Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: tuli
Reset this filter to see all posts.

02.09.2010
09:32

Yhteiseksi hyödyksi

Yhteiseksi hyödyksi

Jumala on erityisellä tavalla synnyttänyt seurakunnan maan päälle näille viimeisille päiville. Pyhän Hengen vuodatuksessa Helluntaina ei ainoastaan ihmiset saaneet voimaa olla todistajia, vaan myös syntyi todellinen Uuden Testamentin seurakunta eli yhdessä Hengessä yhtä oleva ihmisten joukko. Ilman tätä Pyhän Hengen todellista ja elävää läsnäoloa ihmisissä ja ihmisten yllä ei ole olemassakaan seurakuntaa! Voimme kokoontua yhteen jonkun opinkappaleen alle, kirkkokunnan nimen suojiin tai jopa musiikin pauhinan peittoon, mutta olemme vasta todellinen seurakunta kun meitä yhdistää Herran, uskon, kasteen ja Jumalan lisäksi yksi Henki. Vasta Pyhän Hengen kautta seurakunnan keskellä on todellinen Jeesuksen Kristuksen läsnäolo, ja ilman asujaa on huone turha.

Kun siis kokoonnumme näin yhtenä seurakuntana palvomaan Herraa Pyhän Hengen täyteydessä, niin voimme odottaa myös koko Jeesuksen Kristuksen palvelutyön jatkuvan keskellämme omiensa kautta. Hänhän on sanonut olevansa keskellämme kun yksi tai kaksi kokoontuu Hänen nimessään! Jeesuksen ylösnousemuksen tällä puolella Hän ei ole enää sidottu maalliseen lihaan ja vereen, vaan voi olla Pyhän Hengen kautta toimimassa kaikkialla, ja erityisesti tämän pitäisi olla totta seurakunnassa. Meidän tarvitsee kuitenkin tehdä kaksi asiaa: tehdä tilaa ja suojata.

Tilaa Hengelle

“Henkeä älkää sammuttako!” – 1. Tess. 5:19

Alkukielellä tämä kohta puhuu erityisesti tukahduttamisesta! Kun tulta sammutetaan tukahduttamalla siltä riistetään happi, jota se tarvitsee palamiseen. Tämä tehdään esimerkiksi niin, että heitetään sammutuspeite tulen päälle, jolloin uutta happea ei pääse enää virtaamaan ylläpitämään tulta. Samalla tavalla me voimme sammuttaa Hengen palon keskellämme.

Jos yritämme puristaa jo palavan Hengen toiminnan muottiin riistäen siihen kuuluvan vapauden, tukahdutamme ennen pitkää koko liekin jääden lämmittelemään käsiämme hiilloksessa! Jos taas yritämme saada Henkeä toimimaan ahtaisiin kuvioihimme ja tukahtuneeseen joustamattomaan muottiimme, niin voimme ehkä nähdä hetkellisiä lieskahduksia, mutta jatkuva tuli jää vain lähetyssaarnaajien tarinoihin. Jos meillä ei ole valmiutta venymään Hengen mukaan, niin rukoilemme turhaan herätystä ja Hengen täyteyttä!

Jotta voisimme nähdä Hengen valtavan liekin keskellämme, meillä täytyy olla tilaa ja vapautta Pyhälle Hengelle! Virran täytyy antaa virrata niin kuin se haluaa! Jos olemme orjallisesti minuuttiaikataulujemme ja kokousohjelmiemme pauloissa, niin kuinka Pyhä Henki pääsisi toimimaan kuin haluaa! Jos emme ole valmiit heittäytymään Hänen tahtoonsa pitäen kiinni omista suunnitelmistamme, niin kuinka voisi Herran tahto tapahtua keskellämme niin kuin Taivaassa!

Suojapaikka

“Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” – Ef. 4:29-31

Tietysti meillä täytyy olla tulelle tulisija ja virralle kanava, jotta voisimme hyödyntää kaiken ilman tuhoa! Samoin kun Pyhä Henki toimii keskellämme valtavassa voimassaan, on meidän vastuunamme luoda turvallinen paikka sille! Monia kertoja Uudessa Testamentissa kehotetaan koettelemaan erityisesti Hengen toiminta, jotta pysyisimme aidossa oikeassa ja puhtaassa Pyhän Hengen virrassa. Me voimme murehduttaa Pyhän Hengen nimenomaan käytöksellä, joka ei ole Kristuksen kaltaista eikä Häntä korottavaa. Jos toimimme Hänen nimessään, tulisi meidän myös toimia Hänen tavallaan!

Seurakuntana olemme vastuussa suojella ihmisiä, jotka tulevat etsimään Herraa keskellemme! Samalla olemme myös vastuussa suojella ja varjella Hengen toimintaa, jotta se pysyisi puhtaana ja voisi palaa kirkkaalla liekillä! Tähän tarvitsemme Sanan ja kokemuksen tuoman erottelukyvyn lisäksi Henkien erottelun Pyhän Hengen armolahjaa! Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että olemme suojelemassa tulta emme sammuttamassa sitä!

Seurakunta tulessa

“Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön; mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset; sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa…” – 1. Kor. 14: 26-33

Kun alamme antaa tilaa Pyhälle Hengelle toimia keskellämme, saamme myös varmasti nähdä Hänen toimivan kirkastaen Jeesusta koko ruumiinsa eli jokaisen omansa kautta! Erityisesti saatamme yllättyä, kuinka mielellään Herra antaa omilleen hengellisiä lahjoja käytettäväksi Jeesuksen kunniaksi ja Pyhän Hengen voitelussa jopa mielestämme arvottomille ihmisille. Tämän tähden meillä täytyy olla avoimuutta ja jopa tilaa tehdä virheitä sekä kykyä erotella, koska Pyhä Henki ei katso oppineisuuteen tai kypsyyteen jakaessaan lahjojaan.

Järjestyksessä täytyy muistaa, että ilman sotkua on turha ruveta siivoamaan! Jos meillä ei ole jokaisella jotain jaettavaa eikä profetioita lennä ympäriinsä ja kielten selityksiä tulee eri puolelta huonetta, niin ei meillä ole todellista tarvetta edes järjestykselle. Tavoitteemme on ennen kaikkea vapaa Pyhän Hengen toiminta, ja sen jälkeen järjestys siinä toiminnassa! Liian usein seurakunnassa tapetaan Hengen vapaus pyrkimällä saamaan parempaan järjestykseen jo täysin kliininen ympäristö. Sitten kun tilaisuutemme ovat yhtä kielillä puhumista ja toistemme päälle puhumista, niin olemme todella järjestyksen tarpeessa. Kaiken lisäksi vielä vaikuttaisi, että Jumalan käsitys järjestyksestä on hyvinkin paljon vapaampi ja joustavampi kuin meidän käsityksemme.

Jumalan järjestyksen mukaisessa tilaisuudessa jokainen osallistuu tilaisuuden kulkuun antamalla panoksensa siihen. Tämä panos on ennen kaikkea hengellinen! Se ei tarkoita, että jokainen olisi esillä tai toisi ajatuksensa kaikkien tietoon. Eihän tämä yksinkertaisesti ole voinut edes Korintossa mahdollista, jossa seurakuntaan on voinut historioitsijoiden mukaan kuulua jopa 10 000 kristittyjä. Jos edes kymmenesosa heistä sattui olemaan yhtä aikaa kokoontumassa, niin sekin olisi jo tuhat ihmistä, ja jos jokainen heistä olisi äänessä keskimäärin vaikka 5 minuuttia, niin sekin olisi jo 5000 minuuttia eli noin 83 tuntia eli noin 3,5 päivää. Ei kukaan pystyisi siihen sitoutumaan eikä meidän fysiikkamme sitä kestäisi!

Kuitenkin jollain tavalla kaikkien tulee olla osallisena tilaisuudessa - laulaa ylistystä sydämestään, hymyillä lähimmäiselleen, rukoilla sydämensä pohjasta, tai jopa jos Henki herättää niin esittää kielillä puhuminen tai uskaltautua selittämään tällaista! Kielillä puhuminenkin on sallittua itselleen ja Jumalalle kaikille, mutta julkisesti seurakunnalle esitettynä vain kahden tai kolmen tulisi ilmaista tämä ja silloinkin siihen tulisi tulla selitys! Kaikki voivat profetoida, mutta profeetoista puhukoon vain kaksi tai kolme! Eli Hengen täytyy saada puhua seurakunnassa, mutta meidän täytyy uskoa ja luottaa, että Henki on kykenevä välittämään sanomansa noiden muutamien kautta koko seurakunnalle!

Nyrkkisääntönä onkin kaikessa seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa, että siellä tapahtuva toiminta on yhteiseksi rakennukseksi. Ilman Pyhän Hengen toimintaa rakennus ei rakennu, mutta ilman suojausta rakennus voi rakentua väärin! Molempia tarvitaan aitoon Pyhän Hengen virtaan seurakunnan keskellä.

back

31.08.2009
18:59

Jumala voi sytyttää tulen ilman tulitikkuja

On todella vaikeaa sytyttää tulta ilman tulitikkuja! Ollessani partiossa nuorempana kokeilimme sitä useampaankin otteeseen ja muistaakseni vain kerran onnistuimme ja silloinkin meillä oli ruutia sytykkeenä. Eli tehtävä ei kuitenkaan ole täysin mahdoton, jos vain on kuivia sytykkeitä ja puita sekä oikeanlaiset välineet siihen. Jos kuitenkin olemme onnettomasti tilanteessa, jossa puumme ja sytykkeemme ovat läpimärkiä eikä tulentekovälineitäkään ole, niin voimme oikeastaan vain toivoa salaman iskua tai muuta yhtä onnekasta. Olemme ihmisinä siis hyvinkin rajoittuneita monissa asioissa, joita ehkä pidämme toisinaan itsestäänselvyyksinäkin saati sitten vaikeammissa asioissa.

Jumala on kuitenkin suurempi kuin ihminen ja Häntä eivät rajoita meidän rajoituksemme! Missä meidän kykymme ja taitomme loppuvat alkavat Jumalan mahdollisuudet, ja kun hyppäämme omien rajojemme turvallisesta veneestä tuolle myrskyävälle uskoksi kutsutulle merelle huomaammekin Jumalan voiman kantavan meitä. Hyvä esimerkki tästä Jumalan ylivertaisesta kyvykkyydestä on Jumalan tapa sytyttää tulta. Hän ei nimittäin tarvitse tulitikkuja eikä muitakaan tulentekovälineitä. Hän tarvitsee vain yhden asian: uhrin paikaksi, johon laskea tulensa.

Tästä näemme hyvän esimerkin tutusta Raamatun tarinasta, jossa profeetta Elia kohtaa Karmel vuorella baalin profeet

21  Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään. 22  Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä. 23  Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. 24  Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala." Kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Niin on hyvä" … 29  Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa! 30  Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. 31  Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana: "Israel on oleva sinun nimesi". 32  Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä. 33  Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. 34  Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran. 35  Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. 36  Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. 37  Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." 38  Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.

– 1. Kun. 18:21-40

Luemme usein tämän tarinan nähden Jumalan ylivertaisuuden vihollisen voimia vastaan, mutta tällä kertaa haluaisin kiinnittää huomion hiukan tarinan päähenkilöistä ja toiminnasta sivummalle ehkä jopa vähäpätöiseltä vaikuttavaan seikkaan nimittäin uhriin!

Jumala haluaa uhrin!

Jumala laski Raamatussa tulensa toistuvasti uhrin päälle. Voimme lukea näin tapahtuneen Mooseksen Ilmestysmajan vihkiäisissä, samoin tapahtui Salomon temppelin vihkiäisissä sekä Gideonin uhrin kohdalla ja uudessa liitossa Helluntaina tuli lankesi uhriksi antautuneiden todistajien päälle. Jumala selvästi haluaa laskea tulensa uhrin päälle! Jeesus sanoi tulleensa tulta heittämään maan päälle (Luuk. 12:49), joten tätäkin toimintaa helpottaisi varmaan uhri, johon tuli voitaisiin heittää.

Jeesuksen Kristuksen asettamassa Uudessa Liitossa uhri ei ole enää mikään sonni tai mullikka tai edes jokin teko Herralle, vaan ennen kaikkea Uuden Liiton uhri on ihminen itse.

“Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.”

– Room. 12:1

Tarkastelkaamme kuitenkin millainen Elian asettama uhri oli! Ensinnäkin todetaan millainen se ei ollut. Elian uhri ei ollut samanlainen kuin baalin profeettojen omassa voimassaan asettama uhri ja meteli väärälle jumalalle. Usein ikävä kyllä meidän kristittyinä Jumalalle tarjoama uhri muistuttaa enemmänkin juuri tällaista baalin profeettojen uhria. Pidämme suurta meteliä, emmekä säästä edes itseämme kärsimyksiltä, vaan oikeastaan jopa tuotamme niitä itsellemme ollaksemme soveliaita Jumalalle. Kaiken lisäksi jatkamme vain niin kauan kuin vaivumme jopa profetaaliseen hurmokseen ehkä oman suureen tekemiseemme hurmautuneena tai ehkä jopa sielunvihollisen päästessä valtaamaan mielemme tilapäisesti. Baalin profeetoilla ja meillä on näissä tapauksissa sama ongelma: yritys on todella hieno ja kaikkensa antava, mutta oikean Jumalan paikan onkin ottanut joku toinen jumala. Meillä se vain ei ole mikään selkeä baal, vaan ehkä polvistumme menestyksen, mammonan, oman itsemme, kauneuden tai mielihyvän edessä kuvitellen olevamme Jumalan edessä.

Millainen siis Elian uhri oli? Selvästikin Elian uhri oli kokonainen! Elia ei laittanut puolikasta uhria alttarille tai vain parhaita paloja. Ei vaan uhri oli laitettava kokonaan alttarille ilman mitään kompromisseja sen suhteen! Jumala ei nimittäin kaipaa osaa sinusta tai parhaita hetkiäsi. Hän haluaa sinut täysin kokonaan omakseen ilman mitään rajoituksia! Siis kun sinä antaudut Hänelle, niin älä aseta rajoja tai ehtoja, vaan anna kaikkesi. Tulet huomaamaan, että osa elämästäsi saattaa kadota kokonaan Jumalan tulen kosketuksesta, mutta osa jää tulenkin läpi! Vain tämä osa onkin oikeastaan tärkeää, koska se tulee kestämään kaiken edessä. Kaiken täytyy kulkea läpi tästä puhdistavasta tulesta, joka on äärimmäisen hyvä asia!

Vesi ei pala

Normaalissa nuotio olosuhde-tilanteessa voimme ilman astrofysiikankin tutkintoa todeta, että vesi ei pala. Nuotiohan ei suinkaan leimahda suurempiin liekkeihin kaataessasi ämpärillisen vettä nuotioon, vaan sammuu. Miksi sitten Elia käski kaataa vettä uhrin päälle? Ei edes kerran vaan kolmesti! Vettä kaadettiin uhrin päälle niin paljon, että reilun 24 litran vetoinen ojakin täyttyi uhriin ja puihin ja maahan valuneen veden lisäksi. Jos Elia olisi suunnitellut itse sytyttävänsä uhrin, hän ei varmasti olisi tehnyt näin. Hän tiesi kuitenkin erään tärkeän asian: Jumalan täytyy antaa sytyttää tuli ja kun Hän sen sytyttää ei mikään voi sitä estää!

Tämä näin märkä uhrihan oli oikeastaan sopimaton polttamiseen, mutta tämä ei ollut ollenkaan ongelma Jumalalle! Oikeastaan Jumala sai vain sen kautta enemmän kunniaa, koska kukaan ei voinut sanoa, että Elia teki tämän jotenkin itse. Sinäkin saatat tuntea olevasi aivan sopimaton Jumalan käyttöön. Olet kuin kolme kertaa kasteltu uhri, joka ei ollenkaan kykene palamaan. Viimeisetkin lämmöt on pesty sinusta pois ja hiillostakaan ei ole! Minulla on sinulle tänään hyviä uutisia! Jumala kykenee sytyttämään tulen ilman tulitikkuja ja Hän ei välitä millainen olet! Kunhan olet antanut itsesi uhrina Hänelle! Kunhan antaudut Hänelle täysin ilman rajoja! Kunhan annat Hänen tehdä sen omalla tavallaan omassa aikataulussaan! Kunhan yksinkertaisesti annat Hänen olla Jumala ja olet itse ihminen, joka antautuu suuremman edessä! Tulet silloin huomaamaan, että sisimpäsi omituisesti lämpenee jopa niin, että siitä voi jakaa muillekin. Tulet huomaamaan, että kaikki minkä olet ajatellut heikkouksiksesi ovatkin tulleet voimaksesi, koska Jumala saa olla siellä vahvemmin läsnä!

Jumalan suunnitelmissa vesikin palaa ja tuli syttyy kun Hän haluaa! Tarvitaan vain uhri, ja sinä voit olla se tänään!

back

 

 

Archive