Kuinka Pelastun

"Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme" - (Room. 5:8)

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" - (Joh. 1:12)

Johdanto

Tietyt lait hallitsevat koko maailmankaikkeutta. Jumala on perustanut nämä lait pitämään yllä maailmankaikkeuden täydellistä järjestystä: "...kantaen kaikki voimansa sanalla" (Hebr. 1:3)

Samalla tavoin kuin luonnolliset lait ovat olemassa, ovat olemassa myös hengelliset lait. Ihminen on valinnut omasta tahdostaan rikkoa ne. Tämän takia meidän täytyy tuntea Jumalan suunnitelma elämäämme varten.

Jumala rakastaa sinua

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16)

Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ihmisen tottelemattomuus erotti hänet siitä alkuperäisestä suunnitelmasta, jonka Jumala oli valmistanut hänelle. Ihminen huomasi tulleensa erotetuksi siitä siunatusta olotilasta, jossa hänellä oli rauha Jumalan kanssa, ja Jumalan kirkkaudesta, jossa oli ollut. Ihmiskuntaa ei voinut lunastaa mikään muu kuin Jumalan antama oma uhri. Tuon uhrin täytyi olla Hänen oma poikansa.

Ihminen on syntinen ja erossa Jumalasta

Olemme tietoisia siitä, että ihmisen luonto kapinoi avoimesti Jumalan auktoriteettia vastaan antaen kunnian mieluummin lihan himoille. "Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room. 3:23). Tämä tarkoittaa sitä, että sinun kuolematon sielusi joutuu iankaikkiseen eroon Jumalasta paikkaan, jossa sitä vaivataan jatkuvasti ja jossa ei ole lepoa päivällä eikä yöllä.

Jeesus Kristus on ainoa tie pelastukseen

Jeesus tuli rakentamaan sillan Jumalan ja ihmisen välisen kuilun yli. Hän kärsi syntiemme rangaistuksen kuolleessaan ristillä ja avasi portit uuteen elämään nousemalla kuolleista. Jesaja sanoi: "Mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta olemme paratut" (Jes. 53:5). Jeesus otti päälleen vapaaehtoisesti meidän rangaistuksemme lahjoittaakseen meille täydellisen lunastuksen. "Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta" (1. Kor. 15:21). "Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani'" (Joh. 14:6). Vain Jeesuksen kautta me saamme pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen.

Johtopäätelmä

Koko se rangaistus, jonka me olisimme syntisinä ansainneet, laitettiin Jeesuksen päälle - miehen, joka ei koskaan tehnyt syntiä. Kaikki se hyvä, jonka Jeesus oli ansainnut, tulee meidän osaksemme, kun yksinkertaisesti uskomme Häneen. Jumala näkee meidät Jeesuksen lävitse, ja me olemme yhteydessä Jumalaan Hänen kauttaan.

Jeesuksen vastaanottaminen Herraksi ja Vapahtajaksi

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:12). Jotta ihminen voi tulla sovitetuksi Isän kanssa , hänen on käännyttävä Jumalan puoleen, luovutettava oma tahtonsa Hänelle ja pyydettävä Jeesusta tulemaan sydämeensä ja ottamaan hallintavallan elämässään. "Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani" (Ilm. 3:20).

Valinta

Voit nyt jättää tietoisesti elämäsi täysin Jeesuksen käsiin. Voit käyttää apunasi vaikka seuraavaa rukousta, jonka voit rukoilla ääneen Jumalalle:

"Isä, tänään minä tunnustan, että olen syntinen. Kadun kaikkia tekemiäni syntejä. Luovun niistä ja käännyn syntiseltä tieltäni. Pyydän, että Jeesuksen Kristuksen veri pesisi pois kaikki syntini ja puhdistaisi minut kaikesta kapinastani. Herra Jeesus, tänään minä avaan sydämeni. Pyydän sinua tulemaan elämääni ja pyydän, että tästä lähtien olet minun Herrani ja Vapahtajani. Kiitos, että pelastat minut ja annat minulle iankaikkisen elämän. Aamen."

Jos rukoilit tämän rukouksen juuri nyt, niin anna tietosi seuraavalla sivulla. Haluamme auttaa ja tukea sinua tällä valitsemallasi tiellä.