Metro-seurakunnan Blogi

Currently the posts are filtered by: vapautuminen
Reset this filter to see all posts.

24.11.2010
17:28

Vapautumisen tie

Vapautumisen tie

“ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”
– Joh. 8:32

“Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.”
– Joh. 8:36

Jeesus Kristus tahtoo jokaisen ihmisen elävän jo täällä maan päällä täydellisessä vapaudessa, jossa mikään ulkopuolinen tai sisäinen pakko ei aja ihmistä tekemään vastoin omaa tahtoaan. Tämän vapauden Hän on valmistanut täysin valmiiksi jokaiselle jo Golgatalla voittaessaan täydellisesti kaiken vihollisen vallan tuoden lunastuksen ja uudestisyntymisen mahdolliseksi uskon kautta. Tähän ihmeelliseen täydelliseen vapauden tilaan on kuitenkin tie, jonka ihmisen on kuljettava Jumalan avulla. Eikä tässä ole erotusta todellakaan kreikkalaisen tai juutalaisen välillä eikä kenenkään muun välillä. Jokaisen tulee kulkea Jeesuksen kanssa koko tie. Tapauksessa riippuen tie on joko pitkä tai lyhyt, mutta samat askeleet on kaikille varattu.

1. Parannuksen teko

"Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" – Matt. 3:2

Taivasten Valtakunta on paikka, joka on täynnä Jumalan Henkeä. Kun Raamattu lupaa, että Herran Hengen läsnä ollessa vallitsee vapaus, niin täytyy olla, että Taivasten Valtakunta on täynnä todellista vapautta. Eli kun tässä lauseessa Jeesus kertoo meille tavan astua tuohon ihmeellisen valtakuntaan, kertoo Hän samalla tavan astua vapauteen! Tämä askel on hyvin yksinkertainen, mutta äärimmäisen tärkeä ja oikeastaan hankalakin. Todelliseen parannuksen tekoon kuuluu kaksi puolta: tunnustus ja parannus.

Tunnustus

“Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” – Snl. 28:13

Synnissä on monia ikäviä vaikutuksia, joista yksi todella sitova ja hankala on sen tuottama häpeä. Tämä häpeän tunne on niin voimakas, että se saa usein etsimään kaikenlaisia keinoja siirtää tuo häpeä muualle. Häpeä on niin vahva, että itseasiassa jopa maallisessa psykoterapiassa toisinaan pyritään tällaiseen häpeän siirtämiseen poistaakseen siitä aiheutuvat mielen ongelmat. Kristuksen terapiassa ei kuitenkaan toimita näin, vaan oikeastaan päin vastoin. Vasta kun syntinen todella kaunistelematta tai peittelemättä tunnustaa syntinsä ihmisten ja Jumalan kasvojen edessä voimme puhua Raamatun tarkoittamasta tunnustuksesta.

Todellista vapautta ei voida löytää, jos pyrimme syyttämään muita teoistamme. Edes lapsuutemme ongelmat, pelot tai vaikutukset eivät ole syypäitä tekoihimme. Eivät työpaikan menetykset, avioerot tai muut kriisit tee mitään puolestasi. Kyllähän nämä asiat voivat olla edesauttamassa tai jopa painostamassa toimimaan jollain tavalla, mutta selvääkin selvempi totuus on, että ainoastaan sinä itse olet vastuussa omista teoistasi Jumalan edessä. Kukaan muu ei ole tehnyt niitä puolestasi, vaan sinä itse olet tekosi tehnyt, sanasi sanonut tai ajatuksesi ajatellut!

Ilman käsitystä Jeesuksen kautta tulevasta täydellisestä Jumalan armosta onkin todennäköisesti melkein mahdotonta uskaltautua tähän tunnustukseen, koska ilman Jeesuksen veren sovitusta ei tästä häpeästä ole mitään pois pääsyä! Tämän tähden armon evankeliumin julistus ja Jumalan hyvyys todella vasta vetävät ihmistä parannukseen.

Parannus

“Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä” – Matt. 3:8

“Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle” – Ef. 4:28

Todellinen parannuksen teko alkaa tunnustuksesta, mutta se tulee vasta täydelliseksi vastakkainen toiminta alkaa täyttää ihmisen elämän. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa vapaudessa! Jos emme pidä kiinni tästä tavoitteesta parannuksen teossa, niin tuomitsemme itsemme lankeamaan uudelleen samaan kahleeseen.

Tietysti saatamme langeta matkalla samaan syntiin, mutta luovumme siitä saman tien pitäen kiinni tavoitteestamme. Jumala on täysin sitoutunut voimallaan tekemään mahdolliseksi muutoksen sisimmässämme ja oikeastaan Hän sen olennaisen muutoksen tekeekin, kun me pysymme rehellisenä Hänelle ja teemme parhaamme keskittyen Häneen.

Tämä parannuksen teko voi toisinaan olla hyvin nopea, kun Jumalan yliluonnollinen voima vain koskettaa meitä ja me muutumme jollain osa-alueellamme kokonaan. Kuitenkin aivan yhtä ihmeellinen ja väkevä tapahtuma on hidaskin ehkä jopa vuosia vievä muutos Jumalan tehdessä työtään sisimmässämme. Toisinaan voimme itse vaikuttaa toiminnallamme tähän nopeuteen, mutta useimmiten vaikuttavat tekijät ovat joko meidän ymmärryksemme tai jopa mahdollisuuksiemme ulkopuolella.

2. Usko

“Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” – Mark. 1:15

Usko on äärimmäisen tärkeä asia. Ensinnäkin ilman uskoa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen ja uskon kautta otamme vastaan Jumalan lupaukset. Tämä ei suinkaan ole vain uskoa, että Jumala on luvannut jotain, vaan uskoa siihen, että tämä lupaus on totta ja tulee tapahtumaan. Uskomme pohja on yksinkertaisesti Jumalan uskollisuus! Kun ymmärrämme Jumalan tahdon olevan vapaus kohdallamme, niin tunteemme voivat sanoa vaikka mitä, mutta uskollamme kykenemme silti tarrautumaan kiinni lupaukseen! Meidän tulee ollakin uskovaisia ei tunteilijoita näissä asioissa.

Usko on erityisen tärkeää silloin kun emme näekään heti lupauksen täyttymystä. Tällöin pidämme kiinni tunnustuksestamme, joka on Jumalan Sanan lupauksen mukainen. Tämän luomakunnan täytyy ojentautua Luojansa Sanan mukaan, koska se alkujaan on sillä luotukin. Kun me uskomme siihen sydämissämme ja tunnustamme sitä huulillamme ja teoillamme, on se tuleva todeksi ennemmin tai myöhemmin.

3. Identiteetti ja Auktoriteetti

“Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” – Jaak. 4:7

Meidän vastustajamme perkele joukkoineen on huono häviäjä. Kun se kokee tappion jollain osa-alueella, niin se ei suostu hyväksymään tätä tappiota, vaan tulee yrittämään uudelleen vaikka arveluttavillakin keinoilla valloittaa sitä takaisin hallintaansa. Tämän tähden on olennaisen tärkeää ensinnäkin ymmärtää uskovan identiteetti Kristuksessa ja toiseksi sen mukana tulema auktoriteetti.

Identiteetti

Jokainen uskova on uudesti synnytetty ylhäältä ja täysin kätketty Kristukseen sekä täynnä Kristusta. Identiteettimme on Kristuksen kautta tullut identiteetti eikä kokemustemme tai tekojemme mukaan tullut. Tämä identiteetti on Kristuksen kaltainen ja siinä on samat etuoikeudet ja armon osallisuudet kuin Kristuksella. Me olemme yhtä Hänen kanssaan, mutta kuitenkin jokainen täysin oma persoonamme. Mitä enemmän ymmärrämme tämän identiteetin todellisuutta sitä enemmän koemme sen voiman todellisuutta elämässämme!

Auktoriteetti

Yksi tämän identiteetin puolista on täydellinen auktoriteetti yli vihollisen voiman. Tämä on armosta annettu lahja Jumalalta, jota emme suinkaan voi saavuttaa omilla keinoillamme. Voimme ainoastaan uskoa siihen ja käyttää sitä uskon varassa. Auktoriteettimme kuitenkin perustuu yhteyteemme Jumalan kanssa ja, jos emme ole Jumalalle alamaisia emme myöskään ole Hänen yhteydessään, vaan kapinallisesti omilla teillämme. Tällöin meillä ei ole Jumalan antamaa arvovaltaa vihollisen voimien yli.

Kuitenkin kun vaellamme uskon elämässämme yksinkertaisessa lapsenkaltaisessa uskossa Jumalan tahtoa ja Valtakuntaa etsien rukoillen, lukien Sanaa ja ollen pyhien yhteydessä, niin tämä arvovalta on automaattisesti meillä jokaisessa eteemme tulevassa tilanteessa. Olkoon sitten kyse omaan elämäämme liittyvistä seikoista tai muiden elämiin liittyvistä, niin silti meillä on joka tilanteessa valta yli vihollisen.

Kestävyys ja toisten apu

Toisinaan tarvitsemme kestävyyttä vastustaa perkelettä saadaksemme lopullisen voiton ja toisinaan tarvitsemme toisten apua auktoriteetin käyttämiseen, mutta joka tapauksessa Jumalan tahto on vapaus. Älkäämme tyytykö vähempään vaan etsikäämme todellista vapautta loppuun asti.

back

 

 

Archive