvän ohjeen Paavalilta:

"Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat."
- Ef. 4:29

"Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne."
- Kol. 3:8

Eli voimme itse varoa käyttämästä sanojamme väärin. Sanoillamme on voimaa ja ne kuvastavat sisintämme. Jos siis Jeesus on pessyt sisimpäsi puhtaaksi, niin ei suuhusi sovi myöskään epäpuhtaat puheet! Härskit vitsit ja rivot puheet tai varsinkaan toisten nimittely ties millä seksuaalissävytteisellä termillä eivät kuulu normaaliin keskusteluun muutenkaan, joten ei kristitynkään kannata niitä elämässään ruokkia.

Loppupäätelmä

Seksuaalisuus on osa ihmistä! Jumala on sen niin tarkoittanutkin. Kuitenkin seksuaalisuudessa vaikuttaa vahvoja tunteita ja tarpeita, jotka saattavat herkästi johtaa ihmisen tuhoon. Raamattu antaakin meille hyvät ohjeet elää seksuaalisina miehinä ja naisina kunnioittaen toinen toistamme ja muita ihmisiä. Seksuaalisuuden esille tulemisen todellinen tyyssija on yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen avioliitto, jossa se saa kasvaa Jumalan siunauksen alla.

back

17.10.2010
22:43

Kun Suomi putos puusta

Tiistai-iltaisen Ylen TV2:ssa esitetyn Homokeskustelun jälkeisiä maininkeja katsellessa ei voi kuin ihmetellä nykyisen suomalaisen yhteiskunnan ajatusrakennelmia. Yhden oudoimmista jälkipuheenvuoroista esittää suurena ajattelijana tunnettu Jari Tervo kolumnissaan, jossa hän intoutuu lähes hurmiossa kutsumaan Iranin presidentin Mahmud Ahmadinejadin ja kristillisdemokraattien puheenjohtajan Päivi Räsäsen mielipiteitä samankaltaisiksi. Lisäksi Tervo päättää kolumninsa mahtipontisesti kehottaen Raamatun käsityksiin uskovia häpeämään! Samankaltaisten puheenvuorojen sataessa eri puolilta sekä puolesta että vastaan kansa äänestää jaloillaan eroten massoittain kirkosta aiheuttaen jo pelkoa kirkon nuorisotyön tulevaisuudesta verorahojen huvetessa.

Näinkö nopeasti Suomi on pudonnut puusta, johon se aikoinaan luotti? Muistaakseni Suomen itsenäistyessä ja Suomen lakeja ensimmäistä kertaa asetettaessa otettiin Raamattu iloiten avuksi tähän vakavaan toimeen. Joitakin vuosikymmeniä mentiin eteenpäin sekavissakin merkeissä ja alkoi maailmanlaajuinen katastrofi eli toinen maailmansota, johon Suomikin joutui osallistumaan. Kun ylivoimainen vihollinen yritti rynniä viemään isänmaamme rajojen yli, ylipäällikkökin totesi päiväkäskyssään kotirintaman osallistuvan taisteluihin rukouksin. Silloinkin Jumalan apu kelpasi! Ihmeellisesti Suomi säilyttikin itsenäisyytensä ja elämä jatkui. Nyt kun vuosikymmeniä myöhemmin elämme hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden keskellä olemmekin alkaneet halveksua juuri samaista Jumalaa ja Raamattua, jotka toivat meille turvan ja avun oikeaan aikaan.

Tervon vertaus radikaalista islamin edustajasta ja Raamattuun uskovasta kristitystä kuvaa nykyistä tiedon vähäisyyttämme hyvin. Kuinka edes voidaan verrata tunnustavaa kristinuskoa järjestelmään, jossa varkailta katkotaan käsiä ja kuolemantuomioita langetetaan islaminuskon jättämisestä, homoseksuaalisuudesta, aviorikoksesta ja raiskauksesta. Lisäksi vielä tässä radikaalissa islamissa ei naisen todistus tuomioistuimessa ole yhtä arvokas kuin miehen. Tunnustava kristinusko on taas pitkälti syypää maamme suhteellisen korkeaan hyvinvointiin arvojemme rakentuessa pitkälti sen pohjalle. Tervon tulisi itse hävetä tuodessaan esiin näinkin suurta tietämättömyyttä!

Tietysti eihän ketään voi pakottaa uskomaan Jeesukseen tai seuraamaan Raamatun opetusta. Onhan noita vaihtoehtoja muitakin kuten vaikka edellä mainittu islam tai ehkä hindulaisuus kastiensa kanssa tai vaikka nykyhuudossa oleva uuspakanuus. Ihmisenhän täytyy saada vapaasti valita. Tuntuuhan se hirvittävän ikävälle kun jotkut ulkopuolelta yrittävät rajoittaa vapauttamme. Miksei saisi tehdä ihan mitä huvittaa? Näin usein ontuvasti argumentoidaan tunnustavaa kristinuskoa vastaan ymmärtämättä, että ihan yleisesti yksikään yhteiskunta ei toimi kaikkien tehdessä mitä huvittaa!

Kansakunta tuntuu olevan kuohuksissa ja syystäkin: horjutetaanhan tässä samalla juuriamme. Suvaitsevaisuus ei tunnu riittävän kumpaankaan suuntaan ja kommenteissa liikutaan hyvän maun ja herjaamisen rajoilla. Kaiken keskellä kysyisin kuitenkin, että haluaako Suomi todella pudota meitä kannattavasta puusta. Eikä kysymys suinkaan ole kirkosta vaan Jumalasta. Luovummeko Jumalan ilmoituksesta Raamatussa, joka selvästi kieltää homoseksuaaliset suhteet, vai luotammeko sittenkin niiden olevan oikeita ja elämää tukevia? Minä kannatan Jumalaan ja Raamattuun luottamista ja kiitän Päivi Räsästä tien avaamisesta tunnustaville kristityille.

back

 

 

Archive