Mihin uskomme?

Uskomme kristillisen seurakunnan yhteisten uskontunnustusten sisällön.

Eli Apostolisen uskontunnustuksenNikaian- Konstantinopolin uskontunnustuksen ja Athanasioksen uskontunnustuksen.

Ymmärrämme kristinuskon perusteita seuraavasti:

Me uskomme, että Raamattu on Jumalan Sana ja siinä olevat kuusikymmentä kuusi (66) kirjaa ovat Pyhän Hengen inspiroimia ja sen tähden erehtymätöntä Jumalan Sanaa. Raamattu on ylin auktoriteetti kaikelle mitä uskomme ja miten meidän tulisi elää. (Matt. 5:18; Joh. 10:35, 17:17; 2. Tim. 3:16-17; 2. Piet. 1:20-21)

Me uskomme, että yksi oikea Jumala on olemassa ikuisesti kolmena persoonana: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, ja että nämä ollen yksi Jumala ovat yhtäläiset jumaluudessa, voimassa, kirkkaudessa ja kunniassa. Me uskomme, ettei Jumala ainoastaan luonut maailmaa, vaan myös pitää sitä yllä, säilyttää, hallitsee ja huolellisesti ohjaa kaikkea olemassa olevaa ja että Hän tuo kaikki asiat niiden oikeaan täydellisyyteen Jeesuksessa Kristuksessa Hänen nimensä kunniaksi. (Ps. 104, 139; Matt. 10:29-31, 28:19; Apt. 17:24-28; 2. Kor. 13:13; Ef. 1:9-12, 4:4-6; Kol. 1:16-17; Heb. 1:1-3; Ilm. 1:4-6)

Me uskomme, että saatana, alkuperäisesti suuri ja hyvä enkeli, kapinoi Jumalaa vastaan saaden joukon enkeleitä mukaansa. Hänet heitettiin ulos Jumalan läsnäolosta ja hän toimii joukkojensa kanssa säilyttääkseen pimeyden ja pahuuden vasta-valtakunnan maassa. Jeesuksen Kristuksen ristillä saatana tuomittiin ja voitettiin ja hän tulee maailmanajan lopussa heitetyksi ikuisesti tuliseen järveen, joka on valmistettu hänelle ja hänen joukoilleen. (Matt. 12:25, 25:41; Joh. 12:31, 16:11; Ef. 6:10-20; Kol. 2:15; 2. Piet. 2:4; Juud. 1:6; Ilm. 12:7-9, 20:10)

Me uskomme, että Aadam oli alkuperäisesti luotu Jumalan kuvaksi elämään yhteydessä Häneen vanhurskaana ja synnittömänä. Aadamin tottelemattomuuden johdosta hänen jälkeläisensä ovat syntyneet luonnoltaan ja perimältään synnin alaisuuteen, ja sen tähden luonnostaan ovat vihan lapsia oikeutetusti tuomittuja Jumalan silmissä, täysin kykenemättömiä pelastamaan itseään tai millään teoillaan ansaitsemaan Jumalan hyväksyntää. (1. Moos. 1-3; Ps. 51:5; Jes. 53:5; Room. 3:9-18, 5:12-21; Ef. 2:13)

Me uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Jumala lihaksi tulleena, täysin Jumala ja täysin ihminen, ja että Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyestä, eli synnittömän elämän, ja uhrasi itsensä kertakaikkisena uhrina syntisten puolesta. Ristinsä veren kautta Hän valmisti meille ikuisen sovituksen, syntien anteeksisaamisen ja iankaikkisen elämän. Hän nousi fyysisesti kolmantena päivänä kuolleista sekä nousi ylös Isän oikean käden puolelle, siellä rukoillakseen lakkaamatta pyhien puolesta. (Matt. 1:18-25; Joh. 1:1-18; Room. 8:34; 1. Kor. 15:1-28; 2. Kor. 5:21; Gal. 3:10-14; Ef. 1:7; Fil. 2:6-11; Kol. 1:15-23; Heb. 7:25, 9:13-15, 10:19; 1. Piet. 2:21-25; 1. Joh. 2:1-2)

Me uskomme, että pelastus on yksin armosta, yksin uskon kautta, yksin Kristuksessa. Ei mikään säädös, rituaali, työ tai mikään muu teko ole vaadittu ihmisen puolelta pelastumiseen. Tämä Jumalan pelastava armo, Pyhän Hengen voiman kautta, myös pyhittää meidät mahdollistaen meidät tekemään sitä, mikä on Jumalan silmissä mieleistä, jotta me voisimme asteittaisesti muotoutua Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen (Joh. 1:12-13, 6:37-44, 10:25-30; Apt. 16:30-31; Room. 3-4, 8:1-17, 30-39, 10:8-10; Ef. 2:8-10; Fil. 2:12-13; Tiit. 3:3-7; 1. Joh. 1:7, 9)

Me uskomme, että Herra Jeesus Kristus kastaa uskovia Pyhällä Hengellä, jossa me myös olemme sinetöidyt lunastuksen päivää varten. Pyhä Henki virvoittaa, ikuisesti asuu uskovissa ja armollisesti varustaa kristittyjä jumalalliseen elämään ja palvelukseen. Kääntymyksen jälkeen Pyhä Henki janoaa täyttää, vahvistaa ja voidella uskovia palvelutyöhön ja todistamiseen. Me myös uskomme, että ihmeet ja merkit kuten kaikki Pyhän Hengen lahjatkin, jotka Uudessa Testamentissa kuvaillaan, toimivat tänä päivänä ja ovat todistus Jumalan valtakunnan läsnäolosta ja ovat tarkoitettu vahvistamaan sekä rakentamaan seurakuntaa täyttämään kutsunsa ja tehtävänsä. (Matt. 3:11; Joh. 1:12-13, 3:1-15; Apt. 4:29-30; Room. 8:9, 12:3-8; 1. Kor. 12:12-13; 2. Kor. 1:21-22; Gal. 3:1-5; Ef. 1:13-14, 5:18)

Me uskomme, että vesikaste ja Herran ateria ovat kaksi säädöstä seurakunnalle tehtäväksi Jeesuksen Kristuksen paluuseen saakka. Ne eivät ole pelastuksen välineitä vaan kanavia Jumalan pyhittävälle armolle ja siunaukselle uskollisille Jeesuksessa Kristuksessa. (Matt. 26:26-29, 28:19; Room. 6:3-11; 1. Kor. 11:23-24; 1. Piet. 3:21)

Me uskomme, että seurakunta on Jumalan pääasiallinen työkalu, jonka kautta Hän toteuttaa Hänen lunastavia tarkoituksiaan maan päällä. Tehdäkseen pyhät valmiiksi palveluksen työhön, Jumala on antanut seurakunnalle apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia. Me myös vahvistamme kaikkien uskovien pappeuden ja tärkeyden jokaisen kristityn liittyä ja aktiivisesti olla mukana paikallisessa uskovien yhteisössä. Me uskomme, että naiset, ei yhtään vähempää kuin miehet, ovat kutsutut ja armoitetut julistamaan evankeliumia ja tekemään kaikkia valtakunnan tekoja. Kuitenkin, ylin hallinnollinen auktoriteetti seurakunnassa on uskottu seurakunnan johdolle. (Matt. 16:17-19; Apt. 2:17-18, 42; Ef. 3:14-21, 4:11-16; Heb. 10:23-25; 1. Piet. 2:4-5, 9-10)

Me uskomme, että Jumala on kutsunut seurakunnan julistamaan evankeliumin kaikille kansoille ja erityisesti muistamaan köyhiä ja palvelemaan heidän tarpeitaan uhrautuvaisella antamisella ja käytännöllisellä palvelulla. Tämä palvelus on Herran Jeesuksen Kristuksen sydämen osoitusta ja tärkeä osa Jumalan valtakuntaa. (Jes. 58:6-12, 61:1; Matt. 28:18-20; Luuk. 4:18, 21:1-4; Gal. 2:10; 1. Tim. 6:8)

Me uskomme, kirjaimelliseen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen maailman ajan lopussa, jolloin Hän palaa maan päälle henkilökohtaisesti ja näkyvästi saattamaan valtakuntansa täydellisyyteen. Me myös uskomme suureen lopun aikojen sielujen elonkorjuuseen ja voitokkaan seurakunnan ilmestymiseen, joka johtaa ennenkokemattomaan yhteyden, puhtauden ja Pyhän Hengen voiman ilmenemiseen. (Ps. 2:7-9, 22:27-28; Joh. 14:12, 17:20-26; Room. 11:25-32; 1. Kor. 15:20-28, 50-58; Ef. 4:11-16; Fil. 3:20-21; 1. Tess. 4:13-5:11; 2. Tess. 1:3-12; Ilm. 7:9-14)

Me uskomme, että kun kristitty kuolee hän välittömästi menee siunattuun Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon, siellä nauttimaan tietoisesta yhteydestä Pelastajaan ylösnousemuksen päivään ja loistokkaaseen kehon muuntumiseen saakka. Pelastetut tulevat ikuisesti asumaan siunatussa yhteydessä heidän kolmiyhteiseen Jumalaansa. Me myös uskomme, että kun ei-uskova kuolee hänet lähetetään tuonelaan odottamaan tuomion päivää, jolloin häntä rangaistaan ikuisella erolla Jumalan läsnäolosta. (Matt. 25:46; Luuk. 16:19-31; Joh. 5:25-29; 1. Kor. 15:35-38; 2. Kor. 5:1-10; Fil. 1:19-26, 3:20-21; 2. Tess. 1:5-10; Ilm. 20:11-15, 21:1-22:15)