Johto

Metro-seurakunnan johdosta vastaa johtoryhmä, jota johtaa Antti Turunen. Johtoryhmän muut jäsenet ovat Eeva Turunen, Ari Rytkönen, Hanna Onjukka ja Katja Haapakoski.

Seurakunnan pastorina toimii Antti Turunen.

Johtoryhmä valitaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan seurakunnan virallisessa vuosikokouksessa.

Ulkopuolinen tuki

Olemme myös nähneet tarpeelliseksi kerätä eri seurakuntataustoista luotettavia neuvonantajia, joilta voimme saada tukea vaelluksessamme seurakuntana.

Lisäksi olemme halunneet olla mukana seurakuntien välisissä yhteyksissä kuten Kuopiossa toimivassa iHME-työryhmässä ja valtakunnallisessa Seurakuntien yhteys ry:ssä.